ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307

Romantiek

Die Romantiek is n kuns- en intellektuele beweging wat in die laat 18de eeu in Wes-Europa ontstaan het. Deels n opstand teen aristokratiese, maatskaplike en politiese norme van die Verligting en n reaksie teen die rasionalisering van die natuur, ...

Rynromantiek

Die Rynromantiek was n kuns- en kultuurstroming binne die Romantiek waarin die rivierlandskap en die sages en mites, wat rondom die geskiedenis van die Duitse Rynvallei ontstaan het, die middelpunt van belangstelling geword en groot invloed op di ...

Jean Baudrillard

Jean Baudrillard is n Franse sosioloog, kultuurkritikus en n filosoof. Sy werke word dikwels geassosieer met postmodernisme en poststrukturalisme.

George Carlin

George Carlin was n Amerikaanse komediant, akteur, vervaardiger, en skrywer. Hy was bekend vir sy rolle in die rolprente Bill & Teds Excellent Adventure en Dogma.

Aldous Huxley

Aldous Huxley was n Engelse skrywer wat hoofsaaklik romans en essays geskryf het, en wat in veral die twintiger- en dertigerjare baie invloed gehad het. Hy het ongeveer 50 boeke geskryf, waarvan Crome Yellow, Point Counter Point en Brave New Worl ...

Multatuli

Eduard Douwes Dekker, beter bekend onder sy pennaam Multatuli, was ’n Nederlandse skrywer veral beroemd vir sy satiriese roman, Max Havelaar. Dekker was werksaam as ’n amptenaar in Nederlands-Indie die teenwoordige Indonesie waar, toe hy as negen ...

Dierewelsyn

Dierewelsyn is die welstand van diere in die algemeen. Die standaarde van "goeie" dierewelsyn wissel aansienlik in verskillende kontekste. Hierdie standaarde is onder konstante hersiening en word gedebatteer, geskep en hersien deur dierewelsynsgr ...

Natuurbewaring

Natuurbewaring behels veral die pogings om niks wat in die natuur bestaan, verlore te laat gaan nie - veral nie vanwee die aktiwiteite van die mens nie. Só n poging omvat alle natuurlike hulpbronne in die litosfeer, hidrosfeer en atmosfeer en all ...

Taksidermie

Taksidermie is n reeks prosesse waartydens gedeeltes van dooie diere verwerk word om die dier ten volle of gedeeltelik op te stop en te monteer sodat dit n "stilstaande" beeld van die lewende dier weergee. n Vakman wat taksidermie beoefen word n ...

Wolwe as troeteldiere en werkdiere

Wolwe word soms as eksotiese troeteldiere en in baie uitsonderlike gevalle as werkdiere aangehou. Hoewel wolwe baie na aan honde verwant is, toon wolwe nie dieselfde buigsaamheid en gewilligheid as honde wat tussen mense saamwoon nie. Dit verg oo ...

Alkoholisme

Alkoholisme, ook bekend as alkoholgebruiksversteuring, is n bree term vir alkoholmisbruik wat kan lei tot geestelike of fisiese gesondheidsprobleme. In n mediese konteks bestaan alkoholisme indien twee of meer van die volgende toestande teenwoord ...

Alleenloper

’n Alleenloper, soms ook bekend as n eenspaaier, enkelganger, alleenmens of eenloper is iemand wat menslike wisselwerking vermy, of verkies om alleen gelaat te word. Daar is ’n verskeidenheid redes wat kan bydra tot hierdie eensaamte, hetsy dit v ...

Beheervraat

n Beheervraat is n neerhalende term vir n persoon wat poog om te dikteer hoe alles rondom hom gedoen moet word. Die woord is vir die eerste keer in die laat 1960s geformuleer - n era toe spanning met beheergevegte geassosieer is by persone wat po ...

Dakvink

n Dakvink is n motoris of passasier wat sy arm by die venster laat uithang en met sy hand aan die dak van die voertuig vashou. Hierdie wetsoortreding word gewoonlik gemotiveer: vir afkoeling as gevolg van die hoe lugtemperatuur en die gebrek aan ...

Drukkie

’n Drukkie is ’n vorm van fisieke intimiteit, waar ’n mens gewoonlik jou arms om die ander persoon se nek, rug of middeltjie vou; indien meer as twee mense betrokke is, staan dit bekend as ’n bondeldrukkie/groepdrukkie. Soos met ’n soen, oogkonta ...

Gedrag

Gedrag is die verskeidenheid aksies en maniere wat individue, organismes, stelsels of kunsmatige entiteite in verhouding tot hulleself of hulle omgewing uitvoer, insluitend die ander stelsels of organismes in die omgewing sowel as die fisiese omg ...

Gewoonte

n Gewoonte is n gedragsroetine wat gereeld herhaal word en geneig is om onbewustelik plaas te vind. In die American Journal of Psychology 1903 word dit soos volg gedefinieer: "n Gewoonte is sielkundig gesproke n min of meer gevestigde manier van ...

Groepsdruk

Groepsdruk is die benaming wanneer een sosiale groep druk op n bepaalde persoon uitoefen om hul gedrag te verander sodat dit met dié van die groter groep ooreenstem. Dit kan sowel positief of negatief wees afhangende van die bepaalde onderwerp, v ...

Instink

Instink of ingebore gedrag is die inherente neiging van n lewende organisme tot besonder komplekse gedrag. Die eenvoudigste voorbeeld van instinktiewe gedrag is n vaste handelingspatroon waar n baie kort tot mediumlengte opeenvolging van handelin ...

Kognitiewe dissonansie

Op die gebied van sielkunde kom kognitiewe dissonansie voor wanneer iemand twee of meer teenstrydige oortuigings, idees of waardes besit, of deelneem aan n aksie wat teen een van hierdie drie in stryd is, en as gevolg daarvan sielkundige stres er ...

Kruiskleding

Kruiskleding is die dra van klere en bykomstighede wat gewoonlik in ’n spesifieke gemeenskap met die teenoorgestelde geslag verbind word. Dit word gebruik vir vermomming, gerief of selfontdekking. Byna elke gemeenskap regdeur die geskiedenis het ...

Manlike gehegtheid

Manlike gehegtheid is die vakwoord wat in die gedragskunde, sosiale wetenskappe en oor die algemeen ingespan word om die soorte vriendskap en/of samewerking tussen mans te omskryf. Die presiese betekenis wat aan die woord gekoppel word, verskil i ...

Motivering

Motivering is n teoretiese konsep wat gebruik word om gedrag te verduidelik. Dit verskaf die rede vir mense se optredes, begeertes en behoeftes. Motivering kan ook gedefinieer word as n persoon se gerigtheid op n sekere gedrag, of dit wat maak da ...

Nagwolf

’n Nagwolf, naguil of nagloper is die benaming wat aan ’n persoon toegeskryf word wat die neiging het om tot laat in die aand wakker te bly. ’n Woord-eweknie vir hierdie omskrywing is aandmens. Die benaming kan aan die hoofsaaklik nagtelike gewoo ...

Saamslaap by ouers

Om by ouers te slaap is die praktyk waar babas of kleuters baie naby aan hul ouers inslaap, of ’n bed deel, wat net mooi die teenoorgestelde is as om in ’n afsonderlike kamer te slaap. Dit kom algemeen in die res van die wêreld voor, maar maak di ...

Seksuele seleksie

Seksuele seleksie is ’n vorm van natuurlike seleksie waarin sommige individue meer nasate as ander het in ’n bevolking omdat hulle meer geslaagd is in die vind van maats. Charles Darwin het seksuele seleksie in 1858 beskyf as ’n belangrike proses ...

Tegemoetkomendheid

Tegemoetkomendheid is n karaktereienskap wat verwys na n persoon se minsaamheid in sy verhouding met ander mense in teenstelling met n aggressiewe, selfgesentreerde en vyandige gesindheid. Dit is een van die "karakterdimensies" in Cloninger se Te ...

Uitstel

Gregory Schraw, Theresa Wadkins en Lori Olafson het in 2007 drie kriteria geïdentifiseer waarvolgens n gedrag as uitstel geklassifiseer kan word: Dit moet teenproduktief, onnodig en vertragend wees. Volgens n 2007-studie deur Steel is uitstel die ...

Verslawing

Verslawing is n breinversteuring wat gekenmerk word deur kompulsiewe betrokkenheid by lonende stimuli ondanks nadelige gevolge. Ondanks die betrokkenheid van n aantal psigososiale faktore, n biologiese proses - een wat veroorsaak word deur herhaa ...

Argetipe

Die konsep argetipe verskyn in areas wat met gedrag, moderne sielkundige teorie, en literêre analise geassosieer word. n Argetipe kan die volgende wees: n stelling, gedragspatroon of prototipe model wat deur ander stellings, gedragspatrone en voo ...

Asteekse mitologie

Die Asteekse mitologie was die versameling religee van die Asteke. Die Asteke het verskillende stromige en invalshoeke met betrekking tot religie gehad. Hoewel die mitologie vir die Asteekse bevolking in die praktyk as n politeïstkese godsdiens e ...

Etiologie

Etiologie is die studie van kousaliteit, of oorsaaklikheid. Die woord is afgelei uit Grieks αἰτιολογία, aitiologia, "om n rede te verskaf". Die woord word oorwegend gebruik in geneeskunde en filosofiese teoriee, waar dit aangewend word om te verw ...

Melqart

Melqart was n belangrike godheid van Fenisie en Kartago. In de 10de eeu v.C. vervang koning Hiram van Tirus die belangrikste gode El, Asherah, Baäl ensomeer deur Melqart en sy eggenote Astarte om meer mag oor die religieuse lewe van sy stad te kr ...

Sint Joris en die draak

In Christelike mitologie was sint Joris n Romeinse soldaat van Anatolie wat geïkoniseer is. Sint Joris is die beskermheilige van Engeland, Kanada, Katalonie, Georgie, Griekeland en Montenegro.

Skoppensboer (dood)

Skoppensboer is n verpersoonliking van die dood. Hy word uitgebeeld as n lewendige geraamte met n seis en n uurglas in sy hand. Hy dra meestal n mantel met n kappie oor die kop. Die seis versinnebeeld die feit dat die dood iedereen tref: n seis m ...

Vlieënde Spaghettimonster

Die Vlieende Spaghettimonster is die god van die Kerk van die Vlieende Spaghettimonster wat deur Bobby Henderson op die internet begin as n parodie op die besluit van die streeksowerheid Kansas om tydens biologielesse naas ewolusieleer ook die te ...

Mode

Mode verwys na die heersende smaak binne n bepaalde tydperk, die manier waarop iets gedoen, gekoop of aangetrek word. Die term word veral met kleremodes verbind. Modestyle is onderhewig aan konstante verandering, die sogenaamde modesiklus, in pas ...

Bikini

Die bikini is tipiese swemdrag vir vroue, in die vorm van óf n eenstuk óf n tweestuk. In die geval van die tweestuk bedek een stuk die borste en die ander die lies en die boude gedeeltelik of ten volle, met die liggaam onbedek tussen die twee kle ...

Bril

n Bril is n toestel wat bestaan uit glas- of harde plastieklense gemonteer in n raam wat hulle aan die voorkant van n persoon se oe hou, gewoonlik met behulp van n brug oor die neus en arms wat rus oor die ore. n Bril word tipies gebruik vir sigk ...

Gordel

n Gordel is n buigsame band, tipies gemaak van leer of swaar doek, en gedra om die middellyf. n Gordel ondersteun broeke of ander kledingstukke. Dit is n bykomstigheidsitem. In moderne tye het mense gordels begin te dra in die 1920s, toe broekmid ...

Hawaii-hemp

Die Hawaii-hemp is n soort informele hemp - met oopslaankraag, meestal kort moue, n borssak aan die linkerkant en knope - wat sy oorsprong op die Hawaii-eilandgroep het. Hawaii-hemde word gewoonlik met bont Hawaise motiewe bedruk en deur sowel ma ...

London Fashion Week

London Fashion Week is n modehandelskou wat twee keer per jaar, in Februarie en September, in die Britse hoofstad Londen gehou word. Dit is een van die vier sogenaamde Big Four -modeweke, naas dié wat in New York, Milaan en Parys gehou word, en w ...

Modeweek

n Modeweek is n geleentheid in die modebedryf wat ongeveer een week duur en waar modeontwerpers, handelsmerke of "huise" hul nuutste versamelings vertoon in modevertonings aan kopers en die media. Hierdie geleenthede beïnvloed tendense vir die hu ...

New York Modeweek

New York Modeweek, wat in Februarie en September van elke jaar gehou word, is n halfjaarlikse reeks geleenthede wanneer internasionale mode-versamelings aan kopers, die pers en die bree publiek vertoon word. Dit is een van die vier grootste Modew ...

Sakdoek

n Sakdoek is n klein lapdoek, tipies n omsoomde vierkantige dun stof wat in die broeksak of beursie gedra kan word. Dit word gebruik vir persoonlike higiene bv. om sweet van n mens se hande of gesig af te vee, of om n mens se neus in te blaas. n ...

Skoonheid

Skoonheid is n eienskap van n dier, idee, voorwerp, persoon of plek wat n perseptuele ervaring van genot of bevrediging verskaf. Skoonheid word as n afdeling van estetika, kultuur, sosiale sielkunde, filosofie en sosiologie bestudeer. Lelikheid w ...

Museum

n Museum is n gebou waar goed versamel en gestoor word vir besoekers om te besigtig. Museums kan oor verskillende temas handel, soos Natuurlike Geskiedenis, Geologie, Wetenskap, skilderye of beeldhouwerke. Museums kan ook lewende diere bevat. In ...

Dierkundige Museum van die Universiteit van Kopenhagen

Die Kopenhagen Dierkundige Museum maak deel uit van die Natuurhistoriese Museum van Denemarke, wat bestaan uit vier natuurwetensskaplike museums. Die permanente uitstalling van pool tot pool wys diere van regoor die wêreld in groot uitstallings. ...

Diorama

n Diorama of kykkas is n deels driedimensionele uitstalling waar voorwerpe sodanig opgestel is dat dit die indruk van n moontlike werklike toneel skep. Dioramas word algemeen in museums en ander uitstalruimtes gebruik. Die uitstalling kan volgroo ...

Fort Zeelandia

Fort Zeelandia is n voormalig Nederlandse fort tussen Paramaribo, die hoofstad van Suriname, en die linkeroewer van die Suriname-rivier. Dit is sedert 2004 n museum.