ⓘ Mite

                                     

ⓘ Mite

Die woord mite kom van die Griekse woord mythos wat oorspronklik woord of storie beteken het. Daar is baie teoriee wat probeer verduidelik waarom mense mites vertel en glo. Daar is egter konsensus dat mites simboliese verhale is wat probeer om onverklaarbare dinge op te los. Só verduidelik mites in baie gevalle die oorsprong van die wêreld, die oorsprong van kultuur en die menslike samelewing, natuurverskynsels en wat met mense gebeur wanneer hulle sterf.

Net soos drome is mites in die mens se verbeelding geskep en kan dit nie letterlik geïnterpreteer word nie. Mites word eerder as metafore vir en simbole van die werklikheid beskou.

                                     

1. Mitologie

Hoofartikel: Mitologie.

In nasies se mitologie dwarsoor die wêreld is daar temas wat oor en oor voorkom. Die skeppingsmites, wat verklaar hoe die wêreld ontstaan het, is die kern van meeste mitologiee. Dan is daar die mites wat die onsigbare dele van die heelal, die tuiste van bonatuurlike wesens, gode en heilige voorouers beskryf. In die wêreld se mitologie vertel ken bonatuurlike wesens en gode dikwels hul eie lewensmites.

Mites vertel hoe die eerste mens ontstaan het, waarom mense sterf en hoe die aarde se bestaan, soos ons dit ken, gaan eindig. In die meeste kulture se mitolgie is daar heldefigure aan wie buitengewone dade toegeskryf word en wat gehelp het om hul nasie se kultuur te "skep".

Aangesien mites van verskillende kulture so baie in gemeen het, is daar heelwat kenners wat meen dat mense n gemeenskaplike oorsprong gehad het. Daar is ook dié wat aanvoer dat mense se verbeeldings van regoor die wêreld op dieselfde manier werk wanneer hulle voor die onverklaarbare te staan kom.

                                     

2. Volksverhale

Hoofartikel: Volksverhaal.

Dit is nie maklik om tussen mites en volksverhale te onderskei nie. Nóg mites nóg volksverhale het n herkenbare outeur en albei kom in verskillende weergawes voor. Mites is meestal verhale waarin mense probeer om verklarings te vind vir die oorsprong van die wêreld en ander onbegryplike kosmiese verskynsels en probleme. Daar is gewoonlik n bonatuurlike element of godheid betrokke.

Volksverhale, daarenteen, is veral die produk van landbougemeenskappe en het te doen met sosiale konflik en probleme. Dit dra gewoonlik ook n boodskap oor vir die samelewing.

                                     
 • en tempelversierings. Dié bronne bevat selde n volledige weergawe van n mite en beskryf dikwels net n kort deel daarvan. Die Egiptenare het, geïnspireer
 • vorm Ganumedes deel van die vroegste, pre - Hellenistiese vlak van Egeïese mite Plato het gemeen dat hy deur die Kretensers uitgedink is as bewys van plesier
 • Osiris - mite Die mite oor Osiris se dood en opvolging is die grootste versameling van al die Egiptiese mites. In die eerste deel van die mite word Osiris
 • Romulus en Remus was in die Romeinse mitologie tweelingbroers wie se mite die verhaal vertel van gebeure wat tot die stigting van Rome en van die Romeinse
 • handel oor die versamel, studie en uitlê van mites. In die volksmond beteken mite ook valsheid - iets wat sommige glo maar nie waar is nie - maar in die veld
 • El - Hagar in die Nyldelta en later op die eiland Philae in Bo - Egipte. Die mite oor die dood en herlewing van Osiris is die eerste keer in die Piramidetekste
 • Carlos H. W. Flechtmann 1997 Introduction World Catalogue of the Spider Mite Family Acari: Tetranychidae Brill Publishers. pp. 1 3. ISBN 978 - 90 - 04 - 11087 - 8
 • Die mite het homself elke jaar herhaal. Weles sou elke jaar vervel soos n slang, en dan nuut gebore word. Hoewel hy in hierdie spesifieke mite die negatiewe
 • paar en met gepunte tande Hy het ook goeie dade in meer as een bekende mite verrig. Ná sy verbintenis met Horus en sy daaropvolgende opname in die Osiris - triad
 • Etiologiese mite is n mite met die oogmerk om n naam te verklaar, of n mitiese geskiedenis vir n plek of familie voor te hou. n Etiologiese mite of oorsprongsmite
 • mitologie van Samoa wat verduidelik waar die eerste kokospalms vandaan kom. Die mite is ook in ander dele van Polinesië bekend, insluitende Tonga en Fidji en
 • riviergode en die Serkope twee aapagtige diewe In die meeste weergawes van die mite oor die Titanestryd neem Okeanos asook Temis en sy neef Prometeus nie deel