ⓘ Noordwes-Universiteit

                                     

ⓘ Noordwes-Universiteit

Die Noordwes-Universiteit, voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, voordat dit met ander instellings saamgesmelt het om die Noordwes-Universiteit te vorm, is in 2004 gestig. Dit is ’n medium grootte Suid-Afrikaanse universiteit. Onderrig geskied hoofsaaklik in Afrikaans op die Potchefstroom-kampus en in Engels op die ander kampusse, naamlik Mafikeng en Vaaldriehoek.

                                     

1. Geskiedenis

Die Potchefstroomse Universiteit het ontwikkel uit die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika GKSA, wat op 29 November 1869 op Burgersdorp Kaapprovinsie gestig is met die grondlegger van die GKSA, ds. Dirk Postma, as eerste lektor. By die stigtingsvergadering is besluit dat die skool onderrig sal verskaf aan toekomstige onderwysers en ander persone, sonder om enige voorkeur aan ’n spesifieke professie te gee. Aanvanklik was daar vyf studente en twee lektore, Postma en ds. Jan Lion Cachet.

In 1877 word ’n "Letterkundedepartement" gevestig, met een professor, ds. Petrus Postma, n seun van ds. Dirk Postma, wat die spesifieke doel gehad het om studente op te lei vir ’n akademiese graad of as onderwysers.

In 1905 word die Teologiese Skool, tesame met die Letterkundedepartement, verskuif van Burgersdorp na Potchefstroom.

Ten einde te kwalifiseer vir regeringsubsidies, word die Letterkundedepartement in 1919 van die Teologiese Skool geskei en die Het Potchefstroom Universiteitskollege voor Christelike Hooger Onderwijs afgekort tot PUK ontstaan. Daar is besluit dat die PUK ’n hoer onderriginstituut, onafhanklik van die GKSA, sal wees, alhoewel die PUK sou voortgaan om predikante vir die GKSA op te lei.

In 1921 word die Potchefstroomse Universiteitskollege sonder die "vir Christelike Hoer Onderwys" agtervoegsel geïnkorporeer by die Universiteit van Suid-Afrika; die PUK het eers in 1933 die "vir Christelike Hoer Onderwys" as deel van sy naam teruggekry.

Die Potchefstroomse Universiteitskollege vir Christelike Hoer Onderwys word amptelik in 1951 as ’n onafhanklike universiteit erken en hernoem tot Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys.

In 1966 word die Vaaldriehoek-kampus gevestig in Vanderbijlpark, ten einde tersiêre onderrig in hierdie omgewing te verskaf.

In 2004 smelt die Potchefstroomse Universiteit saam in die Noordwes-Universiteit. Die ander twee kampusse is in Mahikeng en in Vanderbijlpark.

                                     

2. Fakulteite

Die Potchefstroomse Universiteit het kursusse verskaf en die Potchefstoomkampus van die Noordwes-Universiteit gaan voort om dit te verskaf, in die volgende fakulteite die jaar waarin die fakulteit gestig is, word in hakies aangedui:

 • Farmasie 1978 Die Departement Farmasie het reeds sedert die 1950s bestaan
 • Teologie 1930
 • Gesondheidswetenskappe 1999
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 1942
 • Natuurwetenskappe 1922
 • Regsgeleerdheid 1966
 • Onderwyswetenskappe 1935
 • Lettere en Wysbegeerte 1921
 • Ingenieurswese 1983
                                     

3. Kultuur

Die universiteit se "Alabama Studentegeselskap", ’n musiekrevue-groep, gestig in 1943 en ontbind in 2008, is dwarsoor Suid-Afrika bekend. Die Potchefstroomse Universiteitskoor is wêreldbekend en was vir meer as 30 jaar onder leiding van prof. Awie van Wyk.

                                     

4. Studentegetalle en statistiek

In Augustus 2004 het die Potchefstroom kampus van die Noordwes-Universiteit 33 713 studente gehad. Hiervan was 13 021 manlik en 20 692 vroulik. Daar was 31 300 voorgraadse studente en 2 413 nagraadse studente.

                                     

5.1. Bekende oudstudente Politiek

 • Pieter Mulder, Adjunkminister van Bosbou, Landbou en Visserye 2009-Mei 2014; Leier van die Vryheidsfront Plus 2001-2016.
 • Corné Mulder, Lid van die Nasionale Vergadering van Suid-Afrika vir die Vryheidsfront Plus.
 • F. W. de Klerk, Staatspresident van Suid-Afrika 1989–1994; Adjunkpresident van Suid-Afrika tydens Nelson Mandela se Presidentskap 1994–1996.
                                     

5.2. Bekende oudstudente Uitvoerende Kunste

 • Kobie van Rensburg is ’n wêreldbekende operasanger wat tans in Duitsland werk. Hy was lid van die Potchefstroomse Universiteitskoor 1987–1994.
 • Christa Steyn, n student gedurende 1976–1978, oorlede op 11 Junie 2012 in Pretoria, was ook lid van die Alabama Studentegeselskap; ’n komponis, pianis en Afrikaanse sangeres wat bekend was vir haar duette saam met Jannie du Toit.
 • Rina Hugo, bekende sangeres het haar B.Mus graad hier verwerf in 1970. Sy was ook lid van die Alabama Studentegeselskap. Sy het uitgeblink in feitlik alle genres wat deur ’n solis beoefen kan word naamlik: Opera, oratorium, operette, musiekblyspele, die kunslied en ligte musiek.


