ⓘ Wit mense

                                     

ⓘ Wit mense

Wit mense of blankes is n rasseklassifikasie-aanwyser, afhangende van die konteks waarin die voorsate van die Kaukasiese ras na verwys word. Die algemene verwysing na "wit mense" of n "wit ras", as n groot groep van bevolkings, in teenstelling met "swart" Amerikaners, Amerikaanse Indiane, "kleurlinge" of nie-blankes, het sy oorsprong in die 17de eeu. Dit word vandag veral gebruik as n rasse-klassifiseerder in veelrassige gemeenskappe, soos in die Verenigde State van Amerika, die Verenigde Koninkryk, Brasilie, en Suid-Afrika. Verskeie sosiale samestellings om wit te wees, soos openbare beleid, godsdiens, bevolkingsstatistiek, rassesegregasie, regstellende aksie, bevoorregting, eugenetika, rasse-marginalisering en rassekwotas, is beduidend tot die nasionale identiteit.

Die term "wit ras" of "wit mense" is in die laat 17de eeu, met die rasgebonde slawehandel en ongelykheid in die Europese kolonies, in die hoofstroom taalgebruik van Europa opgeneem. Die verwysing na bevolkings as "wit" met betrekking tot velkleur, dateer al uit die Grieks-Romeinse etnografie en ander antieke verwysings. Navorsers onderskei hoofsaaklik tussen die hedendaagse konsep en die ou beskrywings van kollektiewe verskille.

                                     

1. Antieke en Middeleeuse tye: Fisiese beskrywing

In die literatuur van die Ou Nabye Ooste en Klassieke Oudheid, was die beskrywings van die gelaatstrekke van verskillende nasies algemeen gewees. Nina Jablonski, die Amerikaanse antropoloog en palaebioloog skryf:

"In antieke Egipte is mense, in die algemeen, nie op grond van kleur uitgesonder nie. Egiptiese inskripsies en literatuur het in uitsonderlike gevalle na die donker velle van die Kushites van bo-Nubie verwys. Ons weet die Egiptenare het nie velkleur geïgnoreer nie en kunstenaars het dit in hul kunswerke uitgebeeld- sover as wat die kleurstof van daardie tyd dit kon doen."

Die klassikus James Dee vind dat "die Grieke hulself nie as wit mense beskryf nie- of as enigiets anders nie- omdat daar geen algemene Griekse woord in hul woordeskat bestaan om hul velkleur te beskryf nie." Mense se velkleur het nie saak gemaak nie; wat wel saak gemaak het is waar hulle bly.

Verwysings in n aantal Indo-Europese tale na positiewe en negatiewe konnotasies van wit en swart dateer terug na die klassieke tye, maar hierdie verwysings was nie noodwendig altyd oor velkleur per se.

Die antieke Egipte Nuwe Ryk van Egipte se graftekste, beter bekend as die Boek van Poorte, onderskei vier groepe wat in n tekening van n prosessie uitgebeeld word. Hierdie is die Egiptenare, Levante/Kanaäniete of Asiers, Nubiers en die Libiers met ligte gelaatstrekke. Die Egiptenare word uitgebeeld as n ligrooibruin, die Nubiers hedendaagse Soedan as swart, die Semiete van die Levant hedendaagse Sirie en Kanaän hedendaagse Libanon, Israel en Jordanie as lig van kleur, en die Berbers van antieke Libie ook, as lig van vel.

Xenophon, die Griekse historikus, beskryf die Aethiopiers Nubiers as swart en die Persiese soldate as wit in vergelyking met die songebrande velle van die Griekse soldate. Herodotos gebruik ook melanchroes "donker vel" vir die Egiptenare. Hy beskryf die Aethiopiers Nubiers as "gebrande gesigte". Herodotus verwys ook na die Skitiers as mense met diep blou oe en helder rooi hare.

In die 16de en 17de eeu is die mense van Oos-Asie byna deur die bank as wit beskou en nooit na hulle verwys as "geel" nie. In sy boek, Becoming Yellow, skryf Michael Keevak dat Oos-Asiers "geel" geword het omdat die verwysing na geel gelaatstrekke n rasse-verwysing is. Die feit dat die wit met geel vervang is, was weens n wetenskaplike diskoers.

                                     

1.1. Antieke en Middeleeuse tye: Fisiese beskrywing Sosiale kategorie

n Drieledige rasse-skedule gegrond op kleur, is in die 17de eeu in Latyns-Amerika onder die Spaanse bewind gebruik. Irene Silverblatt spoor die "rasdenke" in Suid-Amerika terug na die sosiale kategoriee van kolonialisme en staatsvorming: Wit, swart en bruin is verkorte, abstrakte weergawes van koloniseerder, slaaf en gekonoliseerde. Teen die middel-17de eeu was dit n gewilde gebruik om die term español Spanjaard in geskrewe dokumente gelyk te stel met blanco, of wit. In die Spaans-Amerikaanse kolonies is Afrikane, inheemse Amerikane en die Jode op grond van die "suiwerheid van bloed", en ingevolge die 1501 wetgewing van die Spaanse koning, nie toegelaat om enige regerings- of openbare pos te beklee nie. Soortgelyke beperkinge was ook in die gevegsmagte, sommige godsdienstige instellings, kolleges en universiteite van krag.

                                     

1.2. Antieke en Middeleeuse tye: Fisiese beskrywing 18de eeuse navorsing

Carl Linnaeus het in 1758 n voorstel ingedien oor hoe hy die natuurlik taksonomiese kategoriee van die menslike spesie sien. Hy het onderskei tussen die Homo sapens en die Homo sapiens europaeus, en hy het later vier geogafiese onderafdelings van mense bygevoeg: wit Europeers, rooi Amerikaners, geel Asiers en swart Afrikane. Hoewel Linnaeus dit as objektiewe klassifikasies bedoel het, het sy beskrywings van hierdie groepe kulturele eienskappe en neerhalende stereotipering ingesluit.

