ⓘ Kommunikasie

Kommunikasie

Kommunikasie is die produksie, uitwisseling en betekenisgewing van boodskappe tussen mense. Dit vind plaas binne n konteks van informasionele, relasionele en situasionele faktore wat ten doel het om mekaar te beïnvloed. Kommunikasie kan plaasvind met behulp van tekens en andere uitdrukkingsvorme. As daar met behulp van beelde gekommunikeer word, noem ons dit visualisasie; dink aan diagramme en kaarte.

Gefasiliteerde kommunikasie

Gefasiliteerde kommunikasie is n wetenskaplik gediskrediteerde tegniek wat poog om mense met outisme of ander kommunikasiegestremdhede se nie-verbale kommunikasie te ondersteun. Die fasiliteerder lei die arm of hand van die gestremde persoon en probeer hulle help om op n sleutelbord of ander toestel te tik. Daar is n wye ooreenkoms in die wetenskaplike gemeenskap en onder organisasies vir voorstanders van gestremdhede dat GK n pseudowetenskap is. Navorsing dui daarop dat die fasiliteerder die bron is van die boodskappe wat deur GK verkry word, eerder as die gestremde persoon. Die fasilitee ...

Media (kommunikasie)

Media is die kollektiewe kommunikasieuitlatings of gereedskap wat gebruik word om inligting of data te stoor of uitsaai. Dit is of geassosieer met kommunikasie media, of met gespesialiseerde massamedia kommunikasie besighede soos drukmedia, die pers, Fotografie, advertering, film, uitsaaing,en drukkerswese.

Grafiese kommunikasie

Grafiese kommunikasie soos die naam aandui, is kommunikasie met behulp van grafiese elemente. Hierdie elemente sluit simbole in en beelde en kan die passiewe bydraes van die substraat, kleur en omgewing insluit. Dit is die proses van die skep, vervaardiging en verspreiding van materiaal waarin woorde en beelde om data, konsepte, en emosies oor te dra. Grafiese kommunikasie sluit al die fases van die grafiese kommunikasie prosesse in: van die ontstaan van die idee ontwerp, uitleg en tipografie deur middel van herprodusering, afwerking en verspreiding van die twee - of drie-dimensionele prod ...

Geskiedenis van kommunikasie

Die ontwikkeling van kommunikasiemiddele is van groot belang vir die geskiedenis van die mensdom. Aanvanklik het die mens naas gebare en gesigsuitdrukkings net oor die gesproke taal beskik. Oor die ontstaan van taal is daar maar min bekend, en die gebrek aan gegewens het tot ongegronde gevolgtrekkings gelei. Voor die koms van skrif het mense deur middel van die gesproke woord en gebare met mekaar gekommunikeer.

Spraak

Spraak is wanneer klanke of gebare gemaak word sodat twee of meer individue met mekaar kan kommunikeer. Hierdie kommunikasie kan óf verbaal wees, soos wanneer mense woorde gebruik om te kommunikeer, of dit kan nie-verbaal wees, wanneer n individu sekere aksies uitvoer met die doel om te kommunikeer. Diere praat ook met mekaar vir kommunikasie, maar hierdie vorme van kommunikasie is nie altyd so ingewikkeld soos wat dit by mense is nie. In baie gevalle word spraak gekompliseer deurdat die spreker iets sê, maar iets anders daarmee bedoel.

                                     

