ⓘ God

                                     

ⓘ God

Die woord god verwys gewoonlik na n uiterste persoonlike en/of bonatuurlike wese. Die "opperwese-konsep" kan as inherent of abstrak voorgehou word. Wanneer die woord met n kleinletter gespel word, is dit n selfstandige naamwoord wat gewoonlik na die god van n arbitrêre godsdiens verwys, terwyl wanneer dit binne n gegewe godsdiens gebruik word om na daardie godsdiens se eie opperwese te verwys, dit gewoonlik met n hoofletter geskryf word. In die Bybel sal daar byvoorbeeld na die Christelike god as "God" verwys word, maar wanneer in n sekulêre bespreking na enige god verwys word, word dit met n kleinletter geskryf.

Die woord kom uit die Germaanse talegroep en is in die Westerse kultuur ekwivalent aan die Latyns-gebaseerde "Deus".

                                     

1. God in die monoteïstiese gelowe

Moderne monoteïstiese konsepte kom van die Abrahamse tradisie.

 • Jahweh of Jehovah. Die naam van God soos geopenbaar in die Bybel Ou- en Nuwe Testament. Gebaseer op die Hebreeuse woord JHWH יהוה.
 • Allah - Islam/Arabies. Die nege-en-negentig name van Allah
 • Die Drie-eenheid die Vader, die Seun Jesus Christus, en die Heilige Gees) - hierdie leerstelling word geglo deur die meeste Christene. Die konsep van die Drie-eenheid is geformuleer tydens die Eerste Kerkvergadering by Nicaea in 325A.D.
                                     

2. Die bestaan van God

Argumente vir sowel as teen die bestaan van God is sedert die klassieke tye al bespreek.

 • Teologiese argument
 • Fideïsme
 • Ontologiese argument
 • Kosmologiese argument
                                     

3. Die eienskappe van God

Teologie is die studie van die Eienskappe van God. Daar is verskillende geloofstrukture om "God" op n sistematiese manier te verduidelik.

 • Animisme
 • Teïsme
 • Monoteïsme
 • Malteïsme
 • Monolatrïsme
 • Henoteïsme
 • Dualisme
 • Deïsme
 • Panteïsme
                                     
 • God Save the Queen of God Save the King Afrikaans: God beskerm die koningin is n volkslied wat in n aantal Britse Statebond - lande in gebruik is. Die
 • Min was in die Egiptiese mitologie n god uit die voordinastiese tydperk omstreeks die 4de millennium v.C. Hy is in baie vorme uitgebeeld, maar meestal
 • Set of Seth ook Setesj of Soetech was in die Egiptiese mitologie n god van storms, die woestyn en chaos. Hy is die troonrower wat sy broer, Osiris
 • meeste Assiriërs reeds Oos - Assiriese Christene. Die stad Assur, wat na die god genoem is, was bewoon tot in die 14de eeu, toe die inwoners deur Tamerlane
 • SAKAR, kan ook na dié god verwys. Later word die naam DNANNA gespel. Die Semitiese maangod, Su en Sin, was oorspronklik n aparte god maar van die Akkadiese
 • god van vrugbaarheid en die hoofgod van die Tangata manu - of voëlman - kultus. Dié kultus is jonger as die eiland se meer bekende Moai - era. Die god
 • Lamb of God is n Amerikaanse heavy metal groep vanaf Richmond, Virginia. Gestig in 1994 as Burn the Priest, die groep behels baskitaarspeler John Campbell
 • Army of God AOG Afrikaans: Weermag van God of Leër van God is n Christelike terroriste - organisasie wat in die Verenigde State betrokke is om met
 • plaasvind. God is dus universeel nie net die God van die Jode nie, maar ook die Skepper en God van alle ander mense op aarde. Niks is vir God onmoontlik