ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17

Towerkuns

Towerkuns, toorkuns of magie is die gebruik van rituele, simbole, aksies, gebare en taal met die doel om voordeel te trek uit bonatuurlike magte. Die geloof in en beoefening van towerkuns bestaan al sedert die vroegste menslike beskawings en spee ...

Vloek van die faraos

Die vloek van die faraos verwys na ’n beweerde vloek wat glo enigiemand tref wat die mummie van ’n persoon van Antieke Egipte versteur, veral dié van ’n farao. Die vloek, wat nie ’n onderskeid tref tussen ’n dief en ’n argeoloog nie, kan glo onge ...

Voedoeïsme

Voedoeïsme is n sambreelterm vir n reeks sinkretistiese godsdienste wat hul uitdrukking in spirituele rituele en volksgebruike vind. Voedoeïsme het sy oorsprong in Vodun, die tradisionele godsdiens en voorvaderverering wat deur n reeks volke in W ...

Waarsêery

Waarsêery is n soeke na n dieper liggende waarheid wat binne n bepaalde situasie gevind kan word. Waarsêery maak gebruik van simboliek om n ruimte te skep waarin die rasionele bewussyn in gesprek kan tree met intuitiewe onderbewussyn van die mens ...

Witmagie

Witmagie verwys tradisoneel na die gebruik van bonatuurlike kragte of magie vir ’n goeie of onselfsugtige doel. Dit is dus die welwillende teenpool van kwaadwillige swartmagie. Vanwee die verbintenis met tradisionele heidense natuuraanbidding wor ...

Ekonomie van Andorra

Andorra se BBP in 2007 was.66 miljard, met toerisme as die kardinale komponent. Aanloklik vir winkelbesoekers vanuit Frankryk en Spanje as n vryhawe, het die land ook aktiewe somer en winter toeriste oorde ontwikkel. Met sowat 270 hotelle en 400 ...

Armoede

Armoede is die status waarin n individu verkeer wanneer die persoon nie sy eie, sowel as die mense wat afhanklik van hom of haar is, se basiese behoeftes kan bevredig nie. Die mense sukkel dus om te kan oorleef. Gevolglik kan daar nie n voldoende ...

Armoedeverligting

Armoede is n wêreldwye probleem en nie net dié van armer lande nie. Alhoewel die probleem al baie lank bestaan, is dit maar eers onlangs dat ryker lande dit ook as hul verantwoordelikheid begin beskou het om hieraan aandag te gee. Tot nou toe het ...

Bedelary

Bedelary is die gebruik om ander te smeek vir n guns, gewoonlik om geld te skenk, met min of geen verwagting om iets terug te ontvang nie. Bedelaars kan gevind word in openbare plekke soos vervoerroetes en stedelike parke en naby besige markte. B ...

Haweloosheid

Haweloosheid is die toestand van mense sonder n permanente woning, soos n huis, woonstel of herberg. Mense wat dakloos gelaat is, is dikwels nie in staat om gereelde, veilige en voldoende behuising te bekom en in stand te hou nie. Die wetlike def ...

Hongersnood

n Hongersnood is n wydverspreide voedseltekort, wat n erge humanitêre krisis tot gevolg het. Dit kan deur verskeie faktore veroorsaak word, soos misoeste, natuurrampe, n bevolkingswanbalans, onvanpaste regeringsbeleid, en dikwels ook as gevolg va ...

Zakaat

Die zakaat in belangrikheid opvolg. Die zakaat is die derde van die Vyf Pilare van die Islam en vorm n godsdienstige verpligting vir alle Moslems wat aan die nodige kriteria van rykdom voldoen. Dit is n verpligte liefdadigheidsbydrae, wat dikwels ...

Bank (finansiële instelling)

n Bank is n finansiele instelling waar geld bewaar of geleen kan word. Iemand se geld kan in n bank geplaas word vir veilige bewaring, en later weer daaruit onttrek word. Die bank kan ook n lening aan mense verskaf met die ooreenkoms om die geld ...

Bank van Engeland

Die Bank van Engeland is die sentrale bank van Brittanje. Van die bank se pligte is om vas te stel hoeveel geld die regering kan leen en om die koers waarteen individue en ondernemings lenings kan aangaan vas te stel. Dit is die tweede oudste sen ...

Barclays Afrika Groep

Barclays Afrika Groep, wat ook bekendstaan as of Absa, is die grootste verbruikersbank in Suid-Afrika. Die hoofkantoor is in Johannesburg en het 33 166 werknemers - plaaslik sowel as oorsee.

Bundesbank

Die Deutsche Bundesbank is die sentrale bank van Duitsland een van die magtigste lede van die Europese Stelsel van Sentrale Banke. Die Bundesbank of "Buba", soos die bank kortweg genoem word, is in Frankfurt am Main gesetel. Naas sy hoofkwartier ...

IBAN

Die IBAN is n afkorting vir International Bank Account Number. Die konsep van die IBAN is geïnisieer deur die Europese Unie om handel tussen verskeie lande te vergemaklik. Die IBAN word tans deur agt en sewentig lande gebruik. Die meeste van die ...

Kitsbank

n Kitsbank, geldoutomaat of outomatiese tellermasjien is n toestel wat mense toelaat om kontant uit hulle bankrekeninge te onttrek. Sommige kitsbanke laat ook ander transaksies toe, soos om geld te deponeer, rekeningoorplasings te doen, state en ...

PayPal

PayPal Holdings Inc., wat as PayPal handel dryf, is n Amerikaanse maatskappy wat wêreldwye aanlyn-betalings en aanlyn-oorbetalings bedryf en dien as n elektroniese alternatief vir tradisionele betaalmetodes soos tjeks en geld bestellings. Die maa ...

Wêreldbank

Die Wêreldbank is die wêreld se grootste instelling vir ontwikkelingsamewerking en is op 27 Desember 1945 gestig. Die instelling verskaf lenings aan ontwikkelende lande en middelinkomste-lande, met die bestryding van armoede as hoofdoel. Hierdie ...

Basisinkomste

n Basisinkomste of burgerloon is die onvoorwaardelike, gereelde betaling van n bedrag aan n persoon, onafhanklik van enige ander inkomste wat die persoon mag ontvang. In n kapitalistiese raamwerk sou so n basisinkomste deur middel van belasting e ...

Milton Friedman

Milton Friedman was n beroemde Amerikaanse ekonoom. Hy het baie in die teorie van monetarisme belanggestel. Volgens monetarisme het die bedrag geld wat deur die regering gedruk word n groot effek op n land se hele ekonomie. Hy ondersteun die idee ...

Globale basisinkomste

n Globale basisinkomste verwys na die idee dat elke persoon op die wêreld gereeld n minimumbedrag, dit is n onvoorwaardelike basisinkomste, ontvang. n Globale basisinkomste word gewoonlik bespreek deur organisasies wat basisinkomste oor die algem ...

Aksynsbelasting

Aksynsbelasting, of sondebelasting, is n indirekte belasting wat ingesluit is by die prys van produkte soos alkoholiese drank en sigarette. Aksynsbelasting word algemeen deur regerings ingestel om sogenaamde "sosiale euwels" in te perk deur die p ...

Baardbelasting

Baardbelasting is ’n soort belasting wat deur die geskiedenis in verskeie lande ingestel is vir mans wat baarde dra. Die bekendste hiervan is dié van Pieter I van Rusland wat dit in 1698 ingestel het om die dra van baarde te ontmoedig.

BTW

Vanaf 30 September 1991 word Belasting op Toegevoegde Waarde in Suid-Afrika gehef. Enige onderneming ondernemer wat in twaalf maande se tyd n omset van meer as R1 000 het, moet by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens SAID geregistreer word. Enige on ...

Inkomstebelasting

Inkomstebelasting is die geld wat jy uit jou inkomste aan die regering oorbetaal vir dinge soos paaie, skole en hospitale. Die hoeveel belasting jy betaal hang van verskeie faktore af, waaronder: Hoeveel jy verdien; Of jy lid van n pensioenfonds ...

Suid-Afrikaanse Inkomstediens

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, ook bekend as SARS, is n administratief onafhanklike staatsinstelling wat verantwoordelik is vir die invordering van staatsinkomste uit belasting en heffings, asook om die nakoming van die verskillende belasting ...

Advertensieblokkering

Advertensieblokkering of ad filter is n tipe sagteware, wat advertensieinhoud van n webblad, webwerf, of mobiele app kan verwyder of verander. Advertensieblokkers is beskikbaar vir n verskeidenheid van rekenaarplatforms, insluitend lessenaar- en ...

Bemarking

Handel bestaan in sy eenvoudigste vorm uit n ruiltransaksie tussen twee persone. In die vroegste tye het primitiewe mense spesifieke oorlewingsbehoeftes bevredig deur ruiltransaksies aan te gaan. In daardie tyd was die deelnemers in direkte konta ...

Besigheidsbemarking

Besigheidsbemarking is die gewoonte van individue, of organisasies om die verkoop van hul produkte of dienste aan ander besighede of organisasies te fasiliteer. Die koper kan die produk of diens dan weer verkoop, of as n komponent gebruik in n pr ...

Betaalmuur

Met n betaalmuur word digitale toegang tot inligting, nadat n eenmalige of gestruktureerde betaling gemaak is, verkry. Dikwels verkry mens n ekstrak, voorbeeld, of inleiding van n artikel, maar moet daar n betaling gemaak word alvorens die volled ...

Hinderlaagbemarking

Hinderlaagbemarking of strikbemarking verwys na bemarking tydens n geleentheid, waar die geleentheid se borge nie vir die bemarking betaal word nie. Vir meeste groot geleenthede kry n enkele maatskappy alleenreg om as die eksklusiewe en amptelike ...

