ⓘ Staatspresident van Suid-Afrika

Lys van administrateurs van voormalige Suid-Afrikaanse provinsies

Hierdie artikel gee n lys van die administrateurs van voormalige Suid-Afrikaanse provinsies. Dit omvat die tydperk van 1910 tot 1994, toe Suid-Afrika in vier provinsies verdeel is, naamlik: Kaapprovinsie, Natal, Oranje-Vrystaat en Transvaal. Voor die provinsies tot stand gekom het, is die gebied verdeel in vier Britse kolonies: Kaapkolonie, Natalkolonie, Oranjerivierkolonie en Transvaalkolonie. Die provinsies is tot stand gebring as gevolg van die stigting van die Unie van Suid-Afrika in 1910, en is afgeskaf nadat die Republiek van Suid-Afrika gestig in 1961 die eerste algemene verkiesing ...

                                     

ⓘ Staatspresident van Suid-Afrika

Vanaf 1961 tot 1994 was Suid-Afrika se staatshoof bekend as die Staatspresident. Dié amp is geskep tydens republiekwording in 1961, waar koningin Elizabeth II as staatshoof vervang en die amp van Goewerneur-generaal van Suid-Afrika ooreenkomstig afgeskaf is.

                                     

1. Seremoniele pos

Die Republiek van Suid-Afrika is uitgeroep op 31 Mei 1961. Charles Robberts Swart, die laaste Goewerneur-generaal, is beedig as die eerste Staatspresident. Soos Paul Kruger en presidente van die Boererepublieke het die Staatspresident n ampsserp met die Republiek se wapenskild gedra, en meestal seremoniele pligte uitgevoer. Die regerende Nasionale Party het besluit teen n uitvoerende presidentskap, en het pleks daarvan n minimalistiese benadering gevolg as n versoenende gebaar teenoor Engelssprekende blanke Suid-Afrikaners wat teen n Republiek gekant was. Soos Goewerneurs-generaal voor hulle was alle staatspresidente afgetrede Nasionale Party-ministers, en daarom blank, Afrikaans en manlik.

                                     

2. Uitvoerende pos

Na grondwetlike hervorming in 1984 word die amp van Staatspresident n uitvoerende pos, soos in die Verenigde State van Amerika, en die amp van Eerste Minister van Suid-Afrika word afgeskaf. P.W. Botha word die nuwe Staatspresident, tot sy uittrede in 1989, waarna hy deur Frederik Willem de Klerk vervang is wat die oorgang na meerderheidsregering in 1994 bewerkstellig het.

                                     

3. Einde van blanke minderheidsregering

Onder Suid-Afrika se eerste nie-rassige Grondwet, wat in 1994 aanvaar is, staan die staatshoof en regeringshoof eenvoudig bekend as die president. Die eerste sodanige president, Nelson Mandela, destyds leier van die ANC, is as die land se president beedig op 11 Mei 1994.

                                     

4. Sien ook

 • Speaker van die Nasionale Vergadering
 • President van Suid-Afrika
 • Eerste Minister van Suid-Afrika
 • Lys van Suid-Afrikaanse staatshoofde
 • Goewerneur-generaal van Suid-Afrika
 • Adjunkpresident van Suid-Afrika
                                     
 • waar die staatshoof die Goewerneur - generaal van Suid - Afrika tot 1961 en die Staatspresident van Suid - Afrika daarna seremonieel en bo die partypolitiek
 • Minister van Suid - Afrika President van Suid - Afrika Speaker van die Nasionale Vergadering Staatspresident van Suid - Afrika Lys van Suid - Afrikaanse staatshoofde
 • bestuur Toe Suid - Afrika in 1961 n republiek geword het, is die koningin en die goewerneur - generaal deur n seremoniële staatspresident vervang. Hy is
 • Adjunkpresident van Suid - Afrika Eerste Minister van Suid - Afrika Goewerneur - generaal van Suid - Afrika Speaker van die Nasionale Vergadering Staatspresident van Suid - Afrika
 • van Suid - Afrika Goewerneur - generaal van Suid - Afrika President van Suid - Afrika Speaker van die Nasionale Vergadering Staatspresident van Suid - Afrika Lys
 • amateur - geskiedkundige, skrywer en dramaturg. 23 September Jim Fouché, tweede staatspresident van Suid - Afrika Sien Jare in Suid - Afrika vir n lys van verwysings.
 • 1931 1952 Goewerneur - generaal van Suid - Afrika 1952 1961 Staatspresident van Suid - Afrika 1961 1984 Staatspresident van Suid - Afrika 1984 1994 1930 s 1947 1981
 • Staatspresident van Suid - Afrika het in 1995 n Eredoktorsgraad van Regte LL.D. Honoris Causa ontvang. Pius Langa, voormalige Hoofregter van Suid - Afrika
 • verkose lede verkies deur middel van eweredige verteenwoordiging, en vier is aangestel deur die staatspresident Die Suid - Afrikaanse wet het aangedui dat
 • vir n tydperk van vyf jaar deur die Staatspresident aangestel is. Sedert 1989 vorm die Suid - Afrikaanse Reserwebankwet Wet nommer 90 van 1989 en sedert