ⓘ Hooftrekke van letterkunde

                                     

ⓘ Hooftrekke van letterkunde

 • Kommunikasie – handeling van die oordrag van inligting. Kommunikasie benodig ʼn sender, ʼn boodskap en voorgenome ontvanger, hoewel die ontvanger nie nodig het om teenwoordig te wees of bewus te wees van die sender se intensie om op die tydstip van kommunikasie te kommunikeer nie; dus kan kommunikasie geskied oor groot afstande in tyd en ruimte.
 • Geskrewe kommunikasie skryfkuns – verteenwoordiging van taal in ʼn tekstuele medium deur die gebruik van ʼn stel simbole of tekens bekend as ʼn skryfstelsel.
 • Onderafdeling van kultuur – gedeelde sienswyses, waardes, doelwitte en toepassings wat ʼn instansie, organisasie of groep kenmerk.
 • Een van die kunste – verbeeldingryke, kreatiewe of nie-wetenskaplike vertakking van kennis, veral soos akademies bestudeer word.
                                     

1. Literêre vorme

Orale literêre genres

 • Orale digkuns –
 • Legende –
 • Ballade –
 • Mitologie –
 • Epiek –
 • Mondelinge geskiedenis –
 • Mondelinge narratief –
 • Stadslegende –
 • Folklore –

Nie-fiksie

 • Dagboek –
 • Spirituele outobiografie –
 • Reisverhaal –
 • Memoir –
 • Biografie –
 • Buiteleweliteratuur –
 • Essay –
 • Outobiografie –
 • Literatuurkritiek –
                                     

1.1. Literêre vorme Geskrewe literêre genres

 • Jeugliteratuur –
 • Rapsodie –
 • Epiek –
 • Liriek –
 • Aubade –
 • Ode –
 • Ingeperkte skryfwerk –
 • Clerihew –
 • Sonnet –
 • Haikoe –
 • Poesie sien daardie artikel vir ʼn uitgebreide lys van sub-genres en tipes
 • Gruk – vorm van kort aforistiese gedig uitgevind deur die Deense digter en wetenskaplike Piet Hein, wat oor die 7 000 daarvan geskryf het.
 • Hygliteratuur –
 • Kunslied –
 • Limeriek – ʼn tipe skerp, humoristiese of nonsens-gedig, veral een in vyf-versreel anapestiese of amfibraggiese metrum met streng rymskema aabba, wat soms oorloop met humoristiese intensie.
 • Spekulatiewe poesie –
 • Lied –
 • Makame
 • Gevangenisliteratuur –
 • Saj
 • Berymde prosa –
 • Rajok
 • Fu poesie
                                     

1.2. Literêre vorme Nie-fiksie

 • Dagboek –
 • Spirituele outobiografie –
 • Reisverhaal –
 • Memoir –
 • Biografie –
 • Buiteleweliteratuur –
 • Essay –
 • Outobiografie –
 • Literatuurkritiek –
                                     

1.3. Literêre vorme Fiksie-genres

 • Komiese roman –
 • Hardboiled –
 • Pulpromans –
 • Whodunit –
 • Satire –
 • Speurverhaal –
 • Misdaadroman –
 • Parodie –
 • Avontuurroman –
 • Newgate-roman –
 • Erotika –
 • Fabel –
 • Raamvertelling –
 • Suidelike goties –
 • Familiesage –
 • Sprokie –
 • Goties –
 • Filosofiese roman –
 • Inspirasiefiksie –
 • Raaiselroman –
 • Historiese fiksie –
 • Invalsliteratuur –
Inspirasiefiksie religuese literatuur –
 • Historiese liefdesroman –
 • Liefdesroman –
 • Regency liefdesroman –
 • Sielkundige riller –
 • Sielkundige roman –
 • Ridderroman –
 • Paranormale liefdesroman –
 • Spekulatiewe fiksie –
 • Epiese fantasie –
 • Weird fantasie –
 • Stedelike fantasie –
 • Wetenskapsfantasie –
 • Stoompoen Steampunk –
 • Alternatiewe geskiedenis –
 • Fantasie – vir meer detail sien Fantasie subgenres, Fantasieliteratuur
 • Sage –
 • Lovecraftian-gruwel –
 • Gruwelfiksie –
 • Weird menace –
 • Wetenskapsfiksie – vir meer inligting sien wetenskapsfiksiegenres en verwante onderwerpe
 • Harde-wetenskapsfiksie –
 • Ruimte-strooisage –
 • Kuberpoen Cyberpunk –
 • Bonatuurlike fiksie –
 • Regsriller –
 • Slaweroman –
 • Tegno-riller –
 • Samesweringsriller –
 • Sensasieroman –
 • Spioenasieriller/politieke riller –
 • Riller –
 • Western-fiksie –


                                     

2. Literatuurgeskiedenis

 • Teatergeskiedenis
 • Geskiedenis van idees
 • Intellektuele geskiedenis
 • Geskiedenis van Wetenskapsfiksie
 • Moderne literatuurgeskiedenis
 • Geskiedenis van boeke
                                     

3. Algemene literêre konsepte

 • Retoriek –
 • Westerse kanon –
 • Onderrig in skryfkuns
 • Letterkunde –
 • komposisie –
 • Skansie –
 • Prosodie –
 • Ingeperkte skryfwerk –
 • Poesie –
 • Metrum –
 • Ghasel –
 • Epiek –
 • Rymlose vers –
 • Ballade –
 • Sestina –
 • Sonnet –
 • Villanelle –
 • Vrye vers –
 • Poetica –
 • Nie-fiksie –
 • Prosa –
 • Fiksie –
 • Biografie –
 • Joernalistiek –
 • Novelle –
 • Prosa genres –
 • Vonkfiksie –
 • Essay –
 • Kortverhaal –
 • Roman –
 • Teatergeskiedenis –
 • Teater –
 • Literatuurkritiek –
 • Retoriek –
 • Allegorie –
 • Simbool –
 • Metonimie –
 • Metafoor –
 • Basiese prosessuele kennis
 • Effektiewe redenering in argumentskrywe
 • Poesie-ontleding –
 • Vertelperspektief –
 • Anekdote –
 • Raamverhaal –
 • Narratologie
 • In Medias Res –
 • Gevonde dokument –
 • Feministiese literatuurkritiek –
 • Queer literatuurkrtiek –
 • Psigoanalitiese literatuurkritiek –
 • Literatuurkritiek – ʼn toepassing van Algemene Literatuurwetenskap
 • Nuwe historisisme –
 • Marxistiese literatuurkritiek –
 • Literatuursemiotiek –


                                     
 • Letterkunde of literatuur Latyn Litterae mv. van letter is geskrewe taalkunswerke wat op grond van gemeenskaplike taal of verwantskap, kultuur, periode
 • Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Stellenbosch en kultuurattaché van die Suid - Afrikaanse ambassade in Nederland. Hy is ook die skrywer van n gedig
 • Die Heilige Graal van Oudfrans graal skottel is een van die bekendste mites van die Westerse geskiedenis en letterkunde wat die soektog na n baie
 • verskeidenheid teatrale vermaaklikhede. Die eerste vername werke van Romeinse letterkunde is die tragedies en komedies wat Livius Andronikus vanaf 240 v
 • eienskappe van die tweede voorwerp gebruik word om die beskrywing van die eerste onderwerp te belig. Dit is n bekende gebruik in letterkunde veral in
 • Regstelling van die Kerkrite Moskou, 1913 Карташов А.В. Очерки по иситории русской церкви, Париж, 1959 Kartasjof A.W. Hooftrekke van die Geskiedenis van die