ⓘ Prieska

                                     

ⓘ Prieska

Prieska is n Noord-Kaapse dorp op die suidelike oewer van die Oranjerivier, sowat 130 km noordwes van Britstown en 75 km suidoos van Marydale.

Dit het omstreeks 1878 as dorpie begin ontwikkel rondom die plek waar boere getrek het wanneer die panne ná reen vol was. Dit is deur n dorpsbestuursraad geadministreer vanaf 1882 en het in 1892 munisipale status verwerf. Die naam, wat vroeer Priskab was, is afkomstig van die inheemse Korana-taal en beteken "plek van die verdwaalde ooi". Dit was die toneel van gevegte tydens die Tweede Vryheidsoorlog.

Die bevolking was in 1978 sowat 9 000, waarvan sowat 2 000 wit was. Die bevolking volgens die 2011-sensus was 14 247.

                                     

1. NG gemeente

Vir hoofartikel, sien NG gemeente Prieska

Die gemeente Prieska is in 1878 afgestig van die moedergemeente, Victoria-Wes. Reeds op die vergadering van die Ring van Beaufort-Wes in 1874 is tot die afstigting van die gemeente besluit. Eers ná n tweede vergadering van die "Commissie voor de vermeerdering van Gemeenten", en wel op 11 Maart 1878, het die stigting n voldonge feit geword.

By afstigting het die gemeente bestaan uit 2 100 siele en 510 lidmate, en die grense het van Brakfontein aan die Grootrivier tot by Boegoeberg die latere Groblershoop gestrek. Aan die begin is die godsdiensoefeninge onder bokseile gehou, en later in n groot tent. Die Kaapse parlement het in 1880 deur n spesiale besluit n stuk grond vir n kerkgebou geskenk en op 8 September 1883 het die inwyding van die kerk plaasgevind.

Jare lank is die gemeente deur konsulent-leraars bearbei en eers aan die einde van 1880 is die eerste beroep op ds. S.H. Kuhn, met nog verskeie vergeefse beroepe daarna, uitgebring. Ds. August Ahrbeck was die eerste vaste leraar en is op 17 Januarie 1885 as proponent georden en bevestig. In 1906, tydens die bediening van ds. R.J. van Niekerk, die tweede leraar van die gemeente, is n nuwe pastorie gebou.

Die C.J.V saal is deur die derde leraar, ds. A G.T. Venter, gebou en die hoeksteen is gelê op 7 Oktober 1911. Reeds voor die koms van die vierde leraar, ds. W.J. du Toit, wat op 12 Februarie 1916 bevestig is, is gevoel dat daar met die oog op meer ruimte n nuwe kerk gebou moes word. Op 6 Desember 1919 is die hoeksteen van die teenswoordige kerkgebou dan deur hom gelê, en kon hy op 20 Augustus 1921 ingewy word.

                                     

2. Nywerhede

Die plaaslike ekonomie steun swaar op boerdery en mynbou. Prieska is een van die grootste uitvoerders van tieroog halfedelstene ter wêreld. Daar is ook n wapentoetsfasiliteit.

                                     
 • Die NG gemeente Prieska is n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Ring van Hopetown en Sinode van Noord - Kaapland. Die gemeente se middelpunt
 • Die R386 is n streeksroete in Suid - Afrika wat Carnarvon met Prieska verbind. Dit begin in Carnarvon, waar die R386 van die R63 - provinsiale roete afdraai
 • Doringberge tot by Prieska Prieska is geleë op die suidelike oewer van die Oranjerivier. Die Benede - Oranjeriviervallei begin by Prieska Vanaf Prieska is die N10
 • R313 is n streeksroete in Suid - Afrika wat die N10 - nasionale pad vanaf Prieska via Niekerkshoop met die N8 - nasionale pad verbind 16 km vanaf Griekwastad
 • streeksroete in Suid - Afrika wat die N12 - nasionale pad naby Victoria - Wes met Prieska verbind via Vosburg. Die roete begin net noord van Victoria - Wes waar dit
 • Prieska in die suidelike voorheuwels van die Asbesberge. Die dorp is in 1902 gestig op die plaas Modderfontein van die Van Niekerkbroers van Prieska
 • Suid - Afrika. Nedersettings in die munisipaliteit: Marydale Niekerkshoop Prieska Copperton, n ou myndorpie, ressorteer ook onder die munisipaliteit. Hierdie
 • kerkraad van Prieska om te vra vir die stigting van n gemeente. Die kerkraad was egter oortuig dat die tyd nog nie ryp was nie. In 1905 begin Prieska met kwartaallikse
 • Suid - Afrika wat Nieuwoudtville met Kimberley verbind via Loeriesfontein en Prieska Die roete begin by Nieuwoudtville waar dit aftak van die R27 - provinsiale
 • Gereformeerde Kerk wat in 1904 van die gemeentes Prieska en Griekwastad afgestig het, maar op 1 Maart 2001 weer by Prieska ingelyf is. Die middelpunt van die gemeente
 • November daardie was daar reeds soveel lidmate hier dat die NG gemeente Prieska besluit om n ekstra wyk hier te stig. Teen 1972 was die sieletal van die
 • gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, naamlik die NG gemeente Prieska en daarna die NG gemeente Ugie. Ahrbeck het reeds van n vroeë ouderdom