ⓘ Bevolkingsdigtheid

                                     

ⓘ Bevolkingsdigtheid

Bevolkingsdigtheid is n maatstaf van bevolking per eenheidsgebied of eenheidsvolume; dit is n tipe van hoeveelheid van aantal digtheid. Dit word gereeld by lewende organismes en in die meeste gevalle by mense toegepas. Dit is n belangrike geografiese term.

                                     

1. Biologiese bevolkingsdigtheid

Biologiese bevolkingsdigtheid is die bevolking verdeel deur die totale grondoppervlakte of watervolume, soos dit toepaslik is. Dit is n mate van die aantal mense of organismes per eenheid area. Variasies hierop sluit in die bevolking per eenheid woonbare, bewone, produktiewe of potensieel produktiewe of gekultiveerde area. n Sekere geografiese gebied het n drakapasiteit, wat die maksimum bevolking voorstel wat onderhou kan word. Sekere waarnemers van menslike gedrag glo dat die idee van drakapasiteit ook op menslike bevolkings toegepas kan word, en dat omgekeerde bevolkingsgroei kan lei tot n "Malthusiese katastrofe"; hierdie standpunt word deur andere betwis.

Lae-densiteit kan n uitwissings-spiraal veroorsaak wat verder na verminderde vrugbaarheid kan lei. Dit is vernoem na die wetenskaplike wat dit geïdentifiseer het – die Allee-effek. Voorbeelde van die oorsake hiervan in lae-bevolkingsdigtheid sluit in:

  • Toename van inteling
  • Toenemende probleme om seksmaats te kry
                                     

1.1. Biologiese bevolkingsdigtheid Menslike bevolkingsdigtheid

Met die berekening van mense word die bevolkingsdigtheid volgens die aantal mense in n gebied bepaal. Dit word gewoonlik per vierkante kilometer of vierkante myl bereken. Oor die algemeen word dit vir n distrik-, stad-, land-, vir n gebied-, of vir die hele wêreld bereken.

Die wêreld se bevolking is sowat 7.000.000.000 en die Aarde se totale gebied insluitende land en water is 510.000.000 vierkante kilometer 197.000.000 vierkante myl. Die wêreldwye mensbevolkingsdigtheid is dus sowat 7.000.000.000 ÷ 510.000.000 = 13.7 per vierkante kilometer 35 per vierkante myl. Indien net die Aarde se landoppervlakte van 150.000.000 vierkante kilometer 58.000.000 vierkante myl in ag geneem word, is die mens se bevolkingsdigtheid 47 per vierkante kilometer 120 per vierkante myl meer. Dit sluit alle vastelande en eilande se grondgebiede asook Antarktika in. Met Antarktika uitgesluit, is die bevolkingsdigtheid meer as 50 mense per vierkante kilometer meer as 130 per vierkante myl. Meer as die helfte van die aarde se landmassa bestaan uit onherbergsame gebiede, wat nutteloos is vir menslike habitat, soos woestyne en hoe berge. Mense is geneig om rondom seehawens en varswaterbronne saam te trek. Daarom bied dié syfer dus nie juis enige behulpsame maatstaf van die mens se bevolkingsdigtheid nie.

Verskeie van die mees digbevolkte gebiede in die wêreld is stadstate, mikrostate, en, afhanklike gebiede. Hierdie gebiede is relatief klein met hoe verstedelikingsvlakke, met ekonomies gespesialiseerde stadsbevolking wat ook op landelike hulpbronne van buite staatmaak. Dit bewys die verskil tussen hoe bevolkingsdigtheid en oorbevolking.

Stede met hoe bevolkingsdigtheid word, deur sommiges, as oorbevolk beskou, hoewel dit afhang van faktore soos die gehalte van behuising en infrastrukture en toegang tot hulpbronne. Meeste van die digbevolkte stede is in Suidoos-Asie, Kaïro en Lagos in Afrika en val ook in hierdie kategorie.

                                     

1.2. Biologiese bevolkingsdigtheid Ander metodes van meting

Hoewel rekenkundige digtheid die algemeenste manier van meting vir bevolkingsdigtheid is, is daar verskeie ander metodes ontwikkel om n meer akkurate meting van bevolkingsdigtheid oor n spesifieke gebied te meet.

  • Fisiologiese digtheid: Die totale bevolking/gebied van landbougrond.
  • Residensiele digtheid: Die aantal mense wat in n beboude gebied/totale gebied van n land se residensiele gebied bly.
  • Stedelike digtheid: Die aantal mense wat in n stedelike gebied/totale stedelike gebied van n land bly.
  • Rekenkundige digtheid: Die totale aantal mense/gebied of land gemeet in vierkante kilometer of vierkante myl.
  • Ekologiese optimum: Die bevolkingsdigtheid wat deur natuurlike hulpbronne gesteun word.
  • Landboudigtheid: Die totale landelike bevolking/gebied van landbougrond.