                                     

1.3. Antieke en Middeleeuse tye: Fisiese beskrywing Historiese wit identiteite

Voor die Nywerheidsomwentelings in Europa was dit n sosiale statussimbool om wit te wees. Aristokrate is minder aan die son blootgestel so hulle bleek gelaatstrekke is moontlik met status en rykdom geassosieer. Dit is moontlik die oorsprong van die sogenaamde "bloubloed" wanneer daar na die adelstand verwys is- die velle was só bleek dat die blou van die are sigbaar was. Die verandering in die betekenis van wit om in die kolonies tussen die Europeers en nie-Europeers te onderskei, was nie van toepassing in die "tuislande" soos Engeland, Ierland, Skotland en Wallis nie. Om wit te wees het dus sy betekenis behou om sosiale status aan te dui. Toe die Britse Ryk in die 19de eeu op sy kruin was, het baie van die bourgeoisie en die aristokrasie n ontsettende chauvinsitiese houding teenoor ondergeskiktes ontwikkel. Edward Lhuyd het gevind dat Wallies, Goideliese tale, Kornies en Bretons almal deel van dieselfde taalfamlilie is, wat hy Kelties noem, en was uniek aan die Germaanse Engels. Aan die ander kant het die ontdekking van die Anglo-Saksiese oorblyfsels die idee laat posvat dat die Engelse afstam van n unieke Germaanse geslag wat fundamenteel en op grond van ras verskil het van die Kelte. Vroee Britse antropoloe soos John Beddoe en Robert Knox het hierdie uniekheid benadruk, en dit was n algemene opvatting dat die Walliesers, Iere en Skotte aftsam van die inheemse en meer "primitiewe" bewoners van die eilande, terwyl die Engelse afstammelinge van n meer gevorderde en onlangse Germaanse migrasie is.                                     

1.4. Antieke en Middeleeuse tye: Fisiese beskrywing Hedendaagse en amptelike gebruike

Die Britse kantoor vir nasionale statistiek gebruik die term "wit" as n etniese kategorisering. Die terme wit Britte, wit Iere, wit Skotte en wit Ander word gebruik. Hierdie klassifikasies maak staat op indiwidue wat hulself identifiseer aangesien dit aanvaar word dat etniese identifikasie nie n objektiewe kategorie is nie.

Op sosiale vlak word daar in die Verenigde Koninkryk gewoonik met wit na inheemse Britse-, Ierse- en Europese oorsprong verwys. In 2011 het 87.2% van die Britse bevolking hulself as wit geïdentifiseer.

Die kulturele grense wat wit Amerikaners van ander rassegroepe of etniese kategoriee skei, word gedurig betwis en verander gereeld. Professor David R Roediger van die universiteit van Illinois, reken dat die bou van die wit ras in Amerika n poging was om slawe-eienaars en hul slawe geestelik van mekaar te kan skei. Teen die 18de eeu was die term "wit" al goed gevestig as n rasseterm. Volgens John Tehranian, was diegene wat, in n stadium van die Amerikaanse geskiedenis as nie-wit beskou was, die volgende: Duitsers, Grieke, wit Spaanse afstammelinge, Arabiere, Iraniers, Jode, Slawiers en Spanjaarde. Tot vandag toe is die verhouding tussen sommige etniese groepe en witheid steeds n komplekse kwessie. In besonder, omdat sommige Joodse en Arabiese indiwidue hulself as deel van die wit Amerikaanse kategorisering beskou, maar ander, uit dieselfde stambome, sien hulself weer nie as wit nie, en word ook nie deur die Amerikaanse sameleweing as wit beskou nie.

Die huidige Amerikaanse sensus definisie beskryf "wit" as "n persoon met sy oorsprong in Europa, Midde-Ooste of Noord-Afrika."

                                     
  • 0 tot 255. Die term wit word gereeld in die Weste gebruik om die ras van sogenaamde kaukasiese mense aan te dui, d.w.s. mense van Europese Wes - Asiese
  • Bruin mense is n term wat verwys na n heterogene etniese groep van veral Suid - Afrika wat wit sowel as swart voorouers het. Hulle vorm die grootste deel
  • Swart mense is n term wat in sekere lande gebruik word, dikwels in sosiaal gegronde stelsels van rasse - klassifikasie of etnisiteit, om mense met donker
  • sien Wit - Russies. Die Wit - Russe of Belarusse Wit - Russies: беларусы, bielarusy Russies: белорусы is n Oos - Slawiese volk van sowat 10, 5 miljoen mense inheems
  • Wit Suid - Afrikaners verwys na die wit etniese groepe van Suid - Afrika, waaronder die Afrikaners en Anglo - Afrikane die beduidendste is. Die meerderheid
  • gekoppel aan mense met blanke velle wat buite Europa woon. Na aanleiding van hul velkleur word daar ook na hierdie groep mense verwys as wit mense of dat hulle
  • rugby vir wit mense in Suid - Afrika georganiseer het. Tydens die apartheidsjare was daar aparte rugbybeheerliggame vir wit en bruin mense Op 23 Maart
  • te dwing om geskoolde arbeid vir wit mense te beskerm. Vanaf die laat 1920 s het wit mense regerings verkies wat wit arbeid verenig en Afrikaner - nasionalisme
  • aanleiding tot grys of selfs wit hare. Die meeste navorsers glo velverdonkering is n aanpassing wat ontwikkel het om mense teen die son se ultravioletstrale