ⓘ René Descartes

                                     

ⓘ René Descartes

René Descartes, gebore in Touraine, Frankryk, was nie net n filosoof nie, maar ook n belangrike wetenskaplike wat bygedra het tot die fisika, analitiese meetkunde, wiskunde, optika en fisiologie. Sy belangrikste bydrae is sy metode, uiteengesit in Discours de la méthode en Méditations Métaphysiques.

Descartes se metode het behels om alles wat hy ooit geleer is, te betwyfel totdat hy n duidelike en ooglopende clara et distincta idee of beginsel gevind het wat nie in twyfel getrek kon word nie. In sy poging om alles te betwyfel, het hy uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom dat hy alles kon betwyfel behalwe die feit dat hy twyfel. Maar as hy getwyfel het, was hy denkend. En as hy denkend was, het hy as n denkende wese bestaan.

Gevolglik het Descartes "ek dink" cogito as die eerste duidelike en ooglopende beginsel geïdentifiseer, waarvan hy sekerheid aangaande die bestaan van dinge kon aflei. Vandaar Descartes se bekende uitsprake: dubito ek twyfel ergo cogito daarom dink ek, en verder cogito ergo sum ek dink, daarom is ek.

Hy het die menslike natuur hoofsaaklik gesien as intellek waaraan die liggaam verbind was. Rasionaliteit was egter nie net die basis van menswees nie, maar n sleutel tot alle realiteit. Descartes het geglo dat hy deur sy deduktiewe metode besliste kennis van alles kon bereik. Sy uitgangspunt was n idee wat duidelik tot sy verstand gespreek het, waarna hy deur rasionele deduksie verder kon gaan om die bestaan van alles, insluitend die wêreld en God, te demonstreer.

In teenstelling met Plato, het hy nie n ander wêreld van idees wat rasionele denke voorafgaan, voorveronderstel nie. Nòg n ingebore idee, nòg n goddelike Wese, maar die menslike cogito – die denkproses – is die bron wat, vóór die sintuiglike ervaring, ware kennis waarborg – selfs die kennis van n self-openbarende God.

                                     

1. Eksterne skakels

 • Wikimedia Commons het meer media in die kategorie René Descartes.
 • Biografie van Descartes Frans
 • Maklik leesbare weergawes van Descartes se Méditations Métaphysiques en Discours de la méthode Engelse vertalings
 • Discourse On the Method – by die Gutenbergprojek – Engelse vertaling van Discours de la méthode
 • Franse audioboek mp3: uittreksel oor diere/masjiene van Discours de la méthode Vertoog oor die metode
 • Gedetaileerde biografie van Descartes
 • CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: René Descartes
 • Selections from the Principles of Philosophy – by die Gutenbergprojek
                                     
 • Willem III, koning van Engeland, Ierland en Skotland 1702 11 Februarie René Descartes Franse wysgeer, wiskundige en natuurwetenskaplike 1596
 • Clemens VIII stel Philipp Wilhelm von Bayern aan as kardinaal. 31 Maart René Descartes Franse wysgeer, wiskundige en natuurwetenskaplike 1650 12 Julie
 • populêr was in Groot - Brittanje. Die groot name binne die rasionalisme is René Descartes Baruch Spinoza en Gottfried Leibniz. n Tweede generasie rasionaliste
 • lewende dinge. Reeds in 1628 en 1633 spekuleer beide William Harvey en René Descartes dat daar êrens in die liggaam, op n spesiale plek, n lewensbeginsel
 • sien Figuur 2 Cartesiese verwys na die Franse wiskundige en filosoof René Descartes latyns: Cartesius wat, onder andere, werk gedoen het om algebra en
 • deur filosowe voor hom, onvoldoende hanteer. Hy neem stelling in teen René Descartes en Immanuel Kant wat die werklikheid beskryf as n versameling voorwerpe
 • die besondere of spesifieke voorwerpe. Dit was die Franse filosoof René Descartes wat aan die begrip idee n nuwe betekenis gee. Hy stel dat idees in
 • Hierdie onnodige boekgeleerdheid word eweneens so verwoord wanneer René Descartes die standpunt huldig: n honnête homme is nie verplig om liewer Grieks
 • totaal verskillende goed is. Hierdie standpunt word byvoorbeeld deur René Descartes gesteun in sy cogito ergo sum stelling. Zeta: monistiese idealisme of