ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3

Organisasie sonder winsoogmerk

n Organisasie sonder winsoogmerk is n organisasie wat nie die wins daarvan onder aandeelhouers of eienaars verdeel nie, maar dit aanwend ter bereiking van die doel van die organisasie. Voorbeelde van OSWs sluit in liefdadigheidsorganisasies, vakb ...

.ba

.ba is die agtervoegsel van domeinname in Bosnie-Herzegowina. .ba-domeinname word deur die universiteit Telinformatic Centre uitgegee, wat aanspreeklik is vir die topvlakdomein ba. Die volgende tweedevlak domeine word gebruik: .net.ba: telekommun ...

Onderwys

Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe oordeel en goed ontwikkelde wysheid. Een van die grondliggende aspekte van onderwys is d ...

Departement van Basiese Onderwys

Die Departement van Basiese Onderwys is een van die departemente van die Regering van Suid-Afrika. Hulle is verantwoordelik vir primêre en sekondêre onderwys in Suid-Afrika. Die departement is in 2009 geskep na die verkiesing van president Jacob ...

BCVO

Die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys is ’n onderwysinstelling in Suid-Afrika wat primêre en sekondêre onderwys in Afrikaans en die Calvinistiese tradisie bied. Daar is tans 40 geaffilieerde skole in Suid-Afrika - hoofsaaklik in die Vryst ...

Montessori-onderwys

Montessori-onderwys is n individualistiese onderrigmetode vir voorskoolse en laerskoolkinders. Dit is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori en het veral op die gebied van die voorskoolse onderwys n groot invloed uitgeoefen. Mont ...

Wet op Bantoe-onderwys

Die Wet op Bantoe-onderwys, No. 47 van 1953, is deur Suid-Afrika se Parlement goedgekeur en op 5 Oktober 1953 deur die goewerneur-generaal onderteken. Dit sou in werking tree op ’n datum deur die goewerneur-generaal in ’n proklamasie bepaal. Die ...

Onderwys in Suid-Afrika

Suid-Afrika het n 3-vlak stelsel van onderwys waar leerlinge in n primêre skool begin, gevolg deur hoerskool en daarna tersiêre onderwys in die vorm van universiteite en universiteite van tegnologie. In 2010 was daar 12 3 miljoen leerlinge, 386 0 ...

Noordwes-Universiteit

Die Noordwes-Universiteit, voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, voordat dit met ander instellings saamgesmelt het om die Noordwes-Universiteit te vorm, is in 2004 gestig. Dit is ’n medium grootte Suid ...

Naledi Pandor

Naledi Pandor is n Suid-Afrikaanse politikus. Sy is sedert Mei 2019 die Minister van Internasionale Betrekkinge en Samewerking. Voor dit was sy die Minister van Wetenskap en Tegnologie en het in 2012-2014 ook Nkosazana Dlamini-Zuma as Minister va ...

Angie Motshekga

Matsie Angelina Motshekga is n Suid-Afrikaanse politikus en minister van basiese onderwys. Sy is vir die eerste keer in 2009 in die eerste kabinet van president Jacob Zuma in hierdie amp aangestel. Sy dien tans in die tweede kabinet van president ...

Blade Nzimande

Bonginkosi Emmanuel "Blade" Nzimande is n Suid-Afrikaanse politikus wat tussen Mei 2009 en Oktober 2017 as Minister van Hoer Onderwys en Opleiding, en weer sedert 30 Mei 2019 as Minister van Hoer Onderwys, Wetenskap en Tegnologie dien. Einde Febr ...

Uitgestorwe in die natuur

Uitgestorwe in die natuur is n kategorie op die IUBN-rooilys, die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur en Natuurlike Hulpbronne se lys van bewaringstatus, vir spesies wat net in aanhouding oorleef het of in n gebied aangehou word b ...

IUBN-rooilys

Die IUBN-rooilys van bedreigde spesies wat in 1963 geskep is, is die wêreld se mees omvattende inligtingsbron van die wêreldwye bewaringstatus van plant- en dierspesies. Die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur is die wêreldgesag a ...

Bewaringstatus

Die bewaringstatus van n spesie is n maatstaf wat die waarskynlikheid dat n spesie in die voorsienbare toekoms sal bly voortbestaan aandui. Verskeie faktore word in ag geneem by die bepaling van bewaringstatus van n spesie en dit berus nie slegs ...

Kritiek bedreigde spesie

’n Kritiek bedreigde spesie is ’n spesie wat op die IUBN-rooilys, die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur en Natuurlike Hulpbronne se lys van bewaringstatus, aangedui word as hoogs waarskynlik om in die natuur uit te sterf. Daar i ...

Veilige spesie

’n Veilige spesie is ’n kategorie op die IUBN-rooilys, die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur en Natuurlike Hulpbronne se lys van bewaringstatus, vir diere en plante wat nie kwalifiseer vir enige ander status soos bedreig, byna-b ...

Kalsiumkarbonaat

Kalsiumkarbonaat is n kalsiumsout van koolsuur. Dit het die formule CaCO 3. Kalsiumkarbonaat of kalksteen kom in groot hoeveelhede voor in die natuur in die vorm van die minerale kalsiet en aragoniet. Kalksteen word al baie eeue gebruik in die bo ...

Ekotoerisme

Die meeste definisies van ekotoerisme het vier basiese elemente gemeen, naamlik: Ekologie, sowel as kultuur; Opvoeding oor, en vertolking van, die natuur; Plaaslike ekonomiese voordele. Die toeris se ondervinding in n natuurlike omgewing; Die mee ...

Byna-bedreigde spesie

’n Byna-bedreigde spesie is ’n spesie op die IUBN-rooilys, die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur en Natuurlike Hulpbronne se lys van bewaringstatus, wat bedreig word deur moontlike uitsterwing in die nabye toekoms, hoewel dit ni ...

Bedreigde spesie

’n Bedreigde spesie is ’n organisme wat moontlik kan uitsterf, óf omdat die bevolkingsyfers baie laag is óf omdat ’n verandering in sy habitat ’n bedreiging inhou. In ’n eng sin word die term gebruik vir spesies in die Internasionale Unie vir die ...

Kwesbare spesie

’n Kwesbare spesie is ’n spesie wat op die IUBN-rooilys, die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur en Natuurlike Hulpbronne se lys van bewaringstatus, aangedui word as waarskynlik om uit te sterf tensy die omstandighede verbeter wat ...

Systema Naturae

Die boek Systema Naturae was een van die belangrikste werke van die Sweedse botanikus, dierkundige en geneeskundige Carolus Linnaeus. Die boek se volledige titel is Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, specie ...

Mens

Die moderne mens is ’n primaat van die soogdiergenus Homo, die spesie Homo sapiens en die subspesie Homo sapiens sapiens. Homo sapiens is ’n Latynse frase wat beteken "verstandige mens" of "wyse mens". Mense is die enigste oorblywende lede van di ...

Swart mense

Swart mense is n term wat in sekere lande gebruik word, dikwels in sosiaal gegronde stelsels van rasse-klassifikasie of etnisiteit, om mense met donker gelaatstrekke te beskryf teenoor ander bevolkingsgroepe. Die betekenis van die uitdrukking ver ...

Bruin mense

Bruin mense is n term wat verwys na n heterogene etniese groep van veral Suid-Afrika wat wit sowel as swart voorouers het. Hulle vorm die grootste deel van die Wes-Kaapse en Noord-Kaapse bevolking. Die meeste is bruin Afrikaners en maak deel uit ...

Wit mense

Wit mense of blankes is n rasseklassifikasie-aanwyser, afhangende van die konteks waarin die voorsate van die Kaukasiese ras na verwys word. Die algemene verwysing na "wit mense" of n "wit ras", as n groot groep van bevolkings, in teenstelling me ...

Argaïese mense

’n Paar soorte Homo word geklassifiseer in die bree kategorie argaïese mense – hulle kom uit die tydperk voor en tydens die opkoms van die vroee moderne mense omstreeks 300 000 jaar gelede. Omo-Kibish I uit Suid-Ethiopie en die oorblyfsels uit Je ...

Bevolkingsdigtheid

Bevolkingsdigtheid is n maatstaf van bevolking per eenheidsgebied of eenheidsvolume; dit is n tipe van hoeveelheid van aantal digtheid. Dit word gereeld by lewende organismes en in die meeste gevalle by mense toegepas. Dit is n belangrike geograf ...

Bevolking

In die mees algemene sin van die woord is n bevolking die versameling mense wat woon in n gegewe geografiese area. Bevolkings word ondersoek deur n wye verskeidenheid dissiplines. In bevolkingsdinamika word die grootte, ouderdom, geslagstruktuur, ...

Zoeloe

Hierdie artikel handel oor die Zoeloetaal. Vir die etniese groep van Suid-Afrika, sien Zoeloes. Zoeloe is die taal van die Zoeloes en is een van die elf amptelike landstale van Suid-Afrika. Dit word deur sowat 11.6 miljoen mense as moedertaal gep ...

Vroeë moderne mens

Vroee moderne mens of anatomies moderne mens is terme wat gebruik word om Homo sapiens wat anatomies met huidige mense ooreenstem, te onderskei van argaïese mense. Dié onderskeid is veral nuttig vir tye en streke waar anatomies moderne en argaïes ...

Lys van Assiriese konings

Die onderstaande lys van Assiriese konings is veral gebaseer op die Assiriese Koningslys – lyste van konings van dié antieke koninkryk in Noord-Mesopotamie, met inligting bygevoeg uit onlangse argeologiese vondste. Die Assiriese Koningslys sluit ...

Archosauromorpha

Archosauromorpha is ’n infraklas of klade van Diapsida-reptiele wat tydens die Laat Perm vir die eerste keer hul verskyning gemaak het en gedurende die Trias meer algemeen geraak het. Dit is deur Jacques Gauthier, Arnold G. Kluge en Timothy Rowe ...

Forbes

Forbes is n saketydskrif in die Verenigde State van Amerika. Forbes Magazine is n Amerikaanse sakeblad wat deur B.C. Forbes gestig is, en tans deur sy kleinseun, Steve Forbes gelei word. Die tydskrif is veral bekend vir sy jaarlikse samestelling ...

Teenpous Martinus IV

Vir die wettige pous met dieselfde naam sien Pous Martinus IV. Teenpous Martinus IV word nie as sulks in die lyste van teenpouse genoem nie. Kardinaal Bernardino Lopez de Carvajal het homself tot teenpous laat verkies op die skismatiese konsilie ...

FAQ

n FAQ is n lys van algemene kwelvrae met antwoorde oor n bepaalde onderwerp. Baie webwerwe gebruik FAQ-lyste om besoekers se gereelde vrae te beantwoord. Nuusgroepe op die internet wat oor n spesifieke onderwerp handel gebruik dikwels n FAQ om be ...

Palmrekenaar

n Palmrekenaar is n verkleinde vorm van die algemene rekenaar en is selfs kleiner as n notaboekrekenaar. Dié onderwerp is só dat die palmrekenaar in die gebruiker se hand sal pas. Dit is amper soos n dagboek op n rekenaar en werk met n battery wa ...

Sewe wonders van die wêreld

Verskeie lyste van die Sewe wonders van die wêreld is van die klassieke tot moderne tye opgestel om die mees besondere natuurlike en mensgemaakte wonders te katalogiseer.

Koios

Koios was in die Griekse mitologie een van die Titane, die reusagtige kinders van Uranos en Gaia. Hy was die god van wysheid in die mitologie en dus die slimste van die Titane. Soos die meeste van hulle het hy nie ’n aktiewe rol gespeel in die Gr ...

Staatspresident van Suid-Afrika

Vanaf 1961 tot 1994 was Suid-Afrika se staatshoof bekend as die Staatspresident. Dié amp is geskep tydens republiekwording in 1961, waar koningin Elizabeth II as staatshoof vervang en die amp van Goewerneur-generaal van Suid-Afrika ooreenkomstig ...

Kuns

Hierdie artikel handel oor die algemene begrip van kuns. Vir die groep kreatiewe vakgebiede, sien Die kunste. Kuns is die uiteenlopende terrein van menslike kreatiewe aktiwiteite en die gevolg of resultaat van daardie aktiwiteite. Sedert die verl ...

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is n multidissiplinêre organisasie wat hom beywer vir die bevordering van wetenskap, tegnologie en kunste in Afrikaans, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. Die Hertzog ...

Japannese kuns

Japannese kuns dek ʼn wye reeks style en media, insluitend antieke pottebakkery, beeldhou, inkkuns, blokwerk, keramiekwerk, origami en ook meer onlangs is die moderne Japannese strokiesprente en animasie.

Kontemporêre kuns

Kontemporêre kuns is kuns wat in die hede geskep word. Kontemporêre kuns behels, en ontwikkel uit postmoderne kuns wat op sigself n opvolger van moderne kuns is. In omgangstaal is "modern" en "kontemporêr" sinonieme, wat tot n samesmelting van di ...

Moderne kuns

Moderne kuns sluit kunswerke in wat gedurende die tydperk van ongeveer die 1860s tot 1970s geskep is, en dui op die styl en filosofie van die kuns wat uit daardie era dateer. Die term hou gewoonlik verband met kuns wat in n gees van eksperimenter ...

Postmoderne kuns

Postmoderne kuns is n groep kunsbewegings wat daarop gerig was om sekere aspekte van modernisme of aspekte wat in die nasleep daarvan ontwikkel het, te betwis. Oor die algemeen word bewegings soos intermedia, installasiekuns, konsepsuele kuns en ...

Abstrakte kuns

Abstrakte kuns gebruik n visuele taal van vorm, kleur en lyn om n komposisie te skep wat met n mate van onafhanklikheid van visuele verwysings in die wêreld bestaan. Abstraksie dui op n afwyking van realisme in die uitbeelding van voorwerpe in ku ...

Gotiese kuns

Gotiese kuns was n Middeleeuse kunsstyl wat in die 12de eeu n.C. vanuit Romaanse kuns in Noord-Frankryk ontwikkel het, gelei deur die gelyktydige ontwikkeling van Gotiese argitektuur. In baie areas, veral Duitsland, is Laat Gotiese Kuns tot in di ...

Departement van Kuns en Kultuur

Die Departement van Kuns en Kultuur is een van die departemente van die Suid-Afrikaanse regering. Dit bevorder, ondersteun, ontwikkel en beskerm kunste, kultuur en erfenis van Suid-Afrika. Die erfenisterreine, museums en monumente van die land wo ...