ⓘ Ekonomie van skaal

                                     

ⓘ Ekonomie van skaal

Ekonomie van skaal is n kenmerk van n vervaardigingsproses waarin n toename in die skaal van die onderneming, n afname in die langtermyn-gemiddelde koste van elke vervaardigde eenheid teweeg bring.

Ondernemings van enige grootte kan die voordele benut van ekonomie van skaal wanneer bedryfshandelinge uitbrei word. Die algemene voordele word verkry uit:

 • Bestuur toenemende spesialisasie van bestuurders
 • Finansieel verkryging van laer rente en toegang tot n groter verskeidenheid finansiele hulpmiddele
 • Aankope massa aankope van materiale deur middel van langtermyn kontrakte
 • Bemarking verspreiding van advertensiekostes oor n groter verskeidenheid kanale in die media

Elkeen van hierdie faktore verminder die langtermyn gemiddelde koste van vervaardiging. Die begrip moet nie verwar word met die toenemende skaalvoordeel nie, waar die uitset vergroot word binne die bestaande kapasiteit en die korttermyn koste per eenheid verminder word nie. In werklikheid is daar gewoonlik nie onbeperkte voordele met toenemende skaal nie en bestaan daar n optimale produksievolume.

                                     
 • geÏndustrialiseerde Westerse wêreld. Met industrialisasie is die Ekonomie van skaal gebruik om die produksie van goedkoop huishoudelike toestelle toe te laat terwyl
 • Mikro - ekonomie uit die Griekse voorvoegsel mikros wat klein beteken is n tak van ekonomie wat die gedrag van individue en firmas bestudeer ten opsigte
 • Die primêre sektor van die ekonomie is dié sektor van n ekonomie wat direk gebruik maak van natuurlike hulpbronne. Dit sluit landbou, bosbou, visvang en mynbou in
 • Die Ekonomie van Suid - Afrika is tans die derde grootste in Afrika ná dié van Nigerië en Egipte asook een van die belangrikstes in die Suidelike Halfrond
 • toepassing van wetenskap, wiskunde en ekonomie tot die omskakelingsproses van rou materiale of chemikalieë tot meer waardevolle produkte. Ekonomie is n
 • armoede is besonder groot. Op beperkte skaal word appels en vye gelewer. Toerisme kan dalk n bydrae tot die ekonomie lewer. Zoar se droë klimaat en afgesonderdheid
 • moderne industriële ekonomie In sommige gevalle vereis hierdie skeidings totale suiwerings soos in die elektrolitiese raffinering van of bauxiet erts vir
 • groot tekort of drastiese prysverhoging in die verskaffing van energie aan n ekonomie Die term verwys normaalweg na die tekort aan olie, elektrisiteit
 • herstelprojek van stapel gestuur: naas landbouhervorming is plaaslike en buitelandse ondernemings gelok om delfstowwe te ontgin. Ystererts word op klein skaal in
 • Pogings om op groot skaal plantasies te stig het nogtans misluk. Die plaaslike grond was nouliks geskik vir die verbouing van tradisionele plantasie - gewasse
 • 1856 1870 verloor Paraguay tweederdes van sy manlike bevolking en n groot deel van sy grondgebied. Vervolgens het die ekonomie vir amper n halfeeu gestagneer
 • ekonomie aan Cambridge - universiteit. Malthus het beroemdheid verwerf omdat hy die moontlike gevare van bevolkingsgroei uitgewys het: Die vermoë van die