ⓘ NG gemeente Albertyn

                                     

ⓘ NG gemeente Albertyn

Die NG gemeente Albertyn is die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Ellisras in Limpopo. Dis aan die mees westelike grens van Limpopo, aan die Krokodilrivier, gelee. Dit was eers n deel van die gemeente Waterberg en later van Waterberg-Noord.

                                     

1. Stigting

Die gemeente is op 14 Oktober 1944 gestig tydens ’n afstigtingsvergadering op Hoornbosch. Benewens die lede van die Ringskommissie, was ook ds. J.J. Fourie van Waterberg-Noord teenwoordig en enige kerkraadslede van die Bosveld-gedeelte van die gemeente Waterberg-Noord, wat die moedergemeente is, asook n aantal belangstellende gemeentelede. Nadat drie name vir die gemeente voorgestel is, is met meerderheid van stemme besluit om die gemeente die naam Albertyn te gee, tot eervolle nagedagtenis van die destydse Algemene Armesorgsekretaris van die Transvaalse Kerk, ds. J.R. Albertyn, wat soveel vir hierdie afstigting gedoen het.

                                     

2. Vergeefse beroepe

Tot konsulent van die gemeente is die predikant van Waterberg-Noord benoem. Ná die stigting van die gemeente en die voorstelling van die kerkraadslede is daar volgens die notule op agt verskillende proponente en predikante beroepe uitgebring, wat almal vir die beroep bedank het. Die volgende is agtereenvolgens beroep: die eerste naam wat genoem word, is dié van prop. Loots; sy voornaam word nie vermeld nie en ook nie die datum waarop hy beroep is nie. Op 7 Julie 1945 word prop. F. du Toit tot herder en leraar van die gemeente beroep; op 27 Januarie 1946 vergader die gekombineerde kerkraad weer en word n beroep op ds. J.J. Fourie, konsulent van die gemeente, uitgebring. Op 13 Julie 1946 word nog n beroep uitgebring op ds. J. Grové van Protektoraat Lobatse, Betsjoeanaland. Op 27 September 1946 is ds. J.N. Botha van Messina beroep; weer vergader die gekombineerde kerkraad en word n beroep op ds. P. Lückhoff uitgebring. Op 10 Januarie 1948 word prop. T.J. van Rooyen deur die beslissende stem van die voorsitter as die beroepe predikant verklaar.

                                     

3. Eerste leraar

Die kerkraad het blykbaar al begin moed verloor, toe eindelik nog n poging aangewend is en ds. C.A. van Schalkwijk, hulpleraar van Kokstad, met n meerderheid van 10 stemme beroep word. Hy het die beroep aangeneem en is op 1 Oktober 1948 op plegtige wyse as eerste leraar van die gemeente bevestig. Die bevestigingsrede is gehou deur ds. J.H. Frier van Louis Trichardt, wat vroeer saam met ds. Van Schalkwijk op Kokstad was. Skaars agt jaar ná stigting het die gemeente iets oor die 500 lidmate getel. Die gemeente was toe nog hulpbehoewend.

                                     

4. Bronne

 • af Olivier, ds. P.L., Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers, 1952.
 • af Lewensbeskrywing deur Vermooten self op Artefacts.co.za geplaas. URL besoek op 20 November 2014.
                                     
 • Nederduitse Gereformeerde Kerk. Albertyn was die seun van ds. P.K. Albertyn van 2 Maart 1845 eerste vaste predikant van die NG gemeente Swartberg Prins Albert
 • Bosveldgedeelte van die NG gemeente Waterberg - Noord in 1944 uit drie voorgestelde name Albertyn kies as die naam van die gemeente wat op die afstigtingsvergadering
 • Die NG gemeente St. Stephen s in Kaapstad het in 1857 die 72ste gemeente van die NG Kerk geword nadat n ou teater as n kerk ingerig is. Die naam is
 • Die NG gemeente Villieria is n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria. Die gemeente is op 22 Januarie 1944 van die gemeente Eloffsdal
 • Bloemfontein beroep en twee jaar sou die gemeente vakant bly tot die 28 - jarige ds. Andries L. Albertyn van die NG gemeente Steynsburg in die Noordoos - Kaap, die
 • word drie predikante, onder andere Johannes Rudolph Albertyn en die jongste n sendeling van die NG Kerk. Van die vier dogters is een met ds. W.A. Alheit
 • Die NG gemeente Steynsburg is een van die kleiner gemeentes 180 lidmate in 2012 van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Oos - Kaaplandse Sinode. Die
 • onder ds. Johannes Rudolf Albertyn van die NG gemeente Willowmore plaasgevind. Op 22 Julie 1910 is die hoeksteen deur ds. Albertyn gelê. Hierdie gebou moes
 • Die NG gemeente Indwe is n meer as honderd jaar oue gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Oos - Kaapse dorpie Indwe wat in 2012 slegs