                                     

5.3. Bekende oudstudente Sport

 • Willie Nel, Springbokatleet
 • Beatrice Marais, Springbokatleet
 • Fanie van Zijl, Springbokatleet
 • Willie Coetzee, Springbokatleet
 • Barend Klopper, Springbokatleet
 • Andries Burger, Springbokatleet
 • Dawid Booysen, Springbokatleet
 • Johan Deysel, Namibiese rugbyspeler
 • Paul Nel, Springbokatleet
 • Johan Swart, Springbokatleet
 • Aranos Coetzee, Namibiese rugbyspeler
 • Willem van Heerden, Springbokatleet
 • Lood de Jager, Springbokrugbyspeler
 • Warren Whiteley, Springbokrugbyspeler
 • Akker van der Merwe, Springbokrugbyspeler
 • Willem van der Westhuizen, Springbokatleet
                                     

5.4. Bekende oudstudente Ander

 • Demi-Leigh Nel-Peters, Mej. Suid-Afrika 2017 en Mej. Heelal 2017
                                     

6. Noemenswaardige personeel

 • Casparus de Wet, akademikus
 • S.P.E. Boshoff, akademikus en skrywer
 • Tjaart van der Walt, rektor.
 • Wicus du Plessis, regsgeleerde en ekonoom
 • Jacobus du Plessis, akademikus
 • Hendrik Stoker, filosoof.
 • Theuns Eloff, rektor.
 • Ina Bergh, Skrywer
                                     

7. Kommersiele produkte en patente

CFAM – Sentrum vir Gevorderde Vervaardiging

Voorbeelde van tipiese projekte wat aangepak is:

 • Ekstrusiematryse en knieblokke
 • Skroefsegment vir dubbelskroef-ekstrueerders
 • Komponente vir die verdedigingsbedryf
 • Komponente vir die myn- en rotsboorbedryf
 • Lope en loopsegmente vir dubbelskroef-ekstrueerders
 • Herontwerp van komponente van veral dubbelskroef-ekstrueerders

CTexT – Sentrum vir Tekstegnologie

 • Speltoetsers vir verskeie Suid-Afrikaanse tale insluitende Afrikaans, Tswana, Noord-Sotho, Zoeloe en Xhosa
 • Tsenang! is ’n multimediaprogram vir die aanleer van Tswana
 • Ngenani! is ’n multimediaprogram vir die aanleer van Zoeloe
                                     

8. Bekende aktiwiteite

Tarentaal

Die Republiek van Tarentaal is in 1972 gestig met John Vorster as die eerste president. Hierdie fiktiewe "republiek" se kultuurerfenis en geskiedenis was gebruik as n voertuig om eerstejaarstudente tuis te maak op die kampus, asook in te lei in die sosiale studentelewe op die Puk. Republiek van Tarentaal was veral aktief op die kampus tydens die sg. "ontgroeningseremonies" n tipe inisiasie van eerstejaars elke jaar in Januarie. Laasgenoemde was n stokou tradisie wat in die 1990s afgeskaf eintlik verbied is, a.g.v. berugte wanpraktyke van seniors teenoor nuwelinge onder die dekmantel van ontgroening, wat die universiteit se beeld na buite geskaad het.

Jool

Dit is ’n liefdadigheidsorganisasie waar al die eerstejaars, in hul koshuisverband, met hul self-geboude vlotte deur die strate van die dorp beweeg en geld insamel vir n goeie doel.

                                     
 • Die Noordwes - Universiteit Botaniese Tuin in Potchefstroom lê hom toe op plante van belang vir studie - en navorsingsdoeleindes en natuurbewaring. Die meerderheid
 • Die Noordwes - Universiteit wat die Potchefstroomkampus die Pukke insluit, is die provinsie se vernaamste tersiêre onderwysinrigting. Noordwes by Mieliestronk
 • Mankweng en Medunsa Turfloop Universiteit van Kaapstad in Kaapstad Universiteit van Wes - Kaapland in Kaapstad Noordwes - Universiteit in Potchefstroom en Mafikeng
 • saamgesmelt om die Noordwes - Universiteit te word en sou voortaan bekend staan as die Potchefstroomkampus van die Noordwes - Universiteit Hierdie multikampus
 • en ook n meestersgraad in openbare bestuur en regering aan die Noordwes - Universiteit behaal. Voor die algemene verkiesing in 2009 het Seitlholo veldwerk
 • kunstefees word tydens die Septembervakansie van die Noordwes - Universiteit en skole in Noordwes aangebied, aangesien die fees van die fasiliteite soos
 • Sebokeng. Vorm nou deel van die Noordwes - Universiteit Oos - Rand - kampus in Daveyton. Dit is ook ingelyf by die Universiteit van Johannesburg. Welkom - kampus
 • Sielkunde aan die Noordwes - Universiteit verwerf. Sy het n diploma in bedryfsverhoudinge aan die Vaaldriehoekkampus van dieselfde universiteit verwerf. Aan
 • tot 2015, ook n parlementslid, maar van 2015 tot 2018 n lid van die Noordwes provinsiale wetgewer. Voordat hy n lid van die Demokratiese Alliansie
 • Hoërskool Transvalia Tersiêre Onderrig Die Vaaldriehoek - kampus van die Noordwes - Universiteit is geleë te Vanderbijlpark op die oewers van die Vaalrivier en het
 • Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys en die Universiteit van Noordwes smelt saam om die Noordwes - Universiteit te vorm. 3 Januarie