ⓘ Wetenskap

Wetenskap

Wetenskap verteenwoordig die gesamentlike uitdruklike kennis van die mensdom in terme van feite, verskynsels en wette wat ontwikkel is deur middel van waarneming, eksperimentering en logiese redenering. Vandag word die wetenskaplike metode gesien as die standaardmetode vir wetenskap, wat klem lê op die noukeurige waarneming, eksperimentering, meting, wiskunde en herhaling. Om as "wetenskap" te kwalifiseer moet n versameling kennis telkens deur onafhanklike waarnemers herhaal kan word. Wanneer die wetenskaplike metode op hierdie manier toegepas word, is daar sprake van "wetenskaplike navors ...

Politieke wetenskap

Politieke wetenskap is die sosiale wetenskaplike dissipline wat gefokus is op die studie van die politiek. Politieke wetenskap word gekenmerk deur die omvattende belangstelling in politiek in al sy veelheid van vorms. Politieke wetenskap verteenwoordig nie net een metode of n dominante teoretiese benadering nie. In metodologiese en teoretiese opsig is die politieke wetenskap pluralisties; daar is verskillende teoretiese benaderings, soos politieke sielkunde, rasionele keuse teorie en institusionalisme wat langs mekaar gebruik word deur politieke wetenskaplikes, soms deur navorsers geïntegr ...

Sosiale wetenskap

Sosiale wetenskap is die tak van wetenskap wat handel oor die studie van menslike gemeenskappe en die verhoudings tussen individue binne dié gemeenskappe. Die term is voorheen gebruik vir die veld sosiologie, die oorspronklike "wetenskap van die gemeenskap", wat in die 19de eeu gevestig is. Benewens sosiologie sluit dit nou ’n verskeidenheid akademiese dissiplines in, soos antropologie, argeologie, ekonomie, linguistiek, sielkunde en politieke wetenskap. Die geskiedenis van sosiale wetenskap het ná 1650 tydens die Verligting begin, toe daar ’n omwenteling in natuurfilosofie plaasgevind en ...

Toegepaste wetenskap

Toegepaste Wetenskap is die toepassing van bestaande wetenskaplike kennis om praktiese probleme mee op te los, soos die ontwikkeling van nuwe tegnologie en nuwe uitvindings. Velde van ingenieurswese is nou verwant aan die toegepaste wetenskappe. Die gebruik in industriele instellings word gewoonlik na verwys as navorsing en ontwikkeling of R&D, wat vir Research and Development in Engels staan. Toegepaste Wetenskap verskil van Fundamentele wetenskap, wat daarop gemik is om ons kennis van die wêreld en die natuur uit te brei. Toegepaste wetenskap daarenteen poog om hierdie reeds bestaand ...

Israeliese Akademie van Wetenskap en Geesteswetenskappe

Die Israeliese Akademie van Wetenskap en Geesteswetenskappe, met sy hoofkwartier in Jerusalem, is in 1961 deur Israel gestig om kontak tussen geleerdes in wetenskap en geesteswetenskappe in Israel te bevorder; om die regering te adviseer oor navorsingsprojekte van nasionale belang; en om uitnemendheid te bevorder. Dit bestaan uit 102 van Israel se mees vooraanstaande geleerdes. Die akademie se hoofkwartier is langs die ampswoning van die president van Israel en die gebou van die raad vir hoer onderwys op die Albert Einstein-plein in Jerusalem. Die akademie befonds wetenskapprojekte in geol ...

Moderne Wetenskap (boekreeks)

Moderne Wetenskap is die titel van n reeks van 12 boeke wat in 1962 deur Tafelberg-uitgewers gepubliseer is. Die boeke was Afrikaanse vertalings van die Engelstalige reeks Science Study Series wat onder leiding van die Physical Science Study Committee aan MIT die lig gesien het. Die PSSC het hom dit ten doel gestel om wetenskapsonderrig in die Verenigde State te moderniseer en te verbeter, en dit het deel uitgemaak van die opskuddings in Amerikaanse onderrig wat op die onverwagte lansering van Spoetnik deur die Sowjetunie gevolg het. Die Amerikaanse publiek en regering was erg geskok dat d ...

