ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 315

Elektronika

Elektronika is die studie van die vloei van ladings deur verskeie materiale en toestelle soos halfgeleiers, resistors, induktors, kapasitors, nanostrukture en vakuumbuise. Alle toepassings van elektronika behels die oordra van elektriese seine en ...

Frekwensie

Frekwensie word gemeet as die aantal voortdurende herhalings van n handeling of gebeurtenis per eenheid tyd. Dit word ook gedefinieer as die mate van verandering in fase van n sinusvormige golfvorm.

Gedrukte stroombaan

n Gedrukte stroombaan word gebruik vir die montering van elektroniese komponente. Dit dien as n basis waarop elektroniese komponente gemonteer word, en huisves ook die elektriese verbinding tussen die komponente.

Geïntegreerde stroombaan

In elektronika is n geïntegreerde stroombaan is n miniatuur elektroniese stroombaan wat hoofsaaklik bestaan uit halfgeleiertoestelle asook passiewe komponente wat in die oppervlak van die dun halfgeleiersubstraat ingebou is.

Geleidingsvermoë

Die geleidingsvermoe of geleibaarheid is die vermoe om elektriese stroom te gelei. Daar is party nouverwante begrippe, simbole en eenhede wat gebruik word en die meganismes kan ook verskil.

Gelykstroom

Gelykstroom is die eenrigting vloei van elektriese lading. n Battery is n goeie voorbeeld van n GS kragbron. Gelykstroom kan in n geleier soos n elektriese draad of deur halfgeleiers vloei. Die elektriese stroom vloei konstant in dieselfde rigtin ...

Induktansie

Induktansie is n maatstaf van die hoeveelheid magnetiese vloed wat deur n elektriese stroom opgewek word. Die term is deur Oliver Heaviside in Februarie 1886 geskep. Die SI-eenheid van induktansie is henry, in eerbewys aan Joseph Henry. Die simbo ...

Klankversterker

n Klankversterker is n elektroniese toestel wat gebruik word om swak seine, afkomstig van byvoorbeeld ʼn mikrofoon of die toonkop van ʼn platespeler, sodanig te versterk dat dit duidelik deur n luidspreker hoorbaar is. Hoewel die toestel basies ing ...

Kombinasielogika

In digitale stroombaanteorie, is kombinasielogika n tipe logiese stroombaan waarvan die afvoer slegs n funksie van die huidige toevoere is. Dit is in teenstelling met sekwensiele logika, waar die afvoer afhanklik is van die huidige toevoer en die ...

Logiese hek

n Logiese hek voer logiese bewerkings uit op een of meer logiese toevoere en lewer n enkele logiese afvoer. Die logika wat gewoonlik uitgevoer word is Boolse logika en word algemeen aangetref in digitale stroombane. Logiese hekke word hoofsaaklik ...

Mikrobeheerder

n Mikrobeheerder is n elektroniese geïntegreerde stroombaan gebaseer op n mikroverwerker maar met n aantal stroombane bygevoeg om dit n selfstandige elektroniese stelsel te maak. Dus bevat n mikrobeheerder ten minste geheue en tellers en moontlik ...

Mikroverwerker

n Mikroverwerker is die hart van die gewilde mikrorekenaars wat byvoorbeeld vir videospeletjies en persoonlike rekenaars gebruik word. Dit is n elektroniese komponent met n geïntegreerde stroomkring, waarvan die individuele komponente mikroskopie ...

Oorspraak

In elektronika, verwys die begrip oorspraak na een van die volgende verskynsels: Met betrekking tot opnames, verwys die begrip oorspraak na die lekkasie van klank van een instrument na n ander mikrofoon wat voor n ander instrument of sanger gepla ...

Ossilloskoop

n Ossilloskoop is n elektroniese instrument waarmee n wisselende elektriese spanning se golfvorm vertoon kan word. In die instrument is n elektronstraal wat, in ooreenstemming met n insetsein se veranderinge, oor die skerm las en die golfvorm daa ...

Reaktansie

In die analise van wisselstroom elektriese stroombane, is reaktansie die imaginêre deel van die impedansie, wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van n induktor of kapasitor in die stroombaan. Reaktansie veroorsaak n fase skuif tussen die ...

Seinverwerking

Seinverwerking is die manipulasie, versterking en interpretasie van seine. n Sein kan gedefinieer word as inligting oor die gedrag en eienskappe van verskynsels. Voorbeelde van seine is klank, beelde of metings oor tyd van bv. temperatuur. Seinve ...

Sekwensiële logika

In digitale stroombaanteorie word sekwensiele logika beskryf as n tipe logikastroombaan waarvan die afvoer van die huidige toevoer sowel as die geskiedenis van die toevoer afhanklik is. Dit kontrasteer met kombinasielogika, waar die afvoer n funk ...

Skakelaar

n Elektriese skakelaar is n toestel wat daarop gemik is om twee geleiers aan mekaar te verbind of die verbinding tussen twee elektriese geleiers te onderbreek. Die bekendste skakelaars is dié wat in gewone huishoudelike toepassings gebruik word o ...

Soldeersel

Soldeersel is n metaal allooi, met n lae smeltpunt, wat gebruik word om twee of meer metaaloppervalktes, met n hoer smeltpunt, aan mekaar vas te heg.

Spanningsverdeler

n Spanningsverdeler is n eenvoudige weerstand-netwerk om die spanning vanaf n bron na n laer spanning om te skakel. Die eenvoudigste voorbeeld is n spanningsverdeler soos vertoon in figuur 1. waar V U I T = V I N R 2 R 1 + R 2 1 {\displaystyle V_ ...

Transformator

n Transformator is n statiese elektriese toestel wat deur middel van elektromagnetiese koppeling energie oordra van een stroombaan na n ander. n Transformator bestaan uit twee of meer spoele wat in meeste gevalle om n magnetiese kern gewikkel is. ...

Wheatstonebrug

n Wheatstonebrug is n elektriese stroombaan wat gebruik word om n onbekende weerstand te meet deur twee bene van n brugstroombaan te balanseer, waarvan die been die onbekende komponent bevat. Die grootste voordeel van hierdie stroombaan is die ve ...

Wisselstroom

Wisselstroom is n elektriese stroom wat periodies van rigting verander, in teenstelling met gelykstroom wat net in een rigting vloei. Wisselstroom is die vorm van elektrisiteit wat gebruik word in transmissie en verskaf word vir huishoudelike geb ...

Pratley Putty

Pratley Putty is ’n kleiagtige kleefdeeg wat deur die Suid-Afrikaanse ingenieur George Montague Pratley van Krugersdorp ontwerp is. Hy het Pratley Putty in die sestigerjare ontdek terwyl hy na ’n gom gesoek het waarmee hy komponente in ’n elektri ...

Afkykontwerp

Afkykontwerp is dié proses waartydens n produk ondersoek word om te sien wat dit doen en die interne werking daarvan te bepaal. Die kuberwoordeboek verklaar die term soos volg: reverse engineer truwaartse ontwerp, terugingenieuring, teruggenieuri ...

Elektriese ingenieurswese

Elektriese ingenieurs is hoofsaaklik aktief in die opwekking, bestuur, verspreiding, kondisionering en toepassing van elektriese energie. Hulle herstel of ontwerp nuwe en verbeterde metodes om elektriese toestelle te gebruik.

Elektroniese ingenieurswese

Elektroniese ingenieurswese behels die beheer en verwerking van elektrisiteit, as inligting in elektroniese vorm, of tydens die beheer en opwekking van meganiese, magnetiese of ander vorms van energie. Die studie van die oordrag van elektriese kr ...

Hazop

HAZOP is n metodologie vir die identifikasie en hantering van potensiele probleme in nywerheidsprosesse, veral dié wat tot n gevaarsituasie kan lei of n ernstige beperking op die proses kan plaas. Dit staan allerwee as HAZOP bekend. Sommige skryw ...

Hitteruiler

n Hitteruiler is n toestel wat gebou is om die doeltreffende warmte-oordrag vanaf een medium na n ander te bewerkstellig, hetsy die media geskei is deur n soliede wand om te keer dat hulle meng of die media in direkte kontak is. Hulle word gebrui ...

Logaritmies gemiddelde temperatuurverskil

Die logaritmies gemiddelde temperatuurverskil word gebruik om die temperatuur dryfkrag vir warmteruiling in vloeistelsels, soos hitteruilers te kwantifiseer. Die LGTV is n logaritmiese gemiddelde van die temperatuurverskil tussen die warm en koue ...

Maltesekruismeganisme

Die Maltesekruismeganisme of Geneefse aandrywer is n meganisme wat kontinue rotasie omskakel na onderbroke rotasie. Dit is effektief n onderbroke rat waar die dryfwiel met n pennetjie toegerus is, wat inroteer in n skuifslot van die aangedrewe wi ...

Opkoker

n Opkoker is n hitteruiler wat die onderkant van n distillasiekolom verhit/opkook. Die sirkulasie van die vloeistof deur die opkoker word bewerkstellig deur n termiese hewel. Aan die onderkant van die onderste daler van die onderste plaat, is daa ...

Projekbestuur

Projekbestuur is die dissipline wat hom bemoei met die organisering en bestuur van hulpbronne op so n wyse dat hierdie hulpbronne ál die werk lewer wat vereis word om n projek binne die bepaalde werksomvang, tyd- en kostebeperkings te voltooi. n ...

Ratverhouding

Die ratverhouding is die verhouding tussen die aantal tande op twee ratte wat inmekaarskakel of twee kettingratte wat aan mekaar verbind is deur n ketting of die omtrek van twee katrolle wat aan mekaar verbind is met n band.

Sagteware-ingenieurswese

Sagteware-ingenieurswese is die veld wat bemoei is met die skep and instandhouding van sagteware deur die toepassing van tegnologiee en praktyke wat verkry is vanaf rekenaarwetenskap, projekbestuur en ander vakgebiede. SI-toepassings word gebruik ...

Sentrifugale reëlaar

n Sentrifugale reelaar is n apparaat wat die snelheid van n masjien reel of by n windmeul die afstand tussen die twee meulstene beheer. Wanneer n voorwerp roteer, sal weens die middelpuntvlietende krag die massa van die voorwerp na buite geslinge ...

Stelselingenieurswese

Stelselingenieurswese is ’n holistiese, interdissiplinêre benadering tot die ordelike daarstelling van suksesvolle stelsels. Dit plaas die klem op die tydige vaslegging van alle relevante belangehouers se behoeftes, die bepaling van die benodigde ...

Vliegwiel

n Vliegwiel is n roterende skyf wat gebruik word om kinetiese energie te stoor. Vliegwiele weerstaan verandering in hul draaisnelheid, wat help om n as stabiel te hou as n wisselende wringkrag daarop uitgeoefen word, soos in die geval van n suier ...

Bedryfstelsel (inligtingstegnologie)

Die programmatuur wat dit moontlik maak vir n rekenaargebruiker om die hardeware binne die rekenaar en geïnstalleerde sagteware te kan gebruik of manipuleer. n Basiese rekenaar het slegs n BIOS Basic Input Output System wat die rekenaar effektief ...

Digitalisering

Digitalisering is die uitbeelding van n Voorwerp, beeld, klank, dokument of n sein deur n diskrete deelversameling van die punte daarvan of deur steekproewe. Die resultaat word genoem n digitale voorstelling of, meer spesifiek, n digitale beeld, ...

Unified Modeling Language

UML is n afkorting vir Unified Modeling Language. Dit is n modelmatige taal wat deur Grady Booch, James Rumbaugh en Ivar Jacobson ontwerp was, om objek-georienteerde analises en ontwerpe vir n informasiesisteem te kan maak. Vanaf 1997 bestaan daa ...

Auro-3D

Auro-3D is n driedimensionele oudioformaat wat deur die Belgiese onderneming Auro Technologies ontwikkel is. Hoogtemikrofone word tydens klankopnames ingespan om natuurlike klankweerkaatsings op te neem wat in tuisteater- en omringklankstelsels d ...

Grammofoon

Die grammofoon of platespeler is n toestel vir die weergawe van klank wat tevore op n plaat opgeneem is. Plate, wat op grammofone gespeel word, bevat opnames wat in golfvorm op n roterende skyf ingegraveer is. Terwyl die skyf roteer, loop n naald ...

Hoëtrou-klank

Hoetrou-klank is klank wat geproduseer word deur elektroniese klankstelsels waarvan die gehalte so goed is dat dit as n feitlik getroue weergawe van die oorspronklike beskou kan word. Sedert die vyftigerjare word die term "hi-fi" deur hoofsaaklik ...

Klankopname en reproduksie

Klank opname en reproduksie is n elektriese, meganiese, elektroniese of digitale inskripsie en herskepping van klankgolwe, soos die gesproke stem, sang, instrumentale musiek of spesiale byklanke. Die twee hoof groepe van tegnologie in klankopname ...

Luidspreker

n Luidspreker is n toestel wat klank voortbring. Luidsprekers word algemeen in radios, TV-toestelle, musiekinstrumente en soortgelyke stelsels aangewend. n Luidspreker wat vir laer-frekwensie klanke ontwerp is, word n baseenheid genoem. Luidsprek ...

MPEG-1 Oudio Laag 3

MPEG-1 Oudio Laag 3, is n lêerformat vir die verliesvrye oudiodatakompressie. MP3 gebruik die prinsiep waar slegs die gedeelte opgeneem en gestoor word wat die menslike oor kan hoor. Daardeur word n datakompressie moontlik, wat die oudiokwaliteit ...

MPEG-2 Oudio Laag 3

MPEG-2 Oudio Laag 3, is die nuwe formaat, wat n konsekwente verdere ontwikkeling meegebring het en omtrent 50% dataspasie benodig vir dieselfde kwaliteit gehalte en terugkompatiebel is. Dit beteken dat mp3PRO lêers sonder probleme deur ouer produ ...

Sonar

Sonar is n tegniek wat onderwaterse klankgeleiding gebruik om te navigeer of om voorwerpe onder water op te spoor.

Super Audio CD

Die Super Audio CD is n optiese skyf wat as leesalleen-oudioformaat in 1999 deur Sony en Philips ingevoer is en oorspronklik as opvolger van die Compact Disc bemark is. Die nuwe formaat is gebaseer op die DVD-ROM, dit word egter – in teenstelling ...