ⓘ Bonatuurlike

Mitologie

Die woord mitologie beteken letterlik om mites oor te vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die mensdom voor te stel. Die moderne gebruik van "mitologie" verwys óf na die mites van n spesifieke kultuur óf die studieveld handel oor die versamel, studie en uitlê van mites. In die volksmond beteken mite ook valsheid - iets wat sommige glo maar nie waar is nie - maar in die veld van mitologie word so definisie nie gebruik nie.

Mite

Die woord mite kom van die Griekse woord mythos wat oorspronklik woord of storie beteken het. Daar is baie teoriee wat probeer verduidelik waarom mense mites vertel en glo. Daar is egter konsensus dat mites simboliese verhale is wat probeer om onverklaarbare dinge op te los. Só verduidelik mites in baie gevalle die oorsprong van die wêreld, die oorsprong van kultuur en die menslike samelewing, natuurverskynsels en wat met mense gebeur wanneer hulle sterf. Net soos drome is mites in die mens se verbeelding geskep en kan dit nie letterlik geïnterpreteer word nie. Mites word eerder as metafor ...

Natuur

Natuur, in die breedste sin van die woord, verwys na die natuurlike, fisiese, of materiele wêreld, en ook lewe in die algemeen. Sodanig word die natuur en natuurlike van die bonatuurlike onderskei. Die woord "natuur" is afgelei van die Latynse woord natura, wat "essensiele eienskappe" of "aangebore ingesteldheid" beteken, en in antieke tye letterlik "geboorte" beteken het. Vandag word dit egter algemeen gebruik om na die wildernis of geologie te verwys. Die natuur omvat plante, diere, ekosisteme, die prosesse wat met lewelose objekte geassosieer word, die natuurwette waarvolgens dinge onts ...

Geloofsgenesing

Geloofsgenesing is die beoefening van gebede en gebare wat sommige mense glo goddelike ingryping in geestelike en liggaamlike genesing ontlok. Gelowiges beweer dat die genesing van siekte en gestremdheid bewerkstellig kan word deur godsdienstige geloof deur gebed of ander rituele wat volgens aanhangers n goddelike teenwoordigheid en krag kan stimuleer. Godsdienstige geloof in goddelike ingryping hang nie af van empiriese bewyse dat geloofsgenesing n bewysgebaseerde resultaat bereik nie. Bewerings dat "n magdom tegnieke" soos gebed, goddelike ingryping of die aandag van n individuele genese ...

God

Die woord god verwys gewoonlik na n uiterste persoonlike en/of bonatuurlike wese. Die "opperwese-konsep" kan as inherent of abstrak voorgehou word. Wanneer die woord met n kleinletter gespel word, is dit n selfstandige naamwoord wat gewoonlik na die god van n arbitrêre godsdiens verwys, terwyl wanneer dit binne n gegewe godsdiens gebruik word om na daardie godsdiens se eie opperwese te verwys, dit gewoonlik met n hoofletter geskryf word. In die Bybel sal daar byvoorbeeld na die Christelike god as "God" verwys word, maar wanneer in n sekulêre bespreking na enige god verwys word, word dit me ...

Sheridan Le Fanu

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu was n Ierse joernalis en skrywer wat hom op Gotiese en bonatuurlike fiksie toegespits het. Le Fanu, wat reeds in sy jeug onder die indruk van bygelowe in landelike Ierland gestaan het, word as die leidende 19de eeuse outeur van spookverhale beskou en het n beslissende rol by die ontwikkeling van dié literêre genre in die Victoriaanse tydperk gespeel. Van sy bekendste werke sluit Uncle Silas, Carmilla en The House by the Churchyard in. Carmilla, n vampier-novelle, het moontlik groot invloed op Bram Stoker, die skrywer van Dracula, uitgeoefen.

                                     

ⓘ Bonatuurlike

 • vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die
 • heelal, die tuiste van bonatuurlike wesens, gode en heilige voorouers beskryf. In die wêreld se mitologië vertel en ken bonatuurlike wesens en gode dikwels
 • lewe in die algemeen. Sodanig word die natuur en natuurlike van die bonatuurlike onderskei. Die woord natuur is afgelei van die Latynse woord natura
 • Geloofsgenesing of soms gebedsgenesing, wondergenesing, bonatuurlike genesing of die kerklike diens van genesing is die beoefening van gebede en gebare
 • fantastiese fiksie is n literêre sambreelterm vir narratiewe fiksie met bonatuurlike of futuristiese elemente. Alhoewel daar in vakkringe geen gevestigde
 • Die woord god verwys gewoonlik na n uiterste persoonlike en of bonatuurlike wese. Die opperwese - konsep kan as inherent of abstrak voorgehou word. Wanneer
 • 7 Februarie 1873 in Dublin, Ierland Literêre genres Gotiese romans, bonatuurlike fiksie Literêre stroming Donker romantisisme Joseph Thomas Sheridan Le
 • Dit gaan gewoonlik gepaard met die verwerping van enige vorm van die bonatuurlike en kan beskou word as n naturalistiese godsdiens. Dit was n siening
 • nie n hiernamaals mag wees nie of n Besef dat die lewe geen vaste, bonatuurlike eksterne doel of betekenis het nie. Dit hou verband met die sosiologiese
 • seksuele fetisjisme. n Fetisj is n voorwerp wat volgens sekere mense bonatuurlike magte het, of spesifiek n mensgemaakte voorwerp wat n mag oor mense
 • word geskep. Dit gaan gewoonlik gepaard met spanning, opwinding en die bonatuurlike In die geval van rolprente word n riller n gruwelrolprent of gruwelfilm
                                     

Spekulatiewe fiksie

Spekulatiewe fiksie is n literêre sambreelterm vir narratiewe fiksie met bonatuurlike of futuristiese elemente. Alhoewel daar in vakkringe geen gevestigde definisie van spekulatiewe literatuur bestaan nie, word genres of subgenres soos wetenskapsfiksie, fantasieliteratuur, superheldefiksie, wetenskapsfantasie, gruwelfiksie, utopiese en distopiese fiksie en bonatuurlike fiksie dikwels hierby ingesluit.

                                     

Riller

n Riller is n genre van rolprente en verhale waar angs by die kyker of leser gewek word. n Meeslepende atmosfeer van afwagting word geskep. Dit gaan gewoonlik gepaard met spanning, opwinding en die bonatuurlike. In die geval van rolprente word n riller n gruwelrolprent of gruwelfilm genoem. Voorbeelde van Afrikaanse rillers: Boemerang 11:15, 1972 Wolwedans in die skemer, 2012 Netnou hoor die kinders, 1977