ⓘ Spraak

                                     

ⓘ Spraak

Spraak is wanneer klanke of gebare gemaak word sodat twee of meer individue met mekaar kan kommunikeer. Hierdie kommunikasie kan óf verbaal wees, soos wanneer mense woorde gebruik om te kommunikeer, of dit kan nie-verbaal wees, wanneer n individu sekere aksies uitvoer met die doel om te kommunikeer. Diere praat ook met mekaar vir kommunikasie, maar hierdie vorme van kommunikasie is nie altyd so ingewikkeld soos wat dit by mense is nie.

In baie gevalle word spraak gekompliseer deurdat die spreker iets sê, maar iets anders daarmee bedoel.

                                     
  • Vryheid van spraak is n beginsel wat die vryheid van n individu of n gemeenskap ondersteun om hul opinies en idees te verwoord sonder om bang te wees
  • Die oorsprong van spraak in Homo sapiens is ʼn wyd betwiste en kontroversiële onderwerp. Die probleme is in verband met ons spesie se ongekende gebruik
  • n vertakking van taalkunde wat die studie van die klanke van menslike spraak behels, of - in die geval van gebaretaal - die ekwivalente aspekte van handseine
  • van die liggaam hemiplegie Ook kan dit resulteer in die verlies van spraak of visie aan een kant van die gesigsveld. n Beroerte is n mediese noodgeval
  • en kom voor teen ʼn tempo van ongeveer een uit 900 woorde tydens spontane spraak Woorde wat algemeen geuiter word of van jongs af al aangeleer is of maklik
  • waarin n sanger die ritme van spraak toepas. In resitatief word reëls nie herhaal nie. Dit klink soos algemene spraak wat gesing word eerder as n formele
  • verwys: Economic Freedom Fighters, politieke party in Suid - Afrika. Electronic Frontier Foundation, VSA - organisasie wat hom beywer vir vryheid van spraak
  • vorm van taal wat gebruik maak van gewone sinsbou en natuurlike vloei van spraak eerder as ritmiese strukture soos tradisionele poësie Hoewel daar kritieke
  • verwant aan veroudering. Die deurlopende agteruitgang in geheue, vloei van spraak en ruimtelike oriëntasie lei egter tot toenemende inkorting van onafhanklikheid