ⓘ Kommunikasie

 • Kommunikasie is die produksie, uitwisseling en betekenisgewing van boodskappe tussen mense. Dit vind plaas binne n konteks van informasionele, relasionele
 • Gefasiliteerde kommunikasie GK ook bekend as gesteunde tik of hand aan hand tik is n wetenskaplik gediskrediteerde tegniek wat poog om mense met outisme
 • Media kommunikasie Media is die kollektiewe kommunikasieuitlatings of gereedskap wat gebruik word om inligting of data te stoor of uitsaai. Dit is of
 • Grafiese kommunikasie soos die naam aandui, is kommunikasie met behulp van grafiese elemente. Hierdie elemente sluit simbole karakters en ikone in en
 • Stella Ndabeni 1978 is die dienende Minister van Kommunikasie Telekommunikasie en Posdienste en n lid van die Nasionale Vergadering van Suid - Afrika
 • dit moontlik om met n mate van sekerheid iets oor die geskiedenis van kommunikasie te sê, omdat die mondelinge oordrag van inligting baie onbetroubaar was
 • Suid - Afrika vir die African National Congress. Sy is die adjunkminister van kommunikasie in die kabinet van president Cyril Ramaphosa. Pinky Sharon Kekana
 • om die toegangspunte in bibliografiese katalogusse te standaardiseer, kommunikasie tussen katalogusse te verbeter en veral om die navorsing en herwinning
 • word sodat twee of meer individue met mekaar kan kommunikeer. Hierdie kommunikasie kan óf verbaal wees, soos wanneer mense woorde gebruik om te kommunikeer
 • Sy was van 3 Oktober 2015 tot 5 Desember 2020 die skaduminister van kommunikasie voor sy in Desember 2020 van haar amp onthef is deur John Steenhuisen
 • geskep is om kommunikasie tussen mense van verskillende taalgroepe te bevorder. Reeds in 1887 het Esperantosprekers bewys hoe kommunikasie taal - en landsgrense
                                     

Stella Ndabeni-Abrahams

Stella Ndabeni is die dienende Minister van Kommunikasie, Telekommunikasie en Posdienste en n lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die African National Congress. Sy het haar akademies gekwalifiseer aan die Rhodes-universiteit in Grahamstad en die Universiteit van die Witwatersrand.

                                     

Pinky Kekana

Pinky Sharon Kekana is n lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die African National Congress. Sy is die adjunkminister van kommunikasie in die kabinet van president Cyril Ramaphosa.

                                     

Name and Title Authority File of Catalonia

Die Name and Title Authority File of Catalonia is ’n katalogus binne die Verenigde Katalogus van Universiteite van Katalonie onder leiding van die Biblioteca de Catalunya. Sy doel is om die toegangspunte in bibliografiese katalogusse te standaardiseer, kommunikasie tussen katalogusse te verbeter en veral om die navorsing en herwinning van inligting te vergemaklik. Spesiale voorkeur word aan die Kataloniese kultuur gegee.

                                     

Phumzile van Damme

Phumzile van Damme is n gewese lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die Demokratiese Alliansie. Sy was van 3 Oktober 2015 tot 5 Desember 2020 die skaduminister van kommunikasie, voor sy in Desember 2020 van haar amp onthef is deur John Steenhuisen, leier van die DA. Sy het probeer om hierdie besluit van die partyleier te beveg, maar het later op 20 Mei 2021 bedank uit die DA en dus ook die parlement.

                                     

Nomvula Mokonyane

Nomvula Paula Mokonyane is n Suid-Afrikaanse politikus. Sy was gedurende 2018 Minister van Kommunikasie en van 22 November 2018 tot 29 Mei 2019 Minister van Omgewingsake onder president Cyril Ramaphosa. Van 2014 tot 2017 was sy die Minister van Water en Sanitasie onder presidente Cyril Ramaphosa en Jacob Zuma, en van Mei 2009 tot Mei 2014 die vyfde premier van Gauteng.

                                     

Klankgreep

Daar is n verskil tussen lettergrepe en klankgrepe. Klankgrepe het te doen met klanke van verdeelbare woorde wat saam in een asem gespreek word. Die klankgreepverdeling van hartjie is har-kie en die lettergreepverdeling van hartjie is har-tjie. Klankgrepe hou dus verband met hoe jy die klanke spreek, instede van hoe jy dit spel.

                                     

XGPON

XGPON is die nuutste standaard vir PON-produkte wat deur die ITU goedgekeur is. Die standaard is die ITU-T G.987 reeks dokumente wat die bestaande GPON standaard ITU-T G.984 reeks dokumente vervang. Die grootste verskil tussen XGPON en GPON is dat XGPON 1:128 splitters ondersteun en die verkeer stroom af teen 10 Gb/s geskied.