                                     

ⓘ Wetenskap

  • Wetenskap verteenwoordig die gesamentlike uitdruklike kennis van die mensdom in terme van feite, verskynsels en wette wat ontwikkel is deur middel van
  • Suid - Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is n multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van wetenskap tegnologie en kunste in
  • Politieke wetenskap ook politikologie, staatsleer of politieke wetenskappe is die sosiale wetenskaplike dissipline wat gefokus is op die studie van
  • Aktuariële wetenskap gebruik wiskundige en statistieke metodes om finansiële en versekeringsprobleme op te los. Aktuariële Genootskap van Suid - Afrika
  • Sosiale wetenskap is die tak van wetenskap wat handel oor die studie van menslike gemeenskappe en die verhoudings tussen individue binne dié gemeenskappe
  • Toegepaste Wetenskap Engels: Applied science is die toepassing van bestaande wetenskaplike kennis om praktiese probleme mee op te los, soos die ontwikkeling
  • Akademie van Wetenskap en Geesteswetenskappe, met sy hoofkwartier in Jerusalem, is in 1961 deur Israel gestig om kontak tussen geleerdes in wetenskap en geesteswetenskappe
  • Moderne Wetenskap is die titel van n reeks van 12 boeke wat in 1962 deur Tafelberg - uitgewers gepubliseer is. Die boeke was Afrikaanse vertalings van
  • goddelike ingryping te verklaar. Die term natuurwetenskap word ook gebruik om wetenskap as n vak te identifiseer wat die wetenskaplike metode gebruik. Natuurwetenskappe
  • Wetenskap Biologie  Chemie  Filosofie  Fisika  Natuurwetenskap  Sielkunde  Sosiologie  Sterrekunde  Wiskunde
                                     

Encyclopedia of Life

Die Encyclopedia of Life is ’n gratis aanlyn ensiklopedie wat probeer om al 1.9 miljoen lewende spesies wat aan die wetenskap bekend is, te dokumenteer. Dit word saamgestel uit bestaande databasisse en bydraes deur kenners en niekenners dwarsoor die wêreld. Dit wil ’n bywerkbare bladsy opstel vir elke spesie met videos, fotos, klankgrepe, grafika en teks.

                                     

Beginsel van middelmatigheid

Die beginsel van middelmatigheid is baie soortgelyk aan die Koperniese beginsel. Die stel voor dat - omdat lewe op Aarde bestaan - dit tipies ​op aardagtige planete regdeur die heelal moet bestaan.

                                     

Empiries

Wanneer vergelykings empiries vasgestel word, word dit bepaal deur waarnemings in n laboratorium of loodsaanlegte en word dit nie uit eerste beginsels afgelei nie. Byvoorbeeld, uit eerste beginsels weet ons dat die Pypvloei eweredig is aan die vyfde mag van die van die binnediameter. Indien n mens egter toetse in n laboratorium of in n aanleg doen, kan n mens vir n sekere bestek van diameters n lineêre verband bepaal en gebruik.

                                     

Knoeifaktor

n Knoeifaktor is n faktor om wiskunde berekeninge te laat klop met wat werklik waargeneem word. Donker materie en donker energie is tipiese knoeifaktore.

                                     

Kollegiale toetsing

Kollegiale toetsing is ’n proses van selfregulering in ’n werk of ’n proses van evaluering wat gekwalifiseerde indiwidue in die relevante studiearea insluit. Kollegiale toetsingsmetodes word gebruik om standaarde te behou, prestasie te verbeter en geloofwaardigheid te verleen. In die akademie word kollegiale toetsing dikwels gebruik om die werkstuk van ’n akademikus se geskiktheid vir publikasie te bepaal.

                                     

Model

Hierdie artikel handel oor fisiese, wetenskaplike of wiskundige modelle. Vir n definisie van persone, wat modelwerk doen, sien gerus Model persoon. n Model in die wetenskappe is iets wat in die plek van n werklike verskynsel bestudeer word, gewoonlik omdat die nodige eksperimente makliker op die model uitgevoer kan word. Gevolgtrekkings word van die model gemaak in die hoop dat hulle ook tot n meerdere of mindere mate in die werklikheid geldig sal wees. Fisiese modelle. Wiskundige modelle.

                                     

Monster (wetenskap)

n Monster in die wetenskappe word oor die algemeen gesien as n hoeveelheid van iets wat verteenwoordigend is van n groter hoeveelheid van daardie iets. Dit kan diskrete telbare voorwerpe wees of n materiaal. n Monster word tipies geneem vir die doeleinde van toetsing, analise, ondersoek, demonstrasie of proewe. Monsterneming kan soms aaneenlopend geskied.