ⓘ Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe

                                     

ⓘ Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe

Die Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe isn onafhanklike instelling uit hoofstuk 9 van die Suid-Afrikaanse Grondwet. Die kommissie kry sy mandaat uit die Grondwet van Suid-Afrika en die Wet vir die Kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe, wet 19 van 2002.

                                     

1. Mandaat

Die Kommissie se mandaat is om "die respek vir en die beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en linguistiese gemeenskappe te bevorder." Die kommissie se taak is ook om vrede, vriendskap, menslikheid, verdraagsaamheid, nasionale eenheid onder en binne kulturele, godsdienstige en taalgemeenskappe te ontwikkel op die grondslag van gelykheid, nie-diskriminasie en vrye assosiasie. Die kommissie moet ook pa staan vir die bevordering van genoegdoening van historiese erfenisse en onregverdige omstandighede en die erkenning van gemeenskapsrade.

                                     

2. Visie en missie

Die visie van die KGT-kommissie is om "n verenigde Suid-Afrikaanse nasie te skep, wat die kulturele, godsdienstige en taalkundige regte van al die diverse gemeenskappe beskerm. Sy missie is om die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe te beskerm en te bevorder.

                                     

3. Commissarisse

Op 2 April 2014 is die 12 nuwe kommissarisse van die KGT-kommissie ingesweer by die Konstitusionele Hof. Dit was n gevolg van hul benoeming deur President Jacob Zuma op grond van artikel 114 en 131 van die KGT-kommissie-wet van 2002. Die kommissarisse is benoem met ingang van 1 Maart 2014 vir n periode van 5 jaar. Die inougurasieseremonie is gelei deur Regter Edwin Cameron. Die twaalf nuwe lede van die KGT-kommissie is:

 • Sheila Fihliwe Khama.
 • Violet Nomalanga Tyamzashe
 • dr. Anton Wynard Knoetze
 • Raymond Trollip
 • prof. Luka David Mosoma Visevoorsitter
 • Renier Stephanus Schoeman
 • Bernedette Muthien
 • Sicelo Emmanuel Dlamini
 • Richard Daryll Botha
 • Helen Julia Mabale
 • Thoko Nonhle Mkhwanazi-Xaluva Voorsitter
 • Pumla Primrose Madiba