ⓘ Kuns

Kuns

Hierdie artikel handel oor die algemene begrip van kuns. Vir die groep kreatiewe vakgebiede, sien Die kunste. Kuns is die uiteenlopende terrein van menslike kreatiewe aktiwiteite en die gevolg of resultaat van daardie aktiwiteite. Sedert die verligting in die 17de eeu word met kuns bedoel, die skone kunste, en word dit rofweg onderverdeel in: Letterkunde met die hoofgenres van die epos, drama, poesie en essay skryf. Beeldende kunste met die klassieke genres van die skilderkuns, grafiese kuns, beeldhoukuns, argitektuur en verskillende kleiner vorme, en sedert die 19de eeu kuns of toegepaste ...

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is n multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van wetenskap, tegnologie en kunste in Afrikaans, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. Die Hertzogprys word jaarliks vir n hoogstaande letterkundige werk toegeken.

Japannese kuns

Japannese kuns dek ʼn wye reeks style en media, insluitend antieke pottebakkery, beeldhou, inkkuns, blokwerk, keramiekwerk, origami en ook meer onlangs is die moderne Japannese strokiesprente en animasie.

Kontemporêre kuns

Kontemporêre kuns is kuns wat in die hede geskep word. Kontemporêre kuns behels, en ontwikkel uit postmoderne kuns wat op sigself n opvolger van moderne kuns is. In omgangstaal is "modern" en "kontemporêr" sinonieme, wat tot n samesmelting van die terme "moderne kuns" en "kontemporêre kuns" deur oningeligtes lei.

Moderne kuns

Moderne kuns sluit kunswerke in wat gedurende die tydperk van ongeveer die 1860s tot 1970s geskep is, en dui op die styl en filosofie van die kuns wat uit daardie era dateer. Die term hou gewoonlik verband met kuns wat in n gees van eksperimentering met die tradisies van die verlede weggedoen het. Moderne kunstenaars het geeksperimenteer met nuwe maniere van sien, en met vars idees oor die aard van materiale en funksies van kuns. n Neiging weg van die narratief, n kenmerk van die tradisionele kunste, in die rigting van abstraksie is tiperend van baie moderne kuns. Meer onlangse kunswerke w ...

Postmoderne kuns

Postmoderne kuns is n groep kunsbewegings wat daarop gerig was om sekere aspekte van modernisme of aspekte wat in die nasleep daarvan ontwikkel het, te betwis. Oor die algemeen word bewegings soos intermedia, installasiekuns, konsepsuele kuns en multimedia as postmodern beskryf. Daar is verskeie eienskappe wat kuns as postmodern kategoriseer; dit sluit in bricolage, die prominente gebruik van woorde as die sentrale kunselement, collage, toeeiening, vereenvoudiging, vertoonkuns, die herwinning van vorige style en temas in n hedendaagse konteks, sowel as die afbreek van die skeidsmuur tussen ...

                                     

ⓘ Kuns

  • artikel handel oor die algemene begrip van kuns Vir die groep kreatiewe vakgebiede, sien Die kunste. Kuns is die uiteenlopende terrein van menslike kreatiewe
  • Die Suid - Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is n multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van wetenskap, tegnologie en
  • Japannese kuns dek ʼn wye reeks style en media, insluitend antieke pottebakkery, beeldhou, inkkuns, blokwerk, keramiekwerk, origami en ook meer onlangs
  • Kontemporêre kuns Kontemporêre kuns is kuns wat in die hede geskep word. Kontemporêre kuns behels, en ontwikkel uit postmoderne kuns wat op sigself n
  • Moderne kuns sluit kunswerke in wat gedurende die tydperk van ongeveer die 1860 s tot 1970 s geskep is, en dui op die styl en filosofie van die kuns wat uit
  • Tekenkuns Skilderkuns Beeldhouwerk Gemengde media Beeldende kuns ook genoem visuele kuns behels enige sigbare kuns maar sluit uitvoerende kunste uit.
  • Postmoderne kuns is n groep kunsbewegings wat daarop gerig was om sekere aspekte van modernisme of aspekte wat in die nasleep daarvan ontwikkel het, te
  • Abstrakte kuns gebruik n visuele taal van vorm, kleur en lyn om n komposisie te skep wat met n mate van onafhanklikheid van visuele verwysings in die
  • Gotiese kuns was n Middeleeuse kunsstyl wat in die 12de eeu n.C. vanuit Romaanse kuns in Noord - Frankryk ontwikkel het, gelei deur die gelyktydige ontwikkeling
                                     

Beeldende kunste

Die beeldende kunste is vorms van kunssinnige uitdrukking waarin die klem val op die skep van n artifak in twee of drie dimensies. Beeldhouwerk Gemengde media Skilderkuns Tekenkuns Beeldende kuns ook genoem visuele kuns behels enige sigbare kuns, maar sluit uitvoerende kunste uit.

                                     

Holbeinpferd

Holbeinpferd is die informele naam vir die beton beeldhouwerk van n perd in die stadsbuurt Wiehre van Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg in Duitsland. Dit is op die hoek van Günterstal- en Holbein-staat gelee.

                                     

Karikatuur

n Karikatuur is n humoristiese voorstelling van n persoon of situasie, waarby die mees kenmerkende trekke sterk oordryf word. Die bedoeling is gewoonlik om mense te amuseer, te beledig of om n politieke punt te stel. Karikature word veral in strokiesprente gebruik, maar word ook in poppespel en in die teater ingespan.

                                     

Monument

n Monument is n standbeeld, gedenksteen of n gebou wat opgerig is ter herinnering aan n persoon of n belangrike gebeurtenis. Monumente word gewoonlik kunstig ontwerp om die voorkoms van n stad of plek te verbeter. Die grootste monumente word deur regerings en owerhede opgerig, maar besighede doen dit ook soms. Kleiner gedenktekens word dikwels gemaak in die vorm van n plaket of gedenkplaat.

                                     

Oeuvre

Ouvre is n leenwoord uit Frans wat verwys na die hele korpus van n kunstenaar se werk as n geheel. Ouvrepryse word op verskillende artistieke gebiede uitgereik. Daar is byvoorbeeld oeuvrepryse vir skrywers en akteurs. So n prys word dan vir die somtotaal van die kunstenaar se werke uitgereik, en nie vir n enkele werk nie. As voorbeelde: Die skrywer Chris Barnard ontvang in 1991 die Hertzogprys vir drama vir sy oeuvre. Deon Opperman ontvang in 2006 die Hertzogprys vir sy hele oeuvre.

                                     

Patroon (vorm)

Wiskunde word algemeen beskryf as die wetenskap van patrone. Enige reeks getalle wat deur n wiskundige funksie gemodelleer kan word, word as n patroon beskryf.

                                     

Tempera

Tempera is n soort verf wat uit kleurpigment en n wateroplosbare emulsie bestaan. Dit is n verf wat vinnig droog word en lank hou: daar is steeds voorbeelde uit die eerste eeue na Christus wat steeds bestaan. Daar word dikwels na werke wat met hierdie medium geskep is, ook as "tempera" verwys. Tempera was een van die gewildste en algemeenste tegnieke tot na die 16de eeu, waarna olieverf se gewildheid toegeneem het.