ⓘ BCVO

                                     

ⓘ BCVO

Die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys is ’n onderwysinstelling in Suid-Afrika wat primêre en sekondêre onderwys in Afrikaans en die Calvinistiese tradisie bied. Daar is tans 40 geaffilieerde skole in Suid-Afrika - hoofsaaklik in die Vrystaat en voormalige Transvaal - met ongeveer 2100 kinders wat by die verskeie skole hul opvoeding ontvang.

Die aanbieding voldoen aan die staatskurrikulumvereistes, maar gebruik tot n mate eie leermateriaal wat poog om christelike en volkseie Afrikanergerigte uitgangspunte te handhaaf. Die Independent Examination Board IEB se Afrikaanstalige matriekeksamen die hoogste skooleksamen in Suid-Afrika staan as "matriek" bekend word gebruik sodat CVO-leerlinge dieselfde Umalusi-sertifikaat as staatskoolleerlinge ontvang, maar met n bykomende sertifisering dat dit op die IEB-standaard afgelê is.

Die BCVO dien as skakelliggaam waardeur CVO-skole saam sport- en kulturele geleenthede aanbied om die akademiese aanbieding aan te vul. Van die CVO-skole is al meer as twee dekades in bedryf, en n tweede geslag kinders van oud-CVO-skoolleerlinge begin in CVO-skole inkom.

CVO-skole is ouerskole wat in nie-winsgedrewe verenigings of maatskappystrukture bedryf word. Die skole word gekenmerk deur n taamlik hoe gemiddelde ouderdom van personeel wat teen verminderde vergoeding kan werk, n noodsaak vir entoesiastiese ouers wat besture vorm en dikwels hard werk om skole op te bou en n bereidheid om kinders te laat skoolgaan met minder fasiliteite as staatskole, maar meer beheer en inspraak van ouers in leermateriaal en die ingesteldheid van die skool. Die skole het meestal kleiner klasse as staatskole en beter gekapitaliseerde privaatskole wat die voordelige geleentheid gee vir meer individueel-gerigte onderwys.

                                     
  • die ondersteuning van plaaslike, Christelike skole wat ingelyf is by die BCVO Waar daar nie sulke skole bestaan nie, word plaaslike kerke aangemoedig
  • werk saam in die Beweging vir Christelik - Volkseie Onderwys, afgekort as BCVO Daar is ook enkele skole wat losweg binne die Instituut vir Christelike