ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27

Loopgraaf

’n Loopgraaf is ’n soort sloot of gang wat deur soldate in die grond gegrawe word om hulle teen vyandelike vuur te beskerm. Hoewel loopgrawe veral bekend is vanwee hul grootskaalse gebruik in die Eerste Wêreldoorlog, word hulle al eeue lank gegra ...

Matabele-opstand

Met die koms van die jare 1890 het die kolonisasie van Rhodesie so bevredigend gevorder dat die uitbreek van n opstand die meeste koloniste verras het. Op 20 Maart 1896 is 141 blankes in Matabeleland vermoor en op 14 Junie nog 103 in Masjonaland. ...

Meksikaans-Amerikaanse Oorlog

Die Meksikaans-Amerikaanse Oorlog was n gewapende stryd tussen die Verenigde State van Amerika en Meksiko, wat op 25 April 1846 met die Meksikaanse aanval op Fort Texas begin en op 2 Februarie 1848 met die anneksasie van Arizona, Kalifornie, Neva ...

Meksikaanse Onafhanklikheidsoorlog

Die Meksikaanse Onafhanklikheidsoorlog was n oorlog in Noord-Amerika, tussen Nieu-Spanje en Spanje, wat op 16 September 1810 met n Rebellie onder Miguel Hidalgo begin en op 27 September 1821 met die onafhanklikheid van Meksiko geeindig het. Ná di ...

Meksikaanse Rewolusie

Die Meksikaanse Rewolusie was n burgeroorlog in Meksiko tussen konserwatiewe teen-rewolusionêre magte en liberale rewolusionêre magte vanaf 20 Februarie 1910 tot 1920. In die Rewolusie het die Verenigde State die diktatoriese regering van Porfiri ...

Mfecane

Die Mfecane was n tydperk van revolusionêre veranderinge, wydverspreide wanorde en oorlogvoering tussen die inheemse etniese groepe van suidelike Afrika wat sy hoogtepunt bereik het tussen die jare 1815 en 1830. Aanvalle deur die Zoeloes op hul b ...

Militêre strategie

Militêre strategie is die versamelnaam vir die voorbereiding vir oorlogsvoering. Strategie, afgelei van die Griekse woord strategos, is gesien as "die kuns van die generaal". Die vader van die moderne strategiese studie, Carl von Clausewitz, het ...

Nagorno-Karabach-konflik van 2020

Die Nagorno-Karabach-konflik van 2020 was n gewapende konflik tussen die magte van Azerbeidjan en Armenie, tesame met die selfverklaarde Artsach in die Nagorno-Karabach-streek, en was die nuutste eskalasie van die onopgeloste Nagorno-Karabach-kon ...

Napoleontiese Oorloë

Die Napoleontiese Oorloe was n reeks konflikte wat Napoleon Bonaparte se Franse Ryk en verskillende Europese geallieerde en strydende koalisies tussen 1803 en 1815 ingesluit het. Die oorloe was n vervolg van dié wat deur die Franse Rewolusie van ...

Partisaan

n Partisaan is lid van n onreelmatige militêre mag wat gevorm is om weerstand te bied teen n vreemde mag of n leer wat n gebied beset. Sodanige besettingsmag word dan deur opstandige geweldadige aktiwiteite van die partisane teengestaan. Die term ...

Peloponnesiese oorlog

Die Peloponnesiese oorlog, van 431 tot 404 v.C., was n oorlog van die antieke Grieke, waarin n stryd om die oorhand gevoer is deur Athene en sy ryk, teenoor die Peloponnesiese bond onder leiding van Sparta. Geskiedkundiges het die oorlog tradisio ...

Puniese Oorloë

Die Puniese Oorloe is die naam wat die Romeine gegee het aan die drie gewapende botsings wat hulle in die 3de en 2de eeu v. C. met die Kartagers gehad het oor heerskappy oor die Middellandse See. Veral as gevolg van hulle oorwinning in die tweede ...

