ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6

Meteoroloog

Die werk van n meteoroloog begin met die noukeurige waarnemings van temperatuur, lugdruk, lugvogtigheid, neerslag, wolke en windsnelhede. Die inligting word dan saamgevoeg en op kaarte en diagramme aangedui. Die natuurwette wat die beweging van d ...

Ouditeur

n Ouditeur is n persoon wat n organisasie se bates en state kontroleer. Dit is n beroep vir persone wat n tersiêre kursus voltooi het. Hulle is in die beheer van n besigheid se sake en kontroleer dat alles soos beplan is beloop. Hulle pas n klomp ...

Pastoor

Die term Pastoor verwys na kapelane wat in n kerk dien. Die term is in die 14de eeu van die Kerklatynse pastor ontleen en verwys sedert die Protestantse Hervorming hoofsaaklik na Protestantse kapelane. n Pastoor beskik gewoonlik oor n Pastorie, d ...

Portier

n Portier is iemand wat die ingang van n gebou of terrein bewaak en die deur vir in- en uitgaande besoekers oophou. Die woord is afgelei van "poort", daarom word n portier ook soms n poortwagter of deurwagter genoem. Portiers het oorspronklik die ...

Programmeerder

Rekenaarprogrammeerders of rekenaarprogrammeurs skep, wysig en toets die vorms, skripte en bronteks wat vir die rekenaar sê wat om te doen. Hulle dien as die skakel tussen die operateur en die rekenaar. Die werk van rekenaarprogrammeerders is bei ...

Pêrelduik

Voor die begin van die twintigste eeu is daar van vryduikers gebuik gemaak om pêreloesters op die seebodem te gaan haal. Ses of sewe duikers sou op n boot uitgaan en elkeen sou ongeveer dertig keer per duik. Hulle het gemiddeld tussen 50 en 80 se ...

Skrynwerker

n Skrynwerker is n persoon wat houtvoorwerpe wat in huise gebruik word bou, monteer, installeer en herstel. Dit sluit voorwerpe soos deure, ingeboude kaste, kombuiskaste en vensterrame in; asook meubelstukke soos stoele, tafels, boekrakke en ande ...

Skrywer

Die term skrywer of outeur verwys na enige iemand wat n geskrewe werk skep, alhoewel die woord gewoonlik gebruik word om te verwys na professionele skrywers, of mense wat geskrewe werke in verskillende vorms geskryf het. Bekwame skrywers gebruik ...

Souffleur

n Souffleur is n persoon wat tydens die repetisie van n toneelstuk die teks volg en die akteurs, indien nodig, help as hulle vashaak. Die woord souffleur kom vanaf Frans en beteken letterlik fluisteraar. Die souffleur sit gewoonlik in n spesiaal ...

Vlieg-in vlieg-uit

Vlieg-in vlieg-uit is n werksmetode wat dikwels gebruik word vir mense wat in afgelee gebiede werk. Eerder as om die werknemer en sy gesin na n dorp naby die werksplek te laat trek, word die werknemer na die werksplek gevlieg waar hulle vir n aan ...

Antjie Somers

Antjie Somers is n Suid-Afrikaanse legende van n man wat bedags teen die hange van Tafelberg woon, maar hom snags as n vrou vermom en in die woonbuurte ronddwaal. Volgens die legende vang hy kinders wat stout is of laat uitbly en dra hulle dan in ...

Astrale projeksie

Astrale projeksie is in okkultisme die geloof dat die mens die vermoe het om sy liggaam bewustelik te verlaat deur middel van n astrale liggaam. Dit word ook as n buite-liggaamlike ervaring beskryf. Aanhangers van die geloof glo dat die bewussyn ...

Bennington-driehoek

Bennington-driehoek is die naam wat in die omgangstaal gebruik word vir n gebied in die suidweste van die Amerikaanse deelstaat, Vermont. Dié gebied, rondom die bergspits Glastenbury Mountain, is na bewering n soort "venster" vir bonatuurlike fen ...

Bermudadriehoek

Die Bermudadriehoek is n denkbeeldige driehoek tussen Miami, die Bermuda-eilande en Puerto Rico. Die gebied strek oor 4 miljoen vierkante kilometer in die westelike deel van die Atlantiese Oseaan. Dit het vanaf die middel van die 20ste eeu bekend ...

Die vloek van Boontjieskraal

Die vloek van Boontjieskraal, Die vloek oor die De Wets of kortweg die De Wet-vloek is n legende wat sedert 1972 in die volksmond herleef het en op die plaas Boontjieskraal in die Caledondistrik afspeel, wat al die manlike erfgename sou raak.

Jan van Hunks

Jan van Hunks is n legendariese figuur in die geskiedenis van Kaapstad. Sy rookuitdaging met die duiwel is die oorsaak van die bekende" tafeldoek” wat op Tafelberg lê as die Kaapse Dokter waai.

