ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10

Nieregeringsorganisasie

n Nieregeringssorganisasie is n organisasie wat nie deel van n regering of n konvensionele winsgewende besigheid is nie. NROs word gewoonlik deur gewone landsburgers begin en kan deur regerings, stigtings, skole, besighede of mense in hulle priva ...

Sons of England

Die Sons of England Patriotic and Benevolent Society is n kultuur- en liefdadigheidsorganisasie met die doel om die Engelse kulturele waardes in Suid-Afrika te versterk.

Disleksie

Disleksie is n versteuring wat gekenmerk word deur n onvermoe om te leer lees, ondanks voldoende intelligensie en geleenthede. Geletterdheid is van wesentlike belang in die moderne wêreld. Disleksie het dus n baie negatiewe invloed op die lewe va ...

Eselsbrug

n Eselsbrug, eselsbruggie, geheuebrug, of pons asinorum is n hulpmiddel wat gebruik word om n probleem op te los of om iets mee te onthou. Volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal was die eselsbrug oorspronklik benoem deur Jean Buridan, "om ...

Hoërskool

n Hoerskool is n opvoedkundige instansie wat die laaste gedeelte van n persoon se verpligte onderwys in Suid-Afrika uitmaak. Daar word ook na die onderrig in hoerskole as sekondêre onderrig verwys. Hoerskole bied graad 8 tot 12 aan. Na suksesvoll ...

Interskole

Interskole is n gewilde Suid-Afrikaanse sportaktiwiteit waartydens twee of meer skole in verskillende sportitems meeding. Die byeenkoms is hoofsaaklik n atletiekbyeenkoms met verskeie nommers en n pawiljoen vol singende en aanmoedigende skoolkind ...

Kleuterskool

n Kleuterskool is n skool vir kinders tussen die ouderdom van twee tot vyf jaar. Baie kleuterskole bied ook graad R aan, hoewel dit ook in n laerskool deurloop kan word. Kleuterskole kan onder privaat bestuur wees, maar kan ook deur die regering ...

Kuns van geheue

Die kuns van geheue is een van n aantal beginsels wat losweg verband hou met mnemoniese beginsels en tegnieke. Die mnemoniese beginsels word gebruik om indrukke wat in die geheue gelaat is te orden en die vermoe om die indrukke te herroep te verb ...

Laerskool

n Laerskool is n opvoedkundige instansie wat die eerste gedeelte van n persoon se verpligte onderwys in Suid-Afrika uitmaak. Daar word ook na die onderrig in laerskole as primêre onderrig verwys. Kinders is skoolpligtig in die jaar waarin hulle s ...

Lees

Lees is n manier om inligting te verkry uit n geskrewe bron. Lees behels om die simbole wat n taal uitmaak, te erken. Lees en luister is die twee mees algemene maniere om inligting te verkry. Inligting wat deur lees verkry word kan vermaak inslui ...

Lys van Landboukolleges

Hierdie artikel bevat n lys van landbou-universiteite en kolleges regoor die wêreld, volgens kontinent en land. Hierdie lys is onvolledig; u kan help deur dit uit te brei.

Onderwys (geskiedenis)

In die vroee Romeinse tyd was dit die gebruik dat slegs seuns geleerdheid ontvang. Die vader en moeder was self die eerste onderwysers van hul kind. Die moeder, met afwisseling van sagtheid en gestrengheid, het gesorg dat die seun met n mooi kara ...

Outodidak

n Outodidak is n selfgeleerde, n persoon wat homself deur eie studie gevorm het en geen formele opleiding gehad het nie. Sulke persone leer dikwels om dinge te doen deur te eksperimenteer, daaroor te lees of ander na te aap. Die term word veral g ...

OV3H

OV3H is n lees- en begripsmetode vernoem na die vyf stappe: Oorsig, Vrae, Herlees, Herroep en Hersien. Die metode is die eerste keer in 1946 deur Francis Pleasant Robinson in sy boek Effective Study bekendgestel na aanleiding van beginsels wat in ...

Rekenaarondersteunde taalonderrig (ROTO)

Hierdie artikel doen verslag oor die ontwikkeling en gebruik van n rekenaarondersteunde taalonderrigprogram vir addisionele taalonderrig. In navolging van verskeie teoretici voer die programontwikkelaar aan dat die pikturale humor soos vervat in ...

Skool

n Skool is n instelling waar onderwys verskaf word. Onderwysers gee lesse en hou toesig oor die leerproses waartydens leerlinge geskool word. Vandag vereis meeste lande dat kinders vir n aantal jare skool bywoon, sodat hulle hulself beter kan bek ...

STEM

Wetenskap, Tegnologie, Ingenieurswese en Wiskunde is n term wat gebruik word om hierdie akademiese dissiplines saam te voeg. Hierdie term word tipies gebruik wanneer onderwysbeleid en kurrikulumkeuses in skole aangespreek word om mededingendheid ...

Studievaardighede

Studievaardighede of studiestrategiee is die benaderings wat toegepas word om te leer. Hulle is oor die algemeen van kritieke belang om sukses te behaal in die skool, word as noodsaaklik beskou vir die verkryging van goeie punte, en nuttig vir di ...

Aarde

Die Aarde is die derde naaste planeet aan die Son. Dit is die vyfde grootste planeet in die Sonnestelsel en die grootste rotsplaneet wat deursnee, massa en digtheid betref. Die Aarde is die tuiste van miljoene spesies, waaronder die mens, en is d ...

Aardverwarming

Aardverwarming of globale verwarming verwys na die styging van die gemiddelde temperatuur van die aarde se atmosfeer en oseane. Sedert die begin van die twintigste eeu het die gemiddelde temperatuur met ongeveer 0.74 °C gestyg. Die algemene weten ...

Biosfeer

Die biosfeer bestaan uit mense, diere en plante. Mense het baie natuurlike vyande, waarvan mikroskopiese organismes wat mense siek maak en hul lewens eis, van die gevaarlikste is. Mikrobes soos bakteriee en virusse wat ons siek maak, kan gewoonli ...

Droogte

n Droogte is n periode waartydens daar n tekort aan water is. Die hoofoorsaak van droogtes is n langdurige gebrek aan neerslag, veral in die vorm van reen, maar in gebiede waar grondwater belangrik is kan veranderinge in die ondergrondse watertaf ...

Kavitasie

Kavitasie is die vorming en vernietiging van borrels in vloeistowwe deur drukveranderinge. Daar kan tussen twee grensgevalle onderskei word met baie oorgangsvorme daartussenin. By damp- of harde kavitasie bestaan die borrels hoofsaaklik uit die d ...

Mensdom

Hierdie artikel handel oor die betekenis van die woord "mensdom". Vir ander soortgelyke betekenisse, soos "die mens as n spesie, en "menslikheid" volg die betrokke skakel. Die mensdom is n versamelnaam vir alle mense. Die mensdom is in staat om o ...

Nasionale park

n Nasionale park is n park wat deur die regering van n land as n nasionale beskermde gebied geproklameer is. Die doel van nasionale parke is gewoonlik om die diere, plante en landskap wat daar voorkom te beskerm en vir die nageslag te bewaar. Hie ...

Natuurramp

Vloede kom voor wanneer daar n oormatige hoeveelheