ⓘ Menseregte

                                     

ⓘ Menseregte

Menseregte verwys na die "basiese regte en vryhede waarop alle mense geregtig is, wat dikwels geag word as sou dit die reg tot lewe en vryheid, vryheid van denke en uitdrukking en gelykheid voor die reg insluit." Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: "Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree."

Die idee van menseregte is afkomstig vanaf die filosofiese idee van natuurlike regte wat deur God daargestel is; sommige mense erken bykans geen verskil tussen die twee en beskou beide as verskillende etikette vir dieselfde begrip terwyl ander verkies om die terme te skei om enige verbintenis te elimineer met begrippe wat tradisioneel met natuurlike reg verband hou. John Locke is waarskynlik die belangrikste filosoof wat hierdie teorie ontwikkel het. Die belangrikste dokument waarop die moderne Universele Verklaring van Menseregte gebaseer was is die "Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789" wat gedurende die Franse revolusie geskryf was.

                                     

1.1. Inligting oor Menseregte Die Verenigde Nasies

Die Verenigde Nasies is die enigste internasionale liggaam met jurisdiksie vir wetgewing oor universele menseregte. Alle organe van die VN het n adviserende rol in die Veiligheidsraad. Artikel 1-3 van die Handves van die Verenigde Nasies maak die volgende stelling "Om internasionale samewerking in die oplossing van internasionale probleme van n ekonomiese, maatskaplike, kulturele of menslike aard en in die bevordering en aanmoediging van respek vir menseregte en vir basiese vryheid vir almal te verkry sonder uitsondering as gevolg van ras, geslag, kleur, taal of godsdiens;". Die Menseregteraad van die Verenigde Nasies is betrokke by ondersoeke na menseregteskendings. Die Internasionale Geregshof is die hoof regsarm van die Verenigde Nasies.

                                     

1.2. Inligting oor Menseregte Europese Konvensie

Die Europese Konvensie oor Menseregte definieer en waarborg sedert 1950 menseregte en fundamentele vryhede in Europa. Al 47 lidstate van die Europese Raad het hierdie Konvensie onderteken en dus val hierdie ooreenkoms onder die jurisdiksie van Europese hof vir Menseregte in Straatsburg. Om die gebruik van marteling en afbrekende behandeling van mense te voorkom is die Europese Kommitee vir die Voorkoming van Marteling gestig.

Menseregte sluit gewoonlik in:

 • sekuriteitsregte wat misdade soos moord/"gedwonge" onwillige selfmoord, menseslagting, marteling en verkragting verbied.
 • reg tot vryheid wat vryhede beskerm op gebiede soos gewetensvryheid en geloof, assosiasie, samekoms en beweging.
 • politieke regte wat die vryheid om aan politiek deel te neem beskerm deur mense toe te laat om hulself uit te druk, te protesteer, deel te neem in n republiek
                                     
 • Die Universele Verklaring van Menseregte UVMR is n verklaring deur die Algemene vergadering van die Verenigde Nasies A RES 217, 10 Desember 1948
 • Die Europese Konvensie vir Menseregte is n internasionale verdrag om menseregte en basiese vryhede in Europa te beskerm. Dit is in 1950 deur die destyds
 • kernfisikus, dissident, Nobelpryswenner en aktivis vir ontwapening, vrede en menseregte Hy het bekendheid verwerf as die ontwerper van die RDS - 37 van die Sowjetunie
 • lande stem saam dat marteling n skending van menseregte is, soos in die Universele Verklaring van Menseregte opgeneem. Gevolglik is marteling in baie lande
 • opleidingskursusse in menseregte lesings aan n aantal studente van buite Iran. Shirin Ebadi is n Iranse prokureur, skrywer, lektor en menseregte - aktivis. Sy was
 • aangehaal kan word. Wet op outeursreg 98 van 1978 Universele verklaring van menseregte Die Heidelbergse Kategismus af Wikisource se amptelike Afrikaanse tuisblad
 • onafhanklikheidsverklaring, Grondwet van die Verenigde State, Amerikaanse Handves van Menseregte en vele ander historiese dokumente insluit, het sy hoofkwartier in die
 • erken as n stoere ondersteuner van menseregte en het in 1974 die Toekenning van die Internasionale Liga van Menseregte ontvang. Hy was getroud met die sopraan
 • suksesse was die Europese Konvensie oor Menseregte in 1950, wat as die basis vir die Europese Hof van Menseregte dien. Die Raad van Europa moet nie met
 • n Chinese menseregte - aktivis. Hy is in 2010 met die Nobelprys vir Vrede bekroon vir sy lang en vreedsame stryd om fundamentele menseregte in China
 • Verenigde Nasies se Kantoor van die Hoogkomissaris vir Menseregte - Internasional Menseregte Instrumente Geneefse Konvensies by Law - Ref.org - met volledige
 • tussen werkers, hul soeke na regverdige indiensneming en die vestiging van menseregte en werkerregte in die werkplek. Voor 1994 is die dag deur vakbonde in