Spookplekke in Suid-Afrika

Kaapstad Ferrymans Tavern in die Victoria & Alfred Waterfront, die Duitse Lutherse kerk, die Little Theatre, die Goeie Hoop-seminarium, Tokai, Kasteel de Goede Hoop, Percys Tavern, Distrik Ses, Groote Schuurhospitaal, Plumstead-begraafplaas. Ook ...

Pan Twardowski

Pan Twardowski, in Poolse volkskunde en literatuur, is ’n towenaar wat ’n duiwelspakt aangegaan het. Pan Twardofski het sy siel verkoop in ruil vir spesiale magte – soos om die gees van die Poolse koning Sigismund August se oorlede vrou op te roe ...

Aandeel

n Aandeel is die eiendomstitel van enige onderneming, alhoewel daar meer spesifiek na die eiendomstitel van maatskappye verwys word. Die besitters van die aandele van n onderneming word saam die aandeelhouers genoem en is gesamentlik die eienaars ...

Aandelebeurs

n Aandelebeurs of effektebeurs is n tegniese mark waar aandele of effekte verhandel word. Aandelemakelaars dryf op n aandelebeurs namens hulself en hul kliente handel en is op die betrokke beurse geregistreer. Die grootste effektebeurse ter wêrel ...

Aankope

Die Aankoopfunksie van n onderneming is verantwoordelik vir voorraadbestuur, aankoop van voorraad en grondstowwe, skakeling met verskaffers en om op hoogte te bly met nuwe produkvrystellings en vervaardigingstendense. Dit behels ál die aktiwiteit ...

Administrasie as sakefunksie in ondernemings

Die administrasie of inligtingsfunksie is daarvoor verantwoordelik om n diens aan bestuur te lewer deur die insameling van primêre en sekondêre data, die veilige bywerking van data na inligting, bywerking van inligting, verwerking van data, aanbi ...

Algemene bestuur as sakefunksie in ondernemings

In ondernemings verwys die term algemene bestuur na die samevoeging en beheer van funksies om die onderneming in staat te stel om daarna te streef om sy doelwitte te bereik en om suksesvol te wees deur die grootste moontlike wins te maak. Bestuur ...

Algemene versadiging

n Algemene versadiging is die makroekonomiese begrip van n oorvloed van aanbod in vergelyking met vraag, veral wanneer daar n oormaat van produksie in alle areas van produksie is in vergelyking met die hulpbronne wat beskikbaar is om hierdie prod ...

Baltiese Tier

Baltiese Tier is n term wat gebruik is om na enige van die drie Baltiese lande Estland, Letland en Litaue te verwys, veral tydens die groot ekonomiese opswaai wat hierdie lande in die periode tussen 2000 en 2007 ervaar het. Die term volg die voor ...

Begroting

n Begroting is n vooruitskatting van n onderneming of n entiteit se verwagte inkomstes en uitgawes oor n spesifieke tydperk in die toekoms. n Begroting het beide n beplannings- en beheerfunksie. Aktiwiteite met finansiele implikasies moet beplan ...

Belasting

Belasting is n verpligte finansiele heffing of n ander soort heffing wat deur n regeringsorganisasie aan n belastingpligtige opgelê word om verskeie openbare uitgawes te finansier. Versuim om te betaal, tesame met ontduiking of weerstand teen bel ...

Bemarking as sakefunksie in ondernemings

Die bemarkingsfunksie van n onderneming is verantwoordelik vir die prysvasstelling, verspreiding en advertering en bemarking van produkte of dienste. Dit behels ál die aktiwiteite wat bydra om die produk aan die verbruiker bekend te stel. Dié akt ...

Besigheidsproses

n Besigheidsproses is n stel aktiwiteite wat saamwerk om bepaalde uitsette af te lewer, wat een of ander waarde toevoeg vir n onderneming. Die uitset word soms verkry deurdat insette getransformeer of vervoer word deur die stel aktiwiteite. Behee ...

Besigheidsprosesbestuur

Besigheidsprosesbestuur benut tegnologie om die uitvoering van besigheidsprosesses te outomatiseer en te koördineer te midde van die toenemende kompleksiteit van besigheidsprosesse.

Besigheidsprosesontwerp

Besigheidsprosesontwerp fokus op die uitrol, implementering en meting van nuut- of herontwerpte besigheidsprosesse en die voortdurende verbetering van besigheidsprosesse as n stelsel, ten einde n kwantum sprong te kry,in waardetoevoeging en besig ...

Besparing

Besparing of besuiniging is die vermindering van uitgawes. Die regering, maatskappye, huishoudings en indiwidue kan bespaar op hulle uitgawes. In politiek is dit n maatreel wat politici kan instel indien daar n te groot skuld of n te groot begrot ...

Beursineenstorting

n Beursineenstorting is n skielike en dramatiese afname in die waarde van aandele regdeur n aandelebeurs. Ineenstortings word net soveel deur paniek aangevuur as deur werklike onderliggende ekonomiese faktore. Sulke ineenstortings volg dikwels op ...

