ⓘ Mense

Mens

Die moderne mens is ’n primaat van die soogdiergenus Homo, die spesie Homo sapiens en die subspesie Homo sapiens sapiens. Homo sapiens is ’n Latynse frase wat beteken "verstandige mens" of "wyse mens". Mense is die enigste oorblywende lede van die subtribus Hominina, ’n tak van die tribus Hominini wat tot die familie groot ape behoort. Hulle het ’n hoogs ontwikkelde brein wat tot abstrakte denke, taal, selfondersoek en ’n gemeenskapslewe in staat is. Hierdie vermoe, tesame met ’n regop postuur wat die boonste ledemate vry laat om voorwerpe te kan manipuleer, het die spesie meer as enige an ...

Swart mense

Swart mense is n term wat in sekere lande gebruik word, dikwels in sosiaal gegronde stelsels van rasse-klassifikasie of etnisiteit, om mense met donker gelaatstrekke te beskryf teenoor ander bevolkingsgroepe. Die betekenis van die uitdrukking verskil ook baie wyd, beide tussen en in gemeenskappe, en hang baie af van konteks. Vir baie ander indiwidue, gemeenskappe en lande word "swart" as n neerhalende, uitgediende, of andersins as n onverteenwoordigende etiket beskou, en word dit gevolglik nie gebruik of gedefinieer nie. Verskillende gemeenskappe pas verskillende kriteria toe van wie word ...

Bruin mense

Bruin mense is n term wat verwys na n heterogene etniese groep van veral Suid-Afrika wat wit sowel as swart voorouers het. Hulle vorm die grootste deel van die Wes-Kaapse en Noord-Kaapse bevolking. Die meeste is bruin Afrikaners en maak deel uit van die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskap, terwyl ongeveer 10 persent Engels as moedertaal het, meesal in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Vanwee Suid-Afrika se geskiedenis van rassediskriminasie word die woord Kleurlinge deur baie mense as neerhalend beskou. Die term "bruin mense" word deesdae meesal gebruik. Baie bruin mense verkies ook om huls ...

Wit mense

Wit mense of blankes is n rasseklassifikasie-aanwyser, afhangende van die konteks waarin die voorsate van die Kaukasiese ras na verwys word. Die algemene verwysing na "wit mense" of n "wit ras", as n groot groep van bevolkings, in teenstelling met "swart" Amerikaners, Amerikaanse Indiane, "kleurlinge" of nie-blankes, het sy oorsprong in die 17de eeu. Dit word vandag veral gebruik as n rasse-klassifiseerder in veelrassige gemeenskappe, soos in die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk, Brasilie, en Suid-Afrika. Verskeie sosiale samestellings om wit te wees, soos openbare bele ...

Argaïese mense

’n Paar soorte Homo word geklassifiseer in die bree kategorie argaïese mense – hulle kom uit die tydperk voor en tydens die opkoms van die vroee moderne mense omstreeks 300 000 jaar gelede. Omo-Kibish I uit Suid-Ethiopie en die oorblyfsels uit Jebel Irhoud in Marokko en Florisbad in Suid-Afrika is van die oudste oorblyfsels van Homo sapiens. Die term sluit gewoonlik die volgende in: Homo neanderthalensis, Denisova-hominiene, Homo rhodesiensis, Homo heidelbergensis, Homo naledi, Homo ergaster en Homo antecessor. Daar is gewoonlik nie algehele konsensus oor die terminologie nie; varieteite v ...

Bevolkingsdigtheid

Bevolkingsdigtheid is n maatstaf van bevolking per eenheidsgebied of eenheidsvolume; dit is n tipe van hoeveelheid van aantal digtheid. Dit word gereeld by lewende organismes en in die meeste gevalle by mense toegepas. Dit is n belangrike geografiese term.

                                     

ⓘ Mense

  • sapiens is n Latynse frase wat beteken verstandige mens of wyse mens Mense is die enigste oorblywende lede van die subtribus Hominina, n tak van die
  • Swart mense is n term wat in sekere lande gebruik word, dikwels in sosiaal gegronde stelsels van rasse - klassifikasie of etnisiteit, om mense met donker
  • Bruin mense is n term wat verwys na n heterogene etniese groep van veral Suid - Afrika wat wit sowel as swart voorouers het. Hulle vorm die grootste deel
  • Wit mense of blankes is n rasseklassifikasie - aanwyser, afhangende van die konteks waarin die voorsate van die Kaukasiese ras na verwys word. Die algemene
  • in die breë kategorie argaïese mense hulle kom uit die tydperk voor en tydens die opkoms van die vroeë moderne mense Homo sapiens omstreeks 300 000
  • Mense is die Afrikaanse uitgawe van die People magazine wat deur Caxton Magazines in Suid - Afrika uitgegee word. Die tydskrif word sedert 29 Mei 2006 uitgegee
  • digtheid. Dit word gereeld by lewende organismes en in die meeste gevalle by mense toegepas. Dit is n belangrike geografiese term. Biologiese bevolkingsdigtheid
  • inheems het verskeie verwante betekenisse: Die natuurlike mense van n plek sien inheemse mense In biologie beteken inheems natuurlik aan n plek of biota
  • In die mees algemene sin van die woord is n bevolking die versameling mense of organismes van n spesifieke spesie wat woon in n gegewe geografiese
  • miljoen mense as moedertaal gepraat 2011 - sensus Dit maak dit die taal met die meeste moedertaalsprekers in Suid - Afrika. Omtrent 15, 7 miljoen mense gebruik
                                     

Mense (tydskrif)

Mense is die Afrikaanse uitgawe van die People magazine wat deur Caxton Magazines in Suid-Afrika uitgegee word. Die tydskrif word sedert 29 Mei 2006 uitgegee.

                                     

Inheems

Die woord inheems het verskeie verwante betekenisse: In biologie beteken inheems natuurlik aan n plek of biota, in kontras met enige van verskeie terme wat "nie natuurlik" beteken, en word onderskei van endemies: n Spesie wat endemies is, is uniek aan daardie plek en word nie elders natuurlik gevind nie, maar n inheemse spesie is een wat natuurlik maar nie uniek voorkom in daardie area nie, omdat dit ook natuurlik in ander areas verskyn. Die natuurlike mense van n plek; sien inheemse mense.

                                     

Digter

n Digter is n skrywer van poesie. n Skrywer wat woorde vir liedjies skryf word n teksdigter genoem. Hoewel mens na elke skrywer van n gedig kan verwys as die digter van die werk, word mense wat nooit enige gedigte gepubliseer het nie, nie gereken tot die beroepsgroep van digters te behoort nie. Om as digter te kwalifiseer moet die skrywer se poesie n integrale deel van sy letterkundige bydrae vorm. Mense wat net af en toe n gedig skryf bly skrywers.

                                     

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, is n Turkse televisiepersoonlikheid, entrepreneur, internasionale vervaardiger en sakepersoon. Hy is die eienaar van die televisiekanale TV8 en TV8.5, en het produksiemaatskappye in baie lande regoor die wêreld, insluitend die VSA, Mexiko, Roemenie, Hongarye, Brasilie, Colombia en Griekeland. Hy is die stigter en voorsitter van Acun Medya Production Company wat programme lewer vir uitsaai op kanale regoor die wêreld.