ⓘ Mitologie

                                     

ⓘ Mitologie

Die woord mitologie beteken letterlik om mites oor te vertel, bedoelende verhale wat n speisifieke kultuur glo waar is en wat bonatuurlike karakters of gebeurtenisse gebruik om die aard van die wêreld en die mensdom voor te stel. Die moderne gebruik van "mitologie" verwys óf na die mites van n spesifieke kultuur óf die studieveld handel oor die versamel, studie en uitlê van mites.

In die volksmond beteken mite ook valsheid - iets wat sommige glo maar nie waar is nie - maar in die veld van mitologie word so definisie nie gebruik nie.

                                     

1. Definisie

Oor die algemeen is mites verhale wat tradisioneel gebruik word om die begin van die wêreld, natuurverskynsels of enigiets anders wat moeilik verklaarbaar is, te verduidelik. Nie alle mites speel egter n verduidelikende rol nie. n Ander algemene doel van mites kan wees om n kultuur se waardestelsel oor te dra.

Mites is per definisie heilig en laat blyk gewoonlik bonatuurlike of goddelike magte. Dikwels word mitologie en legendes - verhale van heldefigure en geskiedkundige gebeurtenisse - gemeng, afhangende van die hoeveelheid bonatuurlike inhoud in die verhaal.

In volksverhale, wat n mengsel van sekulêre en heilige verhale kan insluit, verkry mites n invloed deurdat in hulle geglo word. In die studie van volksverhale word daar erken dat alle heilige tradisies mites bevat, n erkenning waardeur geen skending plaasvind nie anders as wat sou gebeur in die algemene verstaning van wat n mite is.

Hierdie bree waarheid loop n dieper koers as die aankoms van kritiese geskiedenis wat moontlik bestaan as n gesaghebbende geskrewe vorm wat "die storie" word voorgeletterde tradisies kan verdwyn as die geskrewe weergawe "die storie" word en die letterkunde "die gesag". Maar, soos Lucien Lévy-Bruhl dit hou: "Die primitiewe gesteldheid is n geestestoestand, en nie n fase in sy historiese ontwikkeling nie." Mâche 1992, bl.8

Gewoonlik verwys die term mite spesifiek na die antieke verhale van baie ou kulture, soos in Griekse mitologie. Party mites het oorspronklik ontstaan in n gesproke tradisie voordat dit neergelê is in skrif, en baie bestaan in verskeie weergawes.

Volgens die agtste hoofstuk van F. W. J. Schelling se Inleiding tot Filosofie en Mitologie is "Mitologiese voorstellings nie uitgevonde nog algemeen aanvaar nie. Hul is die produkte van n proses onafhanklik van beide denke en wil, hulle was, vir die bewustelikheid wat hulle ondergaan het, n onbestrybare realiteit. Volke en individûe is slegs instrumente van dié proses, wat verby hul horison gaan en wat hulle dien sonder hul verstand."

                                     
  • Griekse mitologie is die versamelde mites oor Griekse gode en godinne asook antieke helde en heldinne. Hierdie legendes is oorspronklik geskep en versprei
  • Ganumedes Grieks: Γανυμήδης was in die Griekse mitologie n goddelike held en Trojaanse prins, seun van Tros van Dardanië en Kallirroë. Hy was die aantreklikste
  • Tetis of Tethis Grieks: Τηθύς was in die Griekse mitologie n Titaan en seegodin. Sy was die dogter van Uranos en Gaia en die suster sowel as metgesel
  • Seenimf, godin van Rodos in die Egeë Griekse mitologie Rodos Theoi.com Theoi Griekse mitologie Ontdek mitologie in klassieke literatuur en kuns, Minnaars
  • Orion Grieks: Ὠρίων was in die Griekse mitologie n reus en jagter vir wie Zeus tussen die sterre geplaas het as die sterrebeeld Jagter, ook bekend
  • Pluto of Plouton was in die mitologie die heerser van die onderwêreld. Hy was in die Griekse mitologie aanvanklik as Hades bekend, en het die heerser van
  • Die Romeinse mitologie die godsdiens van antieke Rome, kan in twee dele gedeel word. Die vroeëre deel was kulties van aard en het op verskillende maniere
  • Eter Grieks: Αἰθήρ was in die Griekse mitologie die seun van die heel eerste god, Chaos, die leemte waaruit die heelal ontstaan het. In Hesiodus se
  • Juno was in die Romeinse mitologie n godin en die beskermer van die staat. Sy was die dogter van Saturnus, die suster en vrou van die hoofgod, Jupiter