ⓘ Kapitaal (ekonomie)

                                     

ⓘ Kapitaal (ekonomie)

In ekonomie, bestaan Kapitaal uit enigiets wat n persoon se mag kan verbeter om ekonomies nuttige werk te verrig. Gewoonlik is dit geld wat n mens in n besigheid beleg om bate te koop, so dat die besigheid nog geld kan maak.

                                     

1. Moderne soorte kapitaal

Gedetailleerde klassifikasies van kapitaal wat in verskillende teoretiese of toegepaste gebruik is, respekteer gewoonlik die volgende afdelings:

 • Menslike kapitaal, n bree term wat oor die algemeen sosiale, onderrig- en individuele menslike talent in kombinasie insluit.
 • Sosiale kapitaal, wat in privaatonderneming gedeeltelik as welwillendheid of handelsmerkwaarde gevang word, maar is n meer algemene begrip van interverwantskappe tussen mense met geldagtige waarde, wat aksies op soortgelyke wyse tot vergoeding motiveer.
 • Natuurlike kapitaal is die wêreld se voorraad van natuurlike hulpbronne, wat geologie, grond, lug, water en alle lewende organismes insluit. Die verhoog die aanbod van menslike welvaart.
 • Onderrig kapitaal is n term wat in die opvoedkundige administrasie na die 1960s gebruik word om kapitaal te weerspieel as gevolg van belegging in die vervaardiging van leermateriaal.
 • Finansiele kapitaal is enige ekonomiese hulpbron gemeet in terme van geld wat deur entrepreneurs en ondernemings gebruik word om te koop wat hulle benodig om hul produkte te maak of om hul dienste te lewer aan die sektor van die ekonomie waarop hulle operasie gebaseer is.
                                     

2. Stryd tussen arbeid en kapitaal

Karl Marx het geskryf oor die stryd tussen arbeid en kapitaal. Produksie is eerder meer kapitaal-intensief, of meer arbeidsintensief. En dit bepaal hoe inkomste verdeel is. Dit het onlangs in die sogenaamde Occupy -beweging hervat.

                                     

3. Verdere leesstof

 • Boldizzoni, F. 2008. "4–8". Means and ends: The idea of capital in the West, 1500–1970. New York: Palgrave Macmillan.
 • Hennings, K.H. 1987. "Capital as a factor of production". The New Palgrave: A Dictionary of Economics. v. 1. pp. 327–33.
                                     
 • makro - ekonomiese stelselteorieë wat menslike kapitaal as n selfweerspreking beskou. Welsynsekonomie is n tak van ekonomie wat mikro - ekonomiese tegnieke gebruik
 • land se gevorderde formele ekonomie is gebaseer op kapitaal - intensiewe nywerheid en boerdery. Daarteenoor is Namibië se ekonomie baie afhanklik van inkomste
 • Das Kapital Die Kapitaal ook bekend as Capital. Critique of Political Economy Duits: Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie, 1867 1883 deur
 • van die arbeidsmag verminder. Alle ondernemings kort beleggings om hul kapitaal te behou of te vergroot. Die moontlike oorsprong van hierdie beleggings
 • 1972 winste van tot by 11 en 12 persent op hulle kapitaal behaal, terwyl die Suid - Afrikaanse ekonomie jaarliks met n gemiddelde reële 6 tot 8 persent
 • nuwe beheer oorneem. Die term kapitalis, wat beteken om die eienaar van kapitaal te wees, het voor die uitdrukking kapitalisme al in die middel - 17 de eeu
 • en die stelling verwerp dat die natuurlike kapitaal vervang kan word deur mens - gemaakte kapitaal Sentraal tot omgewingsekonomie is die konsep van
 • gebruikersgoedere nie doeltreffend wees nie. In n sosialistiese samelewing word kapitaal nie aangewend vir die mees doeltreffende doeleinde nie maar eerder op grond
 • Die primêre sektor van die ekonomie is dié sektor van n ekonomie wat direk gebruik maak van natuurlike hulpbronne. Dit sluit landbou, bosbou, visvang en mynbou in
 • Regstreekse buitelandse beleggings verskaf aan die lande wat dit ontvang naas kapitaal ook toegang tot buitelandse tegnologie en vakkennis en bevorder sodoende
 • die aandeelhouers se bates te beskerm, is die kapitaal belê in byna elke sektor van die plaaslike ekonomie n Kenmerk van FVB was sy besondere vermoë om
 • verlaat omdat hulle beter vergoedingspakkette by mededingers aangebied word. Kapitaal Finansiële instellings kan aan verskillende ondernemings verskillende