ⓘ Koios

                                     

ⓘ Koios

Koios was in die Griekse mitologie een van die Titane, die reusagtige kinders van Uranos en Gaia. Hy was die god van wysheid in die mitologie en dus die slimste van die Titane.

Soos die meeste van hulle het hy nie ’n aktiewe rol gespeel in die Griekse godsdiens nie; hy verskyn net in lyste van Titane, soos in Hesiodus se Teogonie 133. Ovidius verwys in Metamorfoses VI.185 na Koios se obskure aard: "Latona, daardie Titaan wat Koios verwek het, wie hy ook al is". Volgens M.L. West in "Hesiods Titans" The Journal of Hellenic Studies 105, 1985:174–175 is Foibe se man Koios ’n selfs meer obskure karakter".

Koios was egter veral belangrik vanwee sy nakomelinge. Hesiodus noem onder andere Hekate, dogter van Asteria. By sy suster Foibe het Koios die kinders Leto en Asteria gehad. Leto het by Zeus, die seun van Koios se mede-Titane Kronos en Rea die tweeling Artemis en Apollo gehad.

Koios is saam met die ander Titane deur Zeus en die ander Olimpiese gode onttroon in die Titanestryd. Ná die oorlog is hy en die meeste van sy broers en susters na Tartaros verban.

                                     
 • ander elf Titane was Kronos se suster en vrou Rea, asook Huperion, Iapetos, Koios Krios, Mnemosune, Okeanos, Foibe, Tetis, Teia en Temis. Verskeie Titane
 • is. Sy was die dogter van Uranos en Gaia en die metgesel van haar broer Koios Hulle het twee dogters gehad: Leto, die moeder van Artemis en Apollo, en
 • Sy was die godin van onsigbaarheid. Leto was die dogter van die Titane Koios en Foibe volgens Hesiodus en die suster van Asteria. Sy is ook die ma
 • Die ander elf Titane was sy suster en vrou Rea, asook Huperion, Iapetos, Koios Krios, Mnemosune, Okeanos, Foibe, Tetis, Teia en Temis. Verskeie Titane
 • drome en astrologie. Asteria was volgens Hesiodus die dogter van die Titane Koios en Foibe en die suster van Leto. Volgens hom het sy n dogter, Hekate, by
 • Friedrich Solmsen merk in Hermes 117.4 1989: 413 - 422 bl. 419, op: Oor Koios en Kreios moet ons erken ons weet niks. Sy metgesel was Eurubia, dogter
 • heuwels en die see Pontos. Daarna het sy en haar seun Uranos saam Okeanos, Koios Krios, Huperion, Iapetos, Teia, Rea, Temis, Mnemosune, Foibe en Tetis gehad
 • Briares Kottos Guges die Titane, die gode voor die Olimpiese gode Krios Koios Kronos Okeanos Huperion Iapetos Mnemosune Foibe Rea Tetis Teia Temis die
 • Atlas Klumene Dione Epimeteus Eos die daeraad Hekate Huperion Iapetos Koios Krios Kronos Leto Menoitios Mnemosune Okeanos Foibe Prometeus Rea Selene
 • Hemera Nyx Pontos Tartaros Uranos Titane Eerste geslag: Huperion Iapetos Koios Krios Kronos Mnemosune Okeanos Foibe Rea Tetis Teia Temis Tweede geslag:
 • Hemera Nyx Pontos Tartaros Uranos Titane Eerste geslag: Huperion Iapetos Koios Krios Kronos Mnemosune Okeanos Foibe Rea Tetis Teia Temis Tweede geslag:
 • Hemera Nyx Pontos Tartaros Uranos Titane Eerste geslag: Huperion Iapetos Koios Krios Kronos Mnemosune Okeanos Foibe Rea Tetis Teia Temis Tweede geslag: