ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 301

Laguna Beach

Laguna Beach is n klein strandoord en kunstenaarskolonie in die suide van die administratiewe distrik Orange County, Kalifornie, Verenigde State, halfpad tussen Los Angeles en San Diego gelee, en sowat 31 kilometer suidwes van Santa Ana, die dist ...

Mendocino, Kalifornië

Mendocino is n nie-geïnkorporeerde nedersetting aan die noordkus van die Amerikaanse deelstaat Kalifornie, met n bevolking wat in die sensus van 2010 as 894 vasgestel is. Mendocino, wat administratief aan die gelyknamige distrik behoort, is 9.5 m ...

Montparnasse

Die Quartier du Montparnasse is n stadsbuurt in die 14de arrondissement van die Franse hoofstad Parys, genoem na n kunsmatige Middeleeuse heuwel wat in die 1760s verwyder is om plek te maak vir die Boulevard du Montparnasse. Die heuwelpiek is op ...

Kunstenaarskolonie Nidden

Die Kunstenaarskolonie Nidden was n beduidende kunstenaarsbeweging in Oos-Pruise. Met sy buitengewone ligging op die Koerse Skoorwal tussen die Oossee en die Koerse Haf asook sy uitgestrekte duinlandskap was Nidden n trekpleister vir skilders en ...

Kunstenaarskolonie Worpswede

Die Kunstenaarskolonie Worpswede was n lewens- en werkgemeenskap van kunstenaars wat in 1889 in die dorp Worpswede, sowat 18 kilometer noordoos van Bremen, gestig is. Worpswede het sodoende die tuisdorp van beduidende impressionistiese en ekspres ...

William Fehr

William Fehr was n Suid-Afrikaanse sakeman en versamelaar van kuns en oudhede. Ná voltooiing van sy skoolloopbaan aan die Albert-Akademie op Burgersdorp gaan Fehr vir verdere studie na Europa en keer aan die einde van die Eerste Wêreldoorlog na S ...

Max Michaelis

Sir Maximilian Michaelis was n Suid-Afrikaanse sakeman, weldoener en kunskenner wat skatryk geword het as diamanthandelaar. Sy naam leef voort in die Michaelis-versameling. Reeds as leerling aan die handelskool in Neurenberg ontwikkel hy n liefde ...

Letterkunde

Letterkunde of literatuur is geskrewe taalkunswerke wat op grond van gemeenskaplike taal of verwantskap, kultuur, periode, styl, lewensbeskouing of ander faktore met mekaar saamhang. Die estetiese waarde van letterkunde lê in die skoonheid van ta ...

1961 en die literatuur

N.P. van Wyk Louw se Vernuwing in die prosa is n essay wat die weg voorberei vir die prosa van die Sestigers. Michael Halliday publiseer sy invloedryke dokument oor die sistemiese funksionele grammatika-model. Sylvia Plath het n miskraam.

Algemene literatuurwetenskap

Algemene literatuurwetenskap of literatuurteorie is in die eng betekenis die sistematiese studie van die wese van letterkunde en van die metodes vir die ontleding van letterkunde. Literêre vakgeleerdheid het sedert die 19de eeu egter dikwels – ad ...

Anagram

n Anagram of letterkeer is n woord of sin, gevorm uit die letters van n ander woord of n ander sin, maar in n ander volgorde. Die opmaak van anagramme is n gewilde woordspeletjie. Anagramme word ook dikwels as n pseudoniem gebruik.

Bloemlesing

n Bloemlesing is n publikasie wat n versameling literêre werke van n skrywer of skrywers bevat. n Bloemlesing kan stukke van die beste skrywers bevat, of die beste stukke van n spesifieke skrywer. Dit kan n versameling van gedigte, kortverhale, t ...

Boek van Mormon

Die Boek van Mormon is n boek van religieuse skrifture wat gebruik word as die hoofwerk van vier gekanoniseerde of Heilige Skrifte deur lidmate van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae en ander denominasies binne die re ...

The Canterbury Tales

The Canterbury Tales is n versameling verhale, party in versvorm, wat in die 14de eeu deur Geoffrey Chaucer geskryf is. In die verhale vertel die pelgrims wat na Canterbury reis hulle stories. Dit word as een van die groot letterkundige werke in ...

Die 20ste eeu in literatuur

Literatuur van die 20ste eeu verwys na wêreldliteratuur wat gedurende die 20ste eeu geproduseer is. In terme van die Euro-Amerikaanse tradisie word die hoofperiodes opgedeel volgens n tweedelige struktuur naamlik; die modernistiese literatuur, en ...

Die Alchemis

Die Alchemis is n roman van die Brasiliaanse skrywer Paulo Coelho wat die eerste keer in 1988 gepubliseer is. Dit is oorspronklik in Portugees geskryf en het n wyd vertaalde internasionale topverkoper geword. Die Alchemis, n allegoriese roman, vo ...

Distopie

Distopie is n samelewing met uiters negatiewe eienskappe waarin die deursnee mens beslis nie sou wou lewe nie. n Distopie is dus die teenoorgestelde van n utopie, wat juis n besonder positiewe samelewing voorstel. Distopie is n gewilde onderwerp ...

Don Quijote (boek)

Don Quijote is die hoofkarakter in Cervantes se roman Die vindingryke ridder Don Quijote de La Mancha. Die roman bestaan uit twee dele: die eerste deel is in 1605 gepubliseer en die tweede deel 1615. Die boek was een van die eerste romans wat ges ...

Dwaalboeke

Dwaalboeke, is die gebruik om n boek in n openbare plek te laat sodat dit deur iemand anders gevind, gelees en dan ook weer in die openbaar "vry te laat" en sodoende deel te word van n ontwikkelende "wêreldwye biblioteek". Die konsep van dwaalboe ...

Ekserpteboek

Die ekserpteboek het sy ontstaan in die 15de eeu gehad met die meer algemene beskikbaarheid van goedkoop skryfpapier, hoofsaaklik in Engeland. Dit is beskou as n manier om kennis te boekstaaf deur die skryf daarvan in boeke. Dié boeke was in wese ...

Eksposisie (narratief)

Narratiewe eksposisie is die invoeging van belangrike agtergrondinligting binne n verhaal, byvoorbeeld inligting oor die omgewing, karakters se agtergrond, gebeurtenisse wat die storie voorafgaan, historiese konteks, ens. In n spesifiek literêre ...

Ensiklopedie

n Ensiklopedie is n geskrewe versameling van menslike kennis. Die term kom van die Griekse woorde εγκύκλιος παιδεία, enkyklios paideia. Geskrifte met n ensiklopediese omvang is al sedert die vroee menslike geskiedenis saamgestel, maar die term, e ...

Faust (Goethe)

Faust is die titel van die belangrikste werk van die Duitse skrywer Johann Wolfgang von Goethe. Dit is die bekendste bewerking van die 16e-eeuse Faustlegende. Eintlik is die verhaal n tragedie wat uitgegee is in vier uitgawes: Die oer-Faust, gesk ...

Fiksie

Fiksie is die vorm van ’n werk wat, gedeeltelik of algeheel, handel oor inligting of gebeure wat nie werklik is nie, en eerder denkbeeldig en teoreties is – dus, wat deur die skrywer versin is. Hoewel fiksie ’n vername vertakking van literêre wer ...

Geskiedenis van Westerse literatuur

Westerse literatuur het hoofsaaklik in Wes-Europa ontstaan, waar dit weer op twee verskillende tye en twee plekke begin ontwikkel het. In Klassieke Griekeland het daar reeds in die 7de eeu v.C. n geskrewe literatuur bestaan. Die ontwikkelingspeil ...

Hoofkarakter

n Hoofkarakter of protagonis is n karakter in n verhaal, drama of storie van wie verskillende fasette uitgebeeld word. Die hoofkarakter verras gewoonlik die leser op oortuigende wyses, en weens die karakter se kompleksheid en deurlopende ontwikke ...

Inlegkunde

Inlegkunde is die proses om n teks of deel van n teks so te ontleed dat dit die persoon se eie vooroordele weerspieel eerder as om die objektiewe gegewens binne n literêre werk weer te gee. So word n betekenis of bedoeling aan die teks toegeskryf ...

Intertekstualiteit

Intertekstualiteit is die vorming van die betekenis van n teks deur ander tekste. Dit kan verwys na n outeur wat uit ander tekste leen of n vroeer teks verwerk of vervorm, of na n leser wat na een teks verwys terwyl hy n ander een lees. Die term ...

Kanon van die Nederlandse letterkunde

Die Kanon van die Nederlandse letterkunde is in 2002 deur die lede van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde omskryf. Die Kanon omvat volgens die stemmers ruim 100 van die mees klassieke literêre outeurs en die 125 mees klassieke literêre ...

Kodeks

’n Kodeks is n handgeskrewe boek uit die laat-Antieke of die vroee Middeleeue. Dit het oorspronklik bestaan uit klein houtpanele wat met was bestryk was en aan die een kant met rieme vasgebind is sodat ’n mens daardeur kon" blaai”. Dit was ’n ont ...

Kodeks Gigas

Die Kodeks Gigas, ook bekend as die Bybel van Satan of die Duiwelsbybel, is n Middeleeuse manuskrip wat uit ongeveer 1230 dateer. Die mees onlangse inskrywing in die kodeks self verwys na gebeure in die jaar 1229. Die boek het sy byname te danke ...

Kodeks Tchacos

Die Kodeks Tchacos is n kodeks wat vier Gnostiese tekste bevat. n Kodeks is n manuskrip in die vorm van n boek met ingewerkte gedeeltes en nie n boekrol nie. Behalwe hierdie kodeks en die Nag-Hammadi-geskrifte, bestaan die Gnostiese literatuur wa ...

Komedie

Komedie of blyspel het n klassieke betekenis en n gewilde betekenis. In die verhoogwêreld lê die oorsprong in antieke Griekeland, waar n komedie die konflik tussen n jong held en n ouer gesagsfiguur uitgebeeld het. n Tragedie, in kontras, was n g ...

La Cantatrice chauve

La Cantatrice chauve - uit Frans vertaal as Die Kaalkop Sopraan of Die Kaalkop Prima Donna - is die eerste toneelstuk wat geskryf is deur die Roemeens-Franse dramaturg Eugène Ionesco. Nicolas Bataille behartig die regie van die première op 11 Mei ...

La vida de Lazarillo de Tormes

Die lewe van Lazarillo de Tormes en sy lot en teespoed is n anonieme Spaanse roman wat in die eerste persoon en in n epistolêre styl geskryf is en waarvan die oudste bekende uitgawes uit 1554 dateer. In die werk, wat in die 16de eeu afspeel, word ...

Les faux-monnayeurs

Les faux-monnayeurs is n 1925 gepubliseerde roman deur die Franse skrywer André Gide, wat eerste in Nouvelle Revue Française gepubliseer is. Met baie karakters en kruissnydende storielyne is die hooftema dié van die oorspronklike en die kopie, en ...

Literatuurkritiek

Literatuurkritiek is die studie, evaluasie en interpretasie van letterkunde. Moderne literatuurkritiek word dikwels onderskraag deur Literatuurwetenskap, wat die filosofiese bespreking is van sy metodes en doelwitte. Hoewel die twee aktiwiteite n ...

Metafiksie

Metafiksie is n vorm van literêre werk, wat sy eie struktuursvorm of -aard benadruk op n wyse wat die leser aanhoudend daaraan herinner dat hulle n fiksionele werk lees of besigtig. Metafiksie is o.a. selfbewus van taal, literêre vorm, verhaal en ...

Novelle

ʼn Novelle is n geskrewe, fiktiewe, prosaverhaal gewoonlik langer as ʼn kortverhaal maar korter as ʼn roman. Die woord is afgelei van die Italiaanse woord novella– ", vroulike vorm van novello– ", wat "nuut" beteken. Dit is ʼn algemene literêre genre ...

Ons (roman)

Ons is n wetenskapfiksieroman van Jewgeni Zamjatin. Die skrywer Zamyatin was gekant teen outoritêre owerhede en het in sy skryfwerk eers teen die tsaristiese bewind en later die Sowjetunie kritiek gelewer, want selfs na n tydlange tronkstraf na n ...

Opvoering

ʼn Opvoering, binne die uitvoerende kunste, bestaan normaalweg uit ʼn geleentheid waarin ʼn speler of ʼn groep op ʼn spesifieke manier optree vir ʼn ander groep mense, die gehoor. Koormusiek en ballet is voorbeelde hiervan. Gewoonlik is die spelers voo ...

Plagiaat

Plagiaat, ook bekend as letterdiefstal, is die kopiering van n ander persoon se idees, woorde of skrywes en dan voor te gee dat dit die persoon se eie werk is. Dit kan moontlik gepaardgaan met die oortreding van kopieregwette, hoewel dit nie alty ...

Prosa

Prosa is ʼn vorm van taal wat gebruik maak van gewone sinsbou en natuurlike vloei van spraak eerder as ritmiese strukture. Hoewel daar kritieke debatte heers oor die samestelling van prosa, het sy los gedefinieerde struktuur en eenvoud gelei tot d ...

Samizdat

Samizdat het in die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke en later ook in ander reele sosialistiese state na die verspreiding van alternatiewe en opposisionele literatuur langs nie-amptelike kanale - onder meer deur handgeskrewe afskrifte, geti ...

Sic

Sic is n bywoord van Latynse oorsprong wat gebruik word om n woordelikse aanhaling aan te dui. Dit word meestal gebruik in sitate om aan te dui dat die oorspronklike outeur dit self so gestel het. Wanneer sic gebruik word, moet geen uitroepteken, ...

Stereotipes en interkulturele konflik in "By fakkellig” (Karel Schoeman)

Dit is moontlik om – deur middel van n objektiewe wetenskaplike studie van stereotipes in die letterkunde, genaamd Imagologie – deur middel van literêre tekste gekonfronteer te word met eie stereotipes en te groei tot n bewustheid van die relatiw ...

Suda

Die Suda is die titel van n Griekse leksikon van ongeveer 30 000 artikels wat sedert die Middeleeue behoue gebly het. Dit is rondom die einde van die tiende eeu deur Bisantynse geleerdes saamgestel uit historiese en kulturele bronne van n leksiko ...

Teks (algemene literatuurwetenskap)

In die algemene literatuurwetenskap is teks enige objek wat "gelees" kan word, ongeag of dit n letterkundige werk, n padteken, n versameling geboue in n blok of modestyle is. Dit is n samehangende stel tekens wat een of ander informatiewe boodska ...

Toneelstuk

n Toneelstuk word geskryf deur n toneelskrywer of dramaturg en is n vorm van die letterkunde wat amper altyd uit dialoog tussen die karakters bestaan. Oor die algemeen is n toneelstuk bedoel om opgevoer te word, in plaas van net gelees te word. B ...

Tradisionele literatuur

Hierdie artikel is n bespreking van verskillende soorte tradisionele literatuur. Daar word gefokus op tradisionele literatuur as kernletterkunde vir die multi-kulturele klaskamer sowel as mondelinge en orale letterkunde. Verder is die soorte verh ...