Vernon Koekemoer

Vernon Koekemoer oftewel Cassie Booyse is n 51-jarige tegniese skrywer wat vir die Suid-Afrikaanse Weermag werk. Sy bekendheid is n tekenende voorbeeld van virale bemarking en die impak van die internet op die moderne kultuur. Volgens Booyse het ...

Marksegmentering

Marksegmentering is die proses om n bree verbruiker- of sakemark, wat gewoonlik uit bestaande en potensiele kliente bestaan, in subgroepe van verbruikers te verdeel, wat gebaseer is op gedeelde eienskappe. Met die verdeling in segmentmarkte kyk n ...

Rantsoenering

Rantsoenering in logistiek beteken die beheer van die verspreiding of verdeling van skaars hulpbronne, goedere, of dienste onder die bevolking op verspreide gebiede. Rantsoenering beheer die grootte van die rantsoen, byvoorbeeld die groote van n ...

Sosialemediabemarking

Sosialemediabemarking is die gebruik van sosiale media platforms en webwerwe om n produk of diens te bevorder. Alhoewel die terme e-bemarking en digitale bemarking steeds in die akademie heers, word bemarking op sosiale media al hoe gewilder vir ...

Virale bemarking

Virale bemarking en virale advertensie verwys na bemarkingstegnieke wat voorafbestaande sosiale netwerke gebruik om die handelsmerkerkenning te verhoog of om ander bemarkingsdoelwitte te verwesenlik deur selfverspreidende prosesse te gebruik, soo ...

CAC 40

Die CAC 40 is n Franse effektebeurs-indeks en die leidende indikator vir die effektebeurs Euronext in Parys. Die indeks verteenwoordig die veertig belangrikste aandele en is saamgestel uit maatskappye wat ten opsigte van hulle markkapitalisasie t ...

NASDAQ

NASDAQ is n elektroniese effektebeurs in die VSA. Dit is deur die National Association of Security Dealers in die V.S.A gestig wat dit in n reeks transaksies in 2000 en 2001 van die hand gesit het. Dit word tans besit en bestuur deur The Nasdaq S ...

Ali Asadov

Ali Hidayat oğlu Asadov is gebore op 30 November 1956. Hy dien tans as eerste minister van Azerbeidjan. Hy is op 8 Oktober 2019 deur president Ilham Aliyev aangestel.

Václav Klaus

Václav Klaus is n Tsjeggiese ekonoom en politikus wat van 2003 tot 2013 die tweede president van die Tsjeggiese Republiek was. Vanaf Julie 1992 tot die ontbinding van Tsjeggo-Slowakye in Januarie 1993 as die tweede en laaste premier van die Tsjeg ...

Andrei Korotajef

Andrei Korotajef is n Russiese antropoloog, historikus en ekonoom. Hy is die direkteur van die Sentrum van die Moderne Ooste in Moskou en professor aan die Moskouse Staatsuniversiteit.

Amartya Sen

Amartya Kumar Sen is ’n Indiese ekonoom en filosoof van Bengaalse afkoms, wat van 1972 af in die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk gewerk het. Hy het belangrike bydraes tot welvaartsekonomie, sosiale keuseteorie, ekonomiese en maatskapli ...

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi is n Italiaanse politikus en entrepreneur. Hy het vier keer die amp van eerste minister beklee en het daarnaas tydens n oorgangsfase ook as minister van buitelandse sake, ekonomie en finansies gedien. Vanaf 1994 tot 2013 was Ber ...

Dietrich Mateschitz

Dietrich Mateschitz, ook bekend as Didi Mateschitz, is n Oostenrykse entrepreneur en miljardêr. Sy onderneming Distribution & Marketing GmbH is in besit van 49 persent van die aandele van Red Bull GmbH, die vervaardiger van die wêreld se gewildst ...

Meng Wanzhou

Meng Wanzhou, ook bekend as Cathy Meng, is n Chinese sakeleier. Sy is ondervoorsitter van die raad van direkteure en hoof- finansiele beampte van China se grootste privaatmaatskappy, die telekommunikasiereus Huawei wat deur haar vader, Ren Zhengf ...

Michail Prochorof

Michail Dmitrijewitsj Prochorof is ’n Russiese miljardêr-oligarg en die eienaar van die Amerikaanse basketbalspan New Jersey Nets. Hy was een van die kandidate in die Russiese presidentsverkiesing van 4 Maart 2012 en het derde geeindig met 7.9 pe ...

Demetrius Vikelas

Demetrius Vikelas, ook bekend as Bikelas was n Griekse sakeman. Vanaf 1894 tot 1896 was hy ook die eerste voorsitter van die Internasionale Olimpiese Komitee. Vikelas was in die stad Ermoupoli, op die eiland Syros in Griekeland gebore. As kind wa ...

Martin Weinek

Martin Weinek is n Oostenrykse akteur, wynmaker, entrepreneur en vermaakkunstenaar, wat waarskynlik die beste bekend is om sy rol in die televisiereeks Inspector Rex. Weinek het drama gestudeer van 1983 tot 1986 onder professor Peter P. Jost. Van ...