Blou energie

Blou energie is energie wat uit die verskil in soutgehalte verkry kan word. Die osmotiese druk en die soutkonsentrasie van soetwater en soutwater is nie dieselfde nie en op plekke waar hulle saamkom soos by die monding van n rivier kan uit hierdi ...

Bruto binnelandse produk

n Gebied se Bruto binnelandse produk of BBP, is een van die meganismes waarmee die grootte van die ekonomie daarvan gemeet kan word. Die BBP van n land word gedefinieer as die algehele markwaarde van al die finale goedere en dienste wat binne n l ...

Bruto nasionale produk

Die bruto nasionale produk van n land is n maatstaf in die Ekonomie van die grootte van dié gebied se ekonomie. In die wêreld het die VSA by verre die grootste BNP. Suid-Afrika het rofweg die twintigste grootste BNP indien n mens wisselkoerse tee ...

Burgerygebaseerde eweknieproduksie

Burgerygebaseerde eweknieproduksie is n term geskep deur Harvard Regsprofessor Yochai Benkler met die doel om n nuwe model van ekonomiese produksie te beskryf waarvolgens die kreatiewe energie van n groot groep individue gekoördineer word in omva ...

Delphi-tegniek

Die Delphi-tegniek is die stelselmatige versameling van deskundige menings/inligting om in voorspellings te gebruik. Groepe kom nie van aangesig tot aangesig bymekaar nie. Hierdie tegniek word gebruik om algemene probleme op te los waar daar vers ...

Departement van Finansies

Die Departement van Finansies is die staatsdepartement wat verantwoordelik is vir die opstel van n land se begroting en die invordering van belasting. Die minister van finansies werk nou saam met ander kabinetslede om te bepaal wat die prioriteit ...

Diens

n Diens, in die ekonomiese sin, is die nie-materiele ekwivalent van goedere. Diensverskaffing is n ekonomiese aktiwiteit wat nie lei tot eienaarskap nie. Dit is n proses wat die skep van voordele in die hand werk deur veranderinge by n klient sel ...

Dividend

Dividende is die vergoeding wat aandeelhouers ontvang vir die kapitaal wat hulle in n maatskappy belê het. Aandeelhouers het nie vanselfsprekend n aanspraak op die wins van n maatskappy nie; normaalweg stel n direksie n dividend voor wat op die a ...

Dot-comvoorspoedgolf

Die dot-com voorspoedgolf was n spekulatiewe voorspoedgolf wat rofweg tussen 1995-2001 voorgekom het, toe aandelemarkte in die westerse lande ongekende groei beleef het in veral die internetsektor en verwante markte. Die tydperk is gekenmerk deur ...

Eenmansaak

Die eenmansaak is die oudste en gewildste ondernemingsvorm. Dit is n onderneming wat aan n enkele persoon behoort wat sy eie kapitaal voorsien of n gedeelte daarvan leen. Die eienaar dra self alle risikos, neem al die winste, en bestuur gewoonlik ...

Ekonometrie

Die ekonometrie is die vakdissipline waar wiskundige statistiek en ekonomie mekaar ontmoet. Ekonometrie behels die gebruik van statistiese metodes om verwantskappe tussen ekonomiese veranderlikes te ondersoek. Ekonometriese tegnieke verskil van d ...

Ekonomiese depressie

n Ekonomiese depressie is n langdurige resessie, oftewel n erge afswaai in die ekonomiese groei van n land. Dit word gekenmerk deur hoe werkloosheid, geringe ekonomiese bedrywighede en n versigtige bestedigingsneiging onder verbruikers. In die ge ...

Ekonomiese materialisme

Ekonomiese materialisme, ook stofaanbidding, verwys na die manier hoe n persoon of groep verkies om hul hulpbronne, veral geld en tyd, aan te wend. n Materialis is die benaming vir iemand wat aardse besittings hoog op prys stel. In die algemene g ...

Ekonomiese sektor

n Ekonomiese sektor of sakesektor verwys na n gedeelte van die ekonomie geblaseerd op die algemene aard van hul aktiwiteite en waar hulle in die produksieproses inpas. Die ekonomie is histories in drie sektore verdeel volgens die Drie-sektore-hip ...

Elektroniese tolvordering

Elektroniese tolvordering het ten doel om die vertraging op tolpaaie uit te skakel deur tolgeld elektronies in te vorder. E-tol bepaal of die motors wat verby ry ingeskryf is by die program, handhaaf waarskuwings vir diegene wat nie is nie, en de ...

Ervaringskromme

As in die volksmond gesê word dat iemand vinnig teen die leerkromme opbeweeg, word bedoel dat die persoon n nuwe omgewing of tegniek of bedryf vinnig bemeester. Tegnies word met hierdie term n funksie bedoel wat n spesifieke leerpatroon vertoon; ...

GameStop kortdruk-aksie

In Januarie 2021 ondervind die aandeelpryse van Amerikaanse videospeletjie-kleinhandelaar GameStop en ander sekuriteite, n kortdruk-aksie op verskillende aandelebeurse, wat reuse finansiele gevolge het vir verskansingsfondse. Die kortdruk-aksie h ...