ⓘ Organisasie sonder winsoogmerk

                                     

ⓘ Organisasie sonder winsoogmerk

n Organisasie sonder winsoogmerk is n organisasie wat nie die wins daarvan onder aandeelhouers of eienaars verdeel nie, maar dit aanwend ter bereiking van die doel van die organisasie. Voorbeelde van OSWs sluit in liefdadigheidsorganisasies, vakbonde, en publieke artistiese organisasies. n Organisasie sonder winsoogmerk kan ook ingevolge ander wetgewing in die lewe geroep word, of kan selfs as klubs deur onderlinge ooreenkoms tot stand kom. Die meeste regerings en regeringsagentskappe voldoen aan die definisie van n organisasie sonder winsoogmerk, maar hulle word dikwels nie as tipiese organisasies sonder winsoogmerk beskou nie.

                                     

1. In Suid-Afrika

 • OSWs kan ook ingevolge verskeie ander wette tot stand kom, selfs deur onderlinge ooreenkoms in die geval van kleiner OSWs.
 • Registreer OSWs wat as maatskappye wil inkorporeer by die Maatskappye en Intellektuele Eiendoms Registrasiekantoor as n maatskappy wat nie n aandelekapitaal het nie, en word ingelyf ingevolge die Maatskappywet 71 van 2008, ingevolge die eerste Bylae van daardie Wet.
 • OSWs kan ook registreer by die departement van maatskaplike ontwikkeling ten einde geld van die publiek in te samel as donasies wat aangewend word vir bedryfskapitaal.
                                     

2. Voorbeelde

Enkele voorbeelde van organisasies sonder winsoogemerk:

 • Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge FAK
 • AfriForum, n onafhanklike projek van Solidariteit.
 • Wikimedia-stigting
 • Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans
 • Bybelgenootskap van Suid-Afrika
                                     
 • bestuur of die raad van die organisasie aan n ander doel toegewys kan word. Handelsondse - Sommige orgnisasies sonder winsoogmerk dikwels sportklubs, dryf
 • Orbis - stigting Eng.: Allan Gray Orbis Foundation is n Suid - Afrikaanse organisasie sonder winsoogmerk wat hom toespits op die ekonomiese en maatskaplike bevordering
 • Directors bestuursraad van die Los Angeles Conservancy, n organisasie sonder winsoogmerk wat op die bewaring van Los Angeles se historiese argitektoniese
 • verklaar. Die park word deur die Central Park Conservancy, n organisasie sonder winsoogmerk in samewerking met die New York Stad se Department of Parks
 • die Petersen Automotive Museum Foundation, n stigting en n organisasie sonder winsoogmerk wat met die museum en sy vaste en wisselende uitstallings op
 • inisiatief van die vakbond Solidariteit, is n organisasie sonder winsoogmerk wat daarna streef om wat die organisasie beskou as die aktiewe en passiewe onttrekking
 • Bybelgenootskap van Suid - Afrika, n ten volle outonome organisasie wat funksioneer as n maatskappy sonder winsoogmerk Die Bybelgenootskap met sy hoofkantoor in
 • van die Amandla Aids Fund AAF wat opgerig is deur die vereniging sonder winsoogmerk Artists for a New South Africa in 2003 met n skenking van 2, 5 miljoen
 • Aircraft Company. In Mei 1948 word RAND n onafhanklikeorganisasie sonder winsoogmerk Die akroniem RAND is n sametrekking van navorsing en ontwikkeling
 • landwye, koöperatiewe nuusversamelings - en verspreidingsorganisasie sonder winsoogmerk wat in die belang van die publiek en sy eie lede opgetree het. Sapa
 • Hopefield in die binneland. Die gemeente het reeds sedert 2012 n organisasie sonder winsoogmerk genaamd New Hope Drug Crisis Centre, en is die laaste paar jaar