ⓘ Kalsiumkarbonaat

                                     

ⓘ Kalsiumkarbonaat

Kalsiumkarbonaat is n kalsiumsout van koolsuur. Dit het die formule CaCO 3.

Kalsiumkarbonaat of kalksteen kom in groot hoeveelhede voor in die natuur in die vorm van die minerale kalsiet en aragoniet. Kalksteen word al baie eeue gebruik in die bounywerheid, byvoorbeeld in Portlandsement.

                                     

1. Vorming

Kalsiumkarbonaat kan vorm uit ongebluste kalk en koolstofdioksied

C a O + C O 2 → C a C O 3 {\displaystyle CaO+CO_{2}\to CaCO_{3}}

Of uit gebluste kalk en koolstofdioksied:

C a O H 2 + C O 2 → C a C O 3 + H 2 O {\displaystyle CaOH_{2}+CO_{2}\to CaCO_{3}+H_{2}O}
                                     

2. Verwering

Kalsiumkarbonaat kan self in aanwesigheid van water nog reageer met koostofdioksied en kalsiumwaterstofkarbonaat of -bikarbonaat vorm

C a C O 3 + C O 2 + H 2 O → C a H C O 3 2 {\displaystyle CaCO_{3}+CO_{2}+H_{2}O\to CaHCO_{3}_{2}}

Omrede die bikarbonaat beter oplosbaar is as die karbonaat kan hierdie reaksie tot verwering ly van gesteentes soos kryt wat uit kalsiumkarbonaat bestaan. Die opgeloste kalsiumbikarbonaat kan in die grondwater deursyfer en in grotte druipsteen vorm, as stalagmiete en stalaktiete, soos dit gebeur in Suid-Afrika se Kangogrotte.

                                     

3. Optiese eienskappe

Groot kristalle van kalsiet kom in die natuur voor, veral op Ysland. In die sigbare en naby-infrarooigebied is hulle deursigtig, maar sterk dubbelbrekend. Die kristal is negatief eenassig en dit word toegepas as polariseerder in hierdie golflengtegebied. Dit is moontlik om kwartgolflengteplaatjies daaruit te maak wat liniêrgepolariseerde lig omsit in sirkulêrgepolariseerd.