ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311

Mefistofeles

Mefistofeles is n demoon in die Duitse folkloristiese tradisie. Die karakter het oorspronklik in letterkunde verskyn as die demoon in die Faustlegende, en het sedertdien verskyn in ander werke as n algemene karakter.

Tyl Uilspieël

Tyl Uilspieel is die protagonis van n Duitse pamflet gepubliseer in 1515 met n moontlike agtergrond in vroeer Middelnederduitse volksoorlewering. Uilspieel is n boorling van Brunswyk wie se indrukwekkende loopbaan hom na baie plekke neem in die H ...

Vlieënde Hollander

Die Vlieende Hollander is n beroemde seelegende van die Kaap. Volgens oorlewering het kaptein Henderik van der Decken in die 17de eeu in n stormwind gesweer dat hy om die Kaap die Goeie Hoop sal vaar al duur dit ook tot die Oordeelsdag. Die legen ...

Waar ruwe rotse

Waar ruwe rotse is n gedig geskryf deur C.M. van den Heever. Die gedig is na bewering gegrond op die gebeure wat by Aasvogelkop oorkant die Caledonrivier by Gladdedrif in die Smithfielddistrik afgespeel het. Dit handel oor n pa wie se seun in n k ...

Vrede

Vir die dorp in Vrystaat, sien Vrede, Vrystaat. Vrede is n toestand van stilte of harmonie, of n toestand sonder gevegte of oorloe. In hierdie begrip is vrede, onder ander toestande, n doelwit vir baie mense en organisasies. n Voorbeeld van n org ...

Aristoteles

Aristoteles was n antieke Griekse filosoof en wetenskaplike wat n groot invloed op Westerse denke gehad het. Hy was n student van Plato en eens n onderwyser vir Aleksander die Grote. Sy talle geskrifte fokus op onderwerpe soos die wetenskap, poli ...

Awendland

Awendland of aandland is digterlike taalgebruik om te verwys na die Weste en veral na Wes-Europa. Die naam Europa is moontlik afgelei van die Fenisiese ereb wat aand beteken. Dit is hoekom Europa in Nederlands soms Avondland heet. Vanuit Fenisie ...

Popmusiek

Popmusiek is n genre van populêre musiek wat ontstaan het in sy moderne vorm in die VSA en die Verenigde Koninkryk gedurende die middel-1950s. Die terme "populêre musiek" en "popmusiek" is dikwels afwisselend gebruik, hoewel die eersgenoemde al d ...

Weste

Die Weste of Westerse wêreld verwys na Europa en n groep gemeenskaplike lande. Die terme awendland en aandland verwys na Europa in n digterlike konteks. Die idee van n Westerse deel van die wêreld begin by die Grieks-Romeinse beskawing, Judaïsme, ...

Westerse Skisma

Die Westerse Skisma was n kerkskeuring in die Rooms-Katolieke Kerk vanaf 1378 tot 1417 waarin pouse en teenpouse mekaar geopponeer het. Die konsilie van Constance het uiteindelik n einde gebring aan die skisma deur die kerk weer te verenig onder ...

Aandeleblokskema

n Aandeleblokskema is n vorm van eiendomsbesit in Suid-Afrika. In n aandeleblokskema het eienaars sekere gebruikersregte op bepaalde blokke van eiendom in hul besit, terwyl n aandeleblokmaatskappy die hele eiendom besit. Die eienaars is aandeelho ...

Deeltitelskema

Tot en met die inwerkingtrede van die eerste Wet op Deeltitels, nr. 66 van 1971, was dit nie moontlik vir n persoon om eiendomsreg te verkry van n gebou of deel van n gebou op grond wat nie aan dieselfde persoon behoort nie. Die 1971 Wet het egte ...

Grondwet

n Grondwet of konstitusie is n wet wat onder alle omstandighede geldend is of waarop ander wette gegrond is. In terme van regerings is dit die wet wat in hooftrekke die regeringsvorm van die staat, die hooffunksies van staatsorgane, die amptelike ...

Grondwet van die Verenigde State

Die Grondwet van die Verenigde State is die hoogste wet van die Verenigde State van Amerika. Dié grondwet is op 17 September 1787 aangeneem, op 21 Junie 1788 bekragtig en het op 4 Maart 1789 in werking getree.

Swarte Ommegang

Swarte Ommegang is die naam wat deur die Kaapse koloniste gegee is aan n omgangshof wat in 1812 gehou is as gevolg van verskeie aanklagte deur eerwaarde James Read, dr. Van der Kemp en ander sendelinge teen die boere aan die Oos-Kaaplandse grens. ...

Creative Commons-lisensie

Die Creative Commons-lisensie is een van verskeie openbarekopiereglisensies wat die gratis verspreiding van n andersins kopiereg "werk" in staat stel. n CC-lisensie word gebruik wanneer n outeur ander mense die reg wil gee om te deel, gebruik en ...

Publieke domein

Publieke domein of openbare besit is n benaming vir sagteware, tekste, beelde en oudiowerke wat geheel en al van outeursregte vrygestel is. Enige persoon kan dus met n werk wat onder die publieke domein val, doen wat hy wil sonder enige grense. n ...

Apartheid

Apartheid, soms geeufemiseer tot afsonderlike ontwikkeling, verwys na n politieke bestel, ideologie en beleid wat op rasseklassifikasie gegrond is en tussen 1948 en 1994 as amptelike beleid in Suid-Afrika gegeld het. Die woord apartheid dui oorsp ...

Edik van Nantes

Die Edik van Nantes was op 13 April 1598 deur Hendrik IV van Frankryk afgekondig, en het aan Franse Protestante aansienlike regte gegee in n Katolieke nasie. Die groot oorweging was burgerlike eenheid, en die Edik het siviele en religieuse eenhei ...

Geskiedenis van kindermishandeling

Strydig met die algemene opvatting, is kindermishandeling nie n nuwe verskynsel as gevolg van die hedendaagse stresvolle lewenswyse en hoe werkloosheidsyfer nie. Reeds in die antieke tye het kindermishandeling plaasgevind, maar dit is nie as sulk ...

Geslagsgelykheid

Geslagsgelykheid is die ideaal van gelykheid tussen mans en vroue. Dit staan in kontras met geslagsdiskriminasie wat n teken van geslagsongelykheid is. In Suid-Afrika is die Kommissie vir Geslagsgelykheid verantwoordelik om gelykheid tussen mans ...

Haatspraak

Haatspraak verwys na spraak of geskrewe teks wat daarop gemik is om intimidasie, geweld of vooroordeel teen n groep mense op grond van hulle ras, etnisiteit, afkoms, geloof, seksuele orientasie, of gestremdheid te bewerkstellig.

Kinderarbeid

Sommige arbeid kan baie voordelig vir n kind se ontwikkeling wees. Dit kan n kind leer om verantwoordelikheid te aanvaar en dit ontwikkel sekere vaardighede wat hom vir die res van sy lewe tot hulp sal wees. Ongelukkig is daar miljoene kinders wa ...

Kindermishandeling

Kindermishandeling is die fisieke, seksuele, of emosionele mishandeling van kinders deur hul ouers, voogde, of ander mense. Terwyl die meeste kindermishandeling in die kind se eie huis gebeur, is baie gevalle al aangeteken waar kinders mishandel ...

Universele Verklaring van Menseregte

Die Universele Verklaring van Menseregte is n verklaring deur die Algemene vergadering van die Verenigde Nasies in die Palais de Chaillot in Parys, Frankryk aangeneem en is veronderstel om die organisasie se siening oor menseregte uiteen te sit. ...

Verklaring van Windhoek

Die Verklaring van Windhoek is n verklaring van beginsels van persvryheid wat deur Afrika-joernaliste opgestel is in 1991. Die verklaring pleit vir onafhanklike, pluralistiese media en persvryheid in Afrika. Die verklaring was die resultaat van d ...

Vroueregte

Vroueregte is die regte en aansprake wat aan vroue en meisies in n bepaalde gemeenskappe toegestaan of deur hulle opgeeis word. Hierdie regte kan is wetgewing verskans wees, maar kan ook in mense se gedrag en gebruike waargeneem word. Mense wat v ...

Gentoo

Die Amerikaanse seilskip Gentoo het die Afrikaanse taal met die woord jentoe as n sinoniem vir prostituut verryk. In 1851 het die Britse owerheid 46 jong Ierse meisies gehuur om as huisbediendes vir die gegoede burgers in Kaapstad te kom werk. Aa ...

Landverraad

Landverraad is kriminele dislojaliteit, gewoonlik teenoor die staat. Dit is n misdaad wat sommige van die meer ekstreme dade teen n nasie of soewerein dek. Dit sluit gewoonlik dinge in soos deelname aan n oorlog teen jou eie land, probeer om sy r ...

Muckleneuk-moorde

Die Muckleneuk-moorde was vyf moorde wat in 2019 binne n paar weke van mekaar in Muckleneuk in Pretoria, Gauteng plaasgevind het. Al die slagoffers was middeljarige, hawelose mans en is gedurende die nag vermoor.

Nekrofilie

Nekrofilie is die seksuele aangetrokkenheid tot lyke. Dit word as ’n parafilie geklassifiseer in die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van die Amerikaanse psigiatrievereniging. Die term is afgelei van die Griekse woorde νεκρός en φιλία. Dit ...

Psigopatie

Psigopatie word tradisioneel gedefinieer as ’n persoonlikheidsteuring wat gekenmerk word deur langdurige antisosiale gedrag, min empatie en berou, asook ongeïnhibeerde of vreeslose optrede. Dit kan ook gedefinieer word as ’n persoonlikheidsaspek ...

Stockholmsindroom

Stockholmsindroom is ’n sielkundige fenomeen waarin gyselaars empatie betoon en positiewe gevoelens openbaar teenoor hul oorweldigers, soms in so ’n mate dat hulle die oorweldigers verdedig. Hierdie gevoelens word oor die algemeen as irrasioneel ...

Teefoorlog

Die Teefoorlog of Soeka-oorlog het tussen 1945 en om en by die dood van Josef Stalin in 1953 in die Sowjet-tronke en die strafkampstelsel, die Goelag, plaasgevind. Die Russiese woord soeka letterlik "teef" het ’n baie negatiewer betekenis as in A ...

Polisie

Die polisie is n groep mense wat getaak is om wet en orde te handhaaf, misdaad te bekamp, die publiek te beskerm en tydens noodgevalle te help. Mense wat vir die polisie werk word polisiebeamptes of -offisiere genoem. Hulle is by n polisiestasie ...

Blou Polisie

Die Blou Polisie, meer korrek vertaal as Die Vlootblou Polisie, was die gewilde naam vir die Poolse polisie wat met Nazi-Duitsland saamgewerk het tydens die Tweede Wêreldoorlog. Die naam verwys na die blou uniforms wat deur die lede van die polis ...

Burgernet

Burgernet is n samewerkingsooreenkoms van burgers en polisie in Nieuwegein, Nederland. Dit is gestig om kinders op te spoor, kriminele op heterdaad te betrap, verdwaalde oumense te vind, gesteelde motors te vind, ens. By Burgernet deel die polisi ...

Deutsche Volkspolizei

In Junie 1945 is die Volkspolizei in die Sowjet-besettingsone van Duitsland in die lewe geroep en aanvanklik as polisiediens van die deelstate georganiseer. Nadat die deelstate ontbind en deur distrikte vervang is, is die polisiediens op nasional ...

Gendarmerie

n Gendarmerie is n gewapende diens wat algemene polisietake uitvoer en n onderdeel van die weermag is. Hierdie polisiesoldate is oorspronklik verspreid oor die platteland in kasernes gehuisves. Voor telefoon- en radioverbindings kon sulke eenhede ...

Joodse Ghetto-polisie

Die Joodse Ghetto Polisie was die berugte Joodse ghetto polisie eenhede wat in die ghettos deur die Joodse Judenrat rade onder bevel van Nazi-Duitsland georganiseer is. Oor die algemeen het die eenhede bestaan uit Jode met geen verbintenis met di ...

Ordnungspolizei

Die Ordnungspolizei was die naam van die gewone Duitse polisiemag wat in Nazi-Duitsland werksaam was tussen die jare 1936 en 1945. Daar was ook na hulle verwys as die Grüne Polizei omdat hulle uniforms groen was.

Polisie van Denemarke

Die Polisie van Denemarke: Politiet) vorm die interne deel van die Deense wetstoepassers. Die polisie word bemagtig om die wet af te dwing en om publieke en sosiale orde te handhaaf.

Polisiemag van Andorra

Die Polisiemag van Andorra is die nasionale polisie van Andorra. In 2007, het die mag 240 beamptes gehad wat n populasie van ongeveer 85 000 dien.

Al-Ghazali

Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, ook bekend onder die naam Algazel in die westerse wêreld, was n Islamitiese teoloog, regsgeleerde, filosoof, kosmoloog, sielkundige en mistieke van Persiese afkoms. Hy word beskou as een van die mees in ...

Averroes

Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, beter bekend as Ibn Rushd of as Averroes, 1126 – Marrakesj, 1198) was n Islamitiese juris, dokter en filosoof. Van die vroee Islamitiese geleerdes was hy die mees beduidende kenner van die filosofie van A ...

Gerhard Coccejus

Gerhard Coccejus, eintlik Gerhard Coch of Gerhard Koch was n Duitse professor van regte, raadslid in Bremen en stadsafgevaardigde by die onderhandelinge om die Vrede van Westfalia.

Uwe Jens Lornsen

Uwe Jens Lornsen was n Duitse regsgeleerde en amptenaar in diens van die Deense regering. Met sy werk oor die grondwetlike bedeling van Sleeswyk-Holstein, Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein, het hy n kampvegter vir n verenigde en onaf ...

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann was n Duitse sosioloog. Saam met die Amerikaanse sosioloog Talcott Parsons word Luhmann gereken as een van die stigters van die teorie van sosiale stelsels, die sosiologiese tak van algemene stelselteorie.

Pous Innocentius VII

Innocentius VII was die 204de pous van die Rooms-Katolieke Kerk van 1404 tot 1406 in Rome gedurende die Westerse Skisma. Tydens sy bewind het Teenpous Benedictus XIII in Avignon regeer.

Sanya Dharmasakti

Sanya Dharmasakti was n Thaise juris, universiteitsprofessor en politikus. Hy was van 1973 tot 1975 die 12de Premier van Thailand. Sanya Dharmasakti was een van die invloedrykste figure in die politiek van Thailand. Hy dien as president van die H ...