Sabotasie

Sabotasie is n doelbewuste aksie om die posisie van n vyand te verswak. Sabotasie poog om die bestaande orde skade te berokken deur die verwoesting of vernietiging van infrastruktuur. In teenstelling tot terrorisme word sabotasie slegs gebruik om ...

Salpeteroorlog

Die Salpeteroorlog of die Pasifiese Oorlog is in die weste van Suid-Amerika tussen Chili asook die geallieerdes Bolivie en Peru op n verskeidenheid van terreine, insluitend die Stille Oseaan, die Atacamawoestyn en Peru se woestyne en bergagtige s ...

Sesdaagse Oorlog

Die Sesdaagse Oorlog het tussen 5 en 10 Junie 1967 plaasgevind tussen Israel en die naburige state Egipte, Jordanie en Sirie. Betrekkinge tussen Israel en sy buurlande het in 1967 nog nie heeltemal herstel ná die Arabies-Israeliese Oorlog van 194 ...

Sewejarige Oorlog

Die Sewejarige Oorlog was n oorlog tussen die Pruise, Groot-Brittanje/Kurhannover en Portugal aan die een kant en Oostenryk, Frankryk, Rusland en Spanje aan die ander kant. Byna al die groot Europese moondhede van destyds het daaraan deelgeneem; ...

Slagtersnek-rebellie

Die Slagtersnek-rebellie verwys na n boer in die Oos-Kaap, Johannes Bezuidenhout, se kortstondige opstand teen die Britse bewind in die tydperk 1815–1816. Dit word ook as een van die redes vir die ontstaan van die Groot Trek beskou. Die naam Slag ...

Spaans-Amerikaanse Oorlog

Die Spaans-Amerikaanse Oorlog was n gewapende stryd tussen die Verenigde State van Amerika en Spanje, wat op 25 April 1898 met die Rewolusie in die Filippyne en Kuba begin het en op 12 Augustus 1898 met die anneksasie van die Filippyne, Guam, Kub ...

Spaanse Burgeroorlog

Die Spaanse Burgeroorlog was n burgeroorlog in Spanje wat begin het na n staatsgreeppoging deur lede van die leer op die regering van die Tweede Spaanse Republiek. Die burgeroorlog het van 17 Julie 1936 tot 1 April 1939 in Spanje gewoed en is bee ...

Spaanse verowering van die Asteekse Ryk

Die Spaanse verowering van die Asteekse Ryk / Meksiko was n baie belangrike onderdeel van die Spaanse kolonisering van die Amerikas. Die koms van die Spanjaarde het die einde vir die Asteekse Ryk beteken. Die veldtogte teen die Asteekse Driebond ...

Spaanse verowering van die Inka-ryk

Die Spaanse verowering van die Inka-ryk / Peru was n baie belangrike onderdeel van die Spaanse kolonialisering van die Amerikas. Die koms van die Spanjaarde het die einde vir die Inka-ryk beteken. Die veldtogte teen die Inka-ryk is deur die conqu ...

Spaanse verowering van Yucatan

Die Spaanse verowering van Yucatan was n baie belangrike onderdeel van die Spaanse kolonisering van die Amerikas. Die koms van die Spanjaarde het die einde vir die laaste Majastede beteken. Die veldtogte teen die Majas is ná die Ontdekking van di ...

Tagtigjarige Oorlog

Die Tagtigjarige Oorlog is die naam vir n opstand en stryd in die Nederlande, met n Twaalfjarige Weerstand in die jare 1609-1621) teen Spanje. In die Heilige Romeinse Ryk het die Dertigjarige Oorlog, vanaf 1618 tot 1648, gelyktydig plaasgevind. M ...

Texaanse Onafhanklikheidsoorlog

Die Texaanse Onafhanklikheidsoorlog of Texaanse Rewolusie was n oorlog in Noord-Amerika tussen Meksiko en die Republiek van Texas, wat op 2 Oktober 1835 as n rewolusie teen Meksikaanse heerskappy begin het en op 21 April 1836 met die onafhanklikh ...

Tigray-konflik van 2020

Die Tigray-konflik van 2020 is n voortslepende gewapende konflik, wat in November 2020 in die Tigray-streek van Ethiopie begin het, tussen die spesiale magte van die Tigray-streek en die Ethiopiese Nasionale Weermag in alliansie met die Amhara-st ...

Transvaalse Burgeroorlog

Die Transvaalse Burgeroorlog was n reeks skermutselings in die vroee 1860s in die Zuid-Afrikaansche Republiek, of Transvaal - in die gebied wat nou uit die provinsies Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en Noordwes bestaan het. Dit begin nadat die Brits ...

Tweede heilige oorlog

Die Tweede heilige oorlog het plaasgevind tussen 449 v.C. en 448 v.C. en het n onregstreekse konfrontasie tussen Athene en Sparta ten gevolg gehad, tydens die sogenaamde Eerste Peloponnesiese oorlog. Die oorlog het uitgebreek toe Sparta vir Delph ...

Tweede Libiese Burgeroorlog

Die Tweede Libiese Burgeroorlog is n voortdurende konflik tussen mededingende faksies wat beheer oor Libie wil verkry. Nadat die burgeroorlog in 2014 uitgebreek het, is die konflik meestal tussen: die Algemene Nasionale Kongres General National C ...

Tweede Opiumoorlog

Die Tweede Opiumoorlog, ook bekend as die Tweede Anglo-Chinese Oorlog, Tweede Chinese Oorlog, Pyloorlog en Anglo-Franse Ekspedisie na China was ’n oorlog tussen enersyds die Britse Ryk en die Tweede Franse Keiserryk en andersyds die Qing-dinastie ...

Uitloper

’n Uitloper in ’n oorlog is ’n strook wat in die vyand se gebied uitloop. Dit word aan drie kante deur die vyand omring en dit maak die troepe in die uitloper kwesbaar. ’n Diep uitloper staan die gevaar om by die basis afgesny te word en so ’n ne ...

Vuurstorm

’n Vuurstorm is ’n verwoestende brand wat so ’n hoe intensiteit bereik dat dit sy eie windstelsel opbou. Dit kom meestal in natuurlike brande voor. Hoewel die term soms gebruik word om sekere groot brande te beskryf, is die verskynsel se bepalend ...

Wapenstilstand

n Wapenstilstand of skietstilstand is n formele ooreenkoms tussen strydende partye om gevegte te staak. Dit beteken nie noodwendig die einde van n oorlog nie, maar kan slegs n tydelike staking van vyandelikhede wees. n Wapenstilstand word gewoonl ...

Opstand

n Opstand of rebellie vind plaas wanneer n individu of groep mense in verset kom teen gesag. n Opstand wissel van burgerlike ongehoorsaamheid tot gewapende verset. Suksesvolle opstandings kan lei tot n revolusie of n bevryding. Iemand wat in opst ...

2004-Ekwatoriaal-Guinese staatsgreepspoging

Die gepoogde 2004 staatsgreep in die Ekwatoriaal-Guinee, het nie daarin geslaag om president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo te vervang met die uitgewekene opposisie-politikus Severo Moto nie. Die huursoldate wie georganiseer is deur hoofsaaklik Br ...

Bambata-rebellie

In die eerste dekade van die 20ste eeu was daar verskeie voorvalle van geweld tussen blank en swart op verskeie plekke in Afrika. Daar was onrus onder die stamme van Namibie, Tanzanie en Natal. Tussen die einde van die Tweede Vryheidsoorlog en di ...

Egiptiese staatsgreep van 2013

Massiewe protesoptrede het in Julie 2013 tot n staatsgreep in Egipte gelei. Miljoene mense was op straat om die bedanking van Moslembroeder president Mohamed Morsi te eis. Die demonstrasies was groter as wat teen voormalige president Moebarak tyd ...

Langalibalele-rebellie

Die Hlubi-sibbe was n Nguni-stamgroep wat in die middel van die 19de eeu nog min of meer n onafhanklike bestaan gevoer het. Hulle het in die omgewing van Utrecht, tussen die Bloedrivier en die Buffelsrivier, gewoon. In 1836 het die kragtigste ree ...

Malgassiese Opstand

Die Malgassiese Opstand was ’n nasionalistiese rebellie in Madagaskar teen die Franse koloniale bewind in die land. Dit het van Maart 1947 tot Desember 1948 geduur.

Maritz-rebellie

Die Maritz-rebellie, ook bekend as Die Rebellie van 1914 was n Suid-Afrikaanse opstand wat in 1914 plaasgevind het. Ten spyte van die stigting van die Unie van Suid-Afrika het aansienlike verbittering weens die Tweede Vryheidsoorlog in die hart v ...

Militêre diktatuur

n Militêre diktatuur is n vorm van regering wat om verskillende redes verskil van n siviele diktatuur, naamlik hul motivering vir die toe-eiening van mag, die instellings waardeur hul regering georganiseer word, en die wyses waarop hulle mag afst ...

Paasopstand

Die Paasopstand is die Ierse Republikeinse opstand van 24-30 April 1916 en word gesien as een van die belangrikste gebeure in die geskiedenis van Ierland. n Deel van die Ierse vrywilligers onder leiding van Pádraig Pearse en die kleiner Ierse bur ...

Staatsgreep

n Staatsgreep is n snelle politieke handeling waarby n persoon of groep persone op n nie-reelmatige wyse mag oor n land verkry. Staatsgrepe is meestal gewelddadig, maar kan ook sonder enige geweld plaasvind. Staatsgrepe word deur n relatief klein ...

Turkse betogings van 2013

Die Turkse betogings van 2013 is ’n landwye, steeds voortdurende reeks betogings wat op 28 Mei in Istanboel, Turkye, begin het teen die sloping en ontwikkeling van Taksim Gezi-park, ’n klein park aan Taksim-plein wat beskou word as ’n klein groen ...

Geskiedenis van die New Age-beweging

Die idee van n komende "New Age" is al minstens twee eeue gelede gepropageer deur onder meer die Vrymesselaars en die Rosekruisers wat die Franse en Amerikaanse Revolusies ondersteun het. Aleister Crowley, n satanis wat homself "Die Groot Dier 66 ...

Hamidiese slagting

Die Hamidiese slagting, ook genoem die Armeense slagting van 1894-1896, was moorde op Armeniers in die Ottomaanse Ryk wat in die middel 1890s plaasgevind het. Na raming het tussen 80 000 en 300 000 mense gesterf en 50 000 kinders wees gelaat. Die ...

Indiese gelowe

Indiese gelowe, ook Dharmiese gelowe genoem, is die godsdienste wat op die Indiese subkontinent ontstaan het, naamlik Hindoeïsme, Djainisme, Boeddhisme en Sikhisme. Dit word ook as Oosterse gelowe geklassifiseer. Hoewel Indiese gelowe met mekaar ...

Orakel

In die antieke tyd was ’n orakel iemand wat voorspellings gedoen het onder leiding van die gode. Die woord is afgelei van die Latynse ōrāre en verwys eintlik na die priester of priesteres wat die voorspellings gedoen het. In ’n breer sin kan dit ...

Reïnkarnasie

Reïnkarnasie is die godsdienstige of filosofiese begrip dat die siel of gees, ná ’n biologiese dood, ’n nuwe lewe in ’n nuwe liggaam kan begin. Dié leerstelling is ’n sentrale begrip in Hindoeïsme. Dit is ook ’n algemene geloof in verskeie antiek ...

Waldense

Die Waldense is die naam van n Christen geestelike beweging van die laat Middeleeue waarvan nasate nog in verskeie streke voorkom. Mettertyd het die denominasie by die Geneefse of Hervormde tak van die Protestantisme aangesluit. Min is bekend oor ...

Wêreldbeskouing

n Omvattende wêreldbeskouing verwys na die fundamentele kognitiewe orientasie van n individu of gemeenskap wat die geheel van die individu of die samelewing se kennis en standpunte of gesigspunte insluit. n Wêreldbeskouing kan die natuurlike filo ...