ⓘ Tegnologie

Tegnologie

Tegnologie is die som van tegnieke, vaardighede, - metodes, en - prosesse wat gebruik word in die produksie van goedere of dienste of in die vervulling van die doelwitte, soos wetenskaplike ondersoek. Tegnologie kan die kennis wees van tegnieke en prosesse, of dit kan deel wees van masjiene. Stelsels is die toepassing van tegnologie deur die neem van n inset, en om dit te verander en te vervaardig, en dan sodoende uitkoms te verkry, dit staan as tegnologiese stelsels bekend. Die eenvoudigste vorm van tegnologie is die ontwikkeling en gebruik van basiese gereedskap. Die prehistoriese ontdek ...

Tshwane-Universiteit vir Tegnologie

Die Tshwane-Universiteit vir Tegnologie is n tersiêre opleidingsinstansie wat in Tshwane gelee is. TUT het in 2003 ontstaan nadat drie groot technikons saamgesmelt het, naamlik: Technikon Noord-Gauteng, Technikon Noord-Wes en Technikon Pretoria.

Toepaslike tegnologie

Toepaslike tegnologie is tegnologie wat in mense se basiese behoeftes voorsien deur hulle in staat te stel om hul tyd, vaardighede, en omgewingshulpbronne ten beste te benut. Die mensdom het reeds baie voordeel uit ontwikkelinge op die terreine van wetenskap en tegnologie geput. Baie van dié ontwikkelinge was egter nadelig vir die omgewing of onvanpas vir mense in armer gebiede van die wêreld. Daarom is die neiging deesdae na tegnologiee wat nie net omgewingsvriendelik is nie, maar ook bruikbaar in die omgewing en omstandighede waarin mense hulle bevind.

Tegnologiebeleid

Daar is n aantal subtiele verskille in definisies van tegnologiebeleid. Volgens die Amerikaanse wetenskaplike en adviseur Lewis M. Branscomb het tegnologiebeleid betrekking op die openbare middele vir die koestering van die vermoens en die optimalisering van hul aansoeke in die diens van die nasionale doelwitte en belange ". Branscomb definieer tegnologie in hierdie konteks as die samevoeging van vermoens, fasiliteite, vaardighede, kennis, en organisasie nodig om suksesvol n nuttige diens of produk te skep ". Ander geleerdes tussen tegnologiebeleid en Wetenskap Inligting, wat daarop dui da ...

Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie

Die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie is ’n instelling vir tersiêre opleiding in Namibie. In 2015 was die studentetal sowat 13 000. Die NUST het in 1985 in Windhoek in die destydse Suidwes-Afrika ontstaan as ’n tegnikon, die benaming wat in Suid-Afrika vir soortgelyke instellings gebruik is. Dié tegnikon het naas die Akademie bestaan, wat gerig was op akademiese opleiding. Ná die gebied se onafhanklikwording in 1990 het die eerste president, Sam Nujoma, ’n kommissie aangestel om ondersoek in te stel na naskoolse opleiding in Namibie. Gevolglik is besluit dat die Akademie h ...

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing

Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing van Suid-Afrika loods gewoonlik grootskaalse beleidverwante, sosiaal-wetenskaplike projekte vir gebruikers van die algemene publiek, nieregeringsorganisasies en internasionale ontwikkelingsorganisasies ter ondersteuning van ontwikkeling in Suid-Afrika, die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en in Afrika. Die RGN poog ook om bydraes te lewer in die navorsings- en ontwikkelingstrategie van die Suid-Afrikaanse Departement van Wetenskap en Tegnologie wat verantwoordelik is vir die RGN, veral deur sy missie om te fokus op die bydrae tot wetensk ...

                                     

ⓘ Tegnologie

 • Tegnologie die wetenskap van die vaartuig van die Griekse τέχνη, techne, art, vaardigheid, geslepe van die hand en - λογία, - logia is die som van
 • Die Tshwane - Universiteit vir Tegnologie TUT is n tersiêre opleidingsinstansie wat in Tshwane geleë is. TUT het in 2003 ontstaan nadat drie groot technikons
 • Toepaslike tegnologie is tegnologie wat in mense se basiese behoeftes voorsien deur hulle in staat te stel om hul tyd, vaardighede, en omgewingshulpbronne
 • die diens van die nasionale doelwitte en belange Branscomb definieer tegnologie in hierdie konteks as die samevoeging van vermoëns, fasiliteite, vaardighede
 • Tegnologie Elektronika  Fotografie  Inligtingstegnologie  Klanktegnologie  Voertuigtegnologie
 • Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie KSUT, Engels: Cape Peninsula University of Technology is n universiteit in Kaapstad. Dit beslaan
 • Betrekkinge en Samewerking. Voor dit was sy die Minister van Wetenskap en Tegnologie en het in 2012 - 2014 ook Nkosazana Dlamini - Zuma as Minister van Binnelandse
 • Politegnikum van Namibië. Die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie NUST is n instelling vir tersiêre opleiding in Namibië. In 2015 was
 • Wetenskap en Tegnologie wat verantwoordelik is vir die RGN veral deur sy missie om te fokus op die bydrae tot wetenskap en tegnologie deur armoede
 • sy studies as n dosent vir inligting en tegnologie aan die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie gewerk. Paulsen was ook voorsitter van beide
 • eenheid georganiseer by die Noorweegse Universiteit van Wetenskap en Tegnologie NTNU in Trondheim. Die direksie word deur die departement van opvoeding
                                     

Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie

Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie is n universiteit in Kaapstad. Dit beslaan onder andere kampusse in Zonnebloem en Bellville. Die universiteit is gevorm deur die samesmelting van die voormalige Kaapse Technikon en die Skiereiland Technikon. KSUT bied verskeie programme aan in vele velde, insluitend ingenieurswese en grafiese ontwerp. Programme tot op DTech-vlak word aangebied.

                                     

Mik-en-druk-kamera

’n Mik-en-druk-kamera, ook genoem ’n kompakte kamera, is ’n kamera wat ontwerp is om op ’n eenvoudige manier te werk. Die meeste gebruik outomatiese fokus en beligting. Die meeste het ook ’n ingeboude, outomatiese flitslig.

                                     

Navorsing en Ontwikkeling

Die term Navorsing en Ontwikkeling volgens die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling verwys na" kreatiewe werk op n sistematiese wyse onderneem om die voorraad kennis te vermeerder, wat die kennis van die mens, kultuur en samelewing insluit, en die gebruik van hierdie kennisvoorraad om nuwe toepassings te bedink”.

                                     

Velcro

Velcro ® is n stelsel vir die verbinding van voorwerpe, gewoonlik stukke materiaal. Velcro is uitgevind in 1948 deur George de Mestral, n Switserse ingenieur. Hy het op die idee gekom toe hy gekyk het na die saad-peul van die klitskruid Arctium lappa wat aanhou klou het aan sy hond gedurende hulle daaglikse stap deur die Alpe. Die uitvinding is vernoem na die Franse woorde vel our, betekende fluweel, en cro chet, wat hakie beteken.