ⓘ Religie

Godsdiens

Moslembroederskap Wahabisme Salafisme Soennisme Ismaïlisme Alawitisme Droese Sjiïsme Alevitisme Nasie van Islam – Swart Moslems Ahmadiyya Soefisme Universele Soefisme Volks-Islam

Vediese religie

Die Vediese religie was in die Vediese tydperk, van omstreeks 1750 tot 500 v.C., die godsdiens van die Indo-Ariers van Noord-Indie. Dit was ook bekend as Vedisme, Brahmanisme en Vediese Brahmanisme. Dit word soms ook antieke Hindoeïsme genoem omdat dit beskou word as die historiese voorloper van moderne Hindoeïsme, hoewel dit aansienlik daarvan verskil het.

Panteon

Die term word in die besonder gebruik wanneer, soos in die Griekse mitologie, die godewêreld duidelik gestruktureer is, met ’n bepaalde hierargie, omskryfde familieverhoudinge en afgebakende take. Die familiebande en hierargie in sulke panteons kan by baie volke teruggevolg word na voorvaderverering of die aanbidding van patriarge.

Christendom

Die Christendom is n religie wat bely dat Jesus Christus die Seun van God is en verlossing verkondig aan die volgelinge van hierdie geloof, wat as Christene bekend staan. Christene glo in een God as Drie-eenheid: God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Dit is ook die grootste godsdiens in die wêreld. Die Bybel is Christene se heilige boek, hulle aanbid in kerke en die kruis is hul simbool. Die Bybel bestaan uit 39 Ou Testament en 27 Nuwe Testsment boeke. n Belangrike onderdeel van die verlossing is die idee van versoening wat deur Jesus Christus bewerk is tussen God en mens en dit ...

Ludwig Feuerbach

Ludwig Feuerbach was n filosoof wat homself ten doel gestel het om die mens weer in materiele denke te vestig. Hy is ook die grondlegger van die moderne sekulêre denke. Op die gebied van godsdiensfilosofie kom hy met twee opvattings voorendag: Daar is n alomvattend beginsel. Hier stel hy die strewe na geluk sentraal. God is n projeksie van die mens. Feuerbach sien religie as slegs n bevrediging van n verlange van die mens. Hy beskou religie as n kompensasie vir beperktheid en eindigheid. Godsdiens is volgens Feuerbach niks meer as n illusie nie. Hy pleit vir n beskawing wat nié gebaseer is ...

Kabbala

Kabbala beteken letterlik "ontvangs". Die kabbala is esoteriese geskrifte wat deur ortodokse Jode as heilig beskou word. Die aanhangers van die geloof glo dat die werke n mens nader aan God sal bring en dat die aanhanger bonatuurlike kragte verkry op n metafisiese vlak. Die oorsprong van die term kabbala is onbekend, maar daar word geglo dat dit óf deur Solomon ibn Gabirol óf in die 13de eeu deur Bahya ben Asher begin is. Vandag word die term kabbala gebruik vir die studie van die Joodse esoteriese kennis. Volgens kabbalistiese tradisie was die kennis bekend en is dit mondelings oorgedra d ...

                                     

ⓘ Religie

  • Vajrayana, Tantrayana of Mantrayana Ayyavazhi Djainisme Sikhisme Vediese religie of Brahmanisme Konfusianisme Mahayana Boeddhisme Sjintoïsme Taoïsme Aetherius - geselskap
  • Die Vediese religie was in die Vediese tydperk, van omstreeks 1750 tot 500 v.C., die godsdiens van die Indo - Ariërs van Noord - Indië. Dit was ook bekend
  • Religie Agnostisisme  Baha i  Boeddhisme  Christendom  Gnostisisme  Hindoeïsme  Islam  Judaïsme  Mitologie  New Age  Paganisme  Politeïsme 
  • die gode van θεός theos, god is n groep gode van n spesifieke religie of mitologie. Die term word in die besonder gebruik wanneer, soos in die
  • Mauritanië, Niger en Tsjad in. Die belangrikste inheemse taal is Arabies en die religie is die Islam. Die presiese gebied word nie altyd presies dieselfde afgebaken
  • Christendom Die Christendom is n religie wat bely dat Jesus Christus die Seun van God is en verlossing verkondig aan die volgelinge van hierdie geloof
  • na geluk sentraal. Feuerbach sien religie as slegs n bevrediging van n verlange van die mens. Hy beskou religie as n kompensasie vir beperktheid en
  • natuurlike rede die basis op grond waarvan morele besluite geneem word. Religie Agnostisisme Ateïsme Gnostisisme Monoteïsme Paganisme Pandeïsme Panenteïsme
  • het uitendelik deel gevorm van die Joodse kultuur en geloof. Judaïsme Religie Jewish mysticism and Kabbalah www.jewfaq.org Scientific refutation of
  • Auguste Comte behoort ook tot die grondleggers van die sosiologie. Sy religie van die mensheid L amour pour principe et l ordre pour base le progrès
                                     

Tuisblad/Vakgebiede/Religie

Religie Agnostisisme Bahai Boeddhisme Christendom Gnostisisme Hindoeïsme Islam Judaïsme Mitologie New Age Paganisme Politeïsme Satanisme Sikhisme Zoroastrisme

                                     

Noord-Afrika

Noord-Afrika of Noordelike Afrika is die noordelike gedeelte van die kontinent van Afrika. Die gebied sluit die lande Algerie, Egipte, Libie, Marokko, Soedan, Suid-Soedan, Tunisie, Wes-Sahara en dikwels ook Mali, Mauritanie, Niger en Tsjad in. Die belangrikste inheemse taal is Arabies en die religie is die Islam. Die presiese gebied word nie altyd presies dieselfde afgebaken nie.

                                     

Apologetiek

Apologetiek is die dissipline om n posisie te verdediging deur die gebruik van sistematiese inligting. Vroee Christelike skrywers wat hul geloof teen kritici verdedig het en wat hulle geloof aan buitestaanders aanbeveel het, was apologete genoem.

                                     

Monastiek

Die monastiek is n religieuse lewenswyse waarvolgens persone afsien van wêreldse sake en hulself volledig aan spirituele werk wy. Die monastiek speel veral n rol in Katolieke en Oosterse kerke. Dit kom ook voor in religiee soos Boeddhisme en Hindoeïsme. In die monastiek word mans monnike genoem en vrouens nonne of meer algemeen susters.

                                     

Sinkretisme

Godsdienstige sinkretisme word gewoonlik gesien as die vermenging van twee godsdienstige stelsels in die mate dat die uniekheid van n spesifieke godsdiens in die gedrang kom. Dit word dus negatief beleef in die sendingveld. Volgens die HAT is sinkretisme die poging om verskillende sektes en godsdienstige opvattings met mekaar te versoen.