ⓘ Landbou-ekonomie

                                     

ⓘ Landbou-ekonomie

Landbou-ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou-ekonomie het spesifiek gehandel oor grondgebruik. Die fokus was om die opbrengste van gewasse te optimaliseer. Gedurende die 20ste eeu het die wetenskap uitgebrei om n baie breer veld te dek. Hedendaagse landbou-ekonomie het n wye veld van gespesialiseerde areas waarvan baie met ekonomie, finasies en statistiek oorvleuel.

Ekonomie word in die bree gedefinieer as die wetenskap van hulpbrontoewysing Landbou-ekonomie kan gedefinieer word as die wetenskap van natuurlike hulpbrontoewysing. Alternatiewelik, die toepassing van ekonomiese beginsels vir optimalisering van boere se produksiebesluite. Die ontwikkeling van die wetenskap word in n groot mate aan Theodore W. Schultz gekrediteer.

Velde van konsentrasie:

 • Ekonomiese ontwikkeling in Afrika
 • Gemeenskapsontwikkeling
 • Voedselsekuriteit
 • Voeding
 • Agribesigheid
 • Landbouvoorligting
 • Verbruikersbesteding
 • Bosbou-ekonomie
 • Bemarking van landbouprodukte
 • Landelike sosiologie
 • Mark- en kompetisie-analise
 • Produksie-ekonomie
 • Natuurlike hulpbronekonomie
 • Landboufinansiering
 • Arbeidsekonomie
 • Internasionale ontwikkeling
 • Strategiese landbou-ekonomie
 • Internasionale handel
 • Landelike ontwikkeling
 • Industriele organisasie
 • Agribesigheidsbestuur
 • Landboubeleid Plaaslik, Nasionaal en Internasionaal
 • Omgewingsekonomie
 • Risiko en onsekerheid
 • Ekonometrie

Landbou-ekonomie neig om mikro-ekonomie gerig te wees om spesifieke oplossings te soek.

                                     

1. Sien ook

Belangrike Suid-Afrikaanse publikasies

 • Farmers Weekly
 • Landbouweekblad
 • Agrekon

Akademiese en proffesionele organisasies

 • European Assosiation of Agricultural Economists
 • International Farm Management Association
 • American Agricultural Economics Assosiation

Digitale Biblioteek

 • AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics
                                     
 • Wingerdkunde en wynbou, akkerbou en weiding, grondkunde, genetika ens. Landbou - ekonomie en - bemarking Landboustatistiek Landbouchemie n Bestaansboerdery is
 • Goudstandaard Landbou - ekonomie Kommunisme Mededingingskommissie Vierde Industriële Revolusie Omgewingsekonomie Blou ekonomie Ruimte - ekonomie Sirkulêre ekonomie Regverdige
 • vir sy bydraes in ontwikkelende ekonomie met die fokus op landbou - ekonomie Hy het die rol van landbou in die ekonomie bestudeer en sy werk het industriële
 • Die ekonomie van Namibië is sterk afhanklik van die ontginning en verwerking van minerale vir uitvoer, en mynwese maak 20 uit van die BBP. Ryk alluviale
 • bewerkbaar is, was landbou die steunpilaar van die Andorrese ekonomie tot met die oplewing in toerisme. Skaapboerdery was die oorwegende landbou - aktiwiteit
 • Die ekonomie van Benin is nog onderontwikkel en word veral deur die landbousektor en klein bedrywe oorheers, wat ook die grootste bydrae tot die ekonomiese
 • die derde grootste ekonomie na Duitsland en die Verenigde Koninkryk in Europa en die sesde grootste ter wêreld. Die Franse ekonomie is hoogs modern en
 • n Sirkulêre ekonomie dikwels bloot sirkulariteit genoem of ook kringloopekonomie is n ekonomiese stelsel wat daarop gemik is om afval en die onvolhoubare
 • Landbou in Namibië dra ongeveer 5 van die Bruto binnelandse produk en tussen 25 tot 40 van burgers is afhanklik op bestaansboerdery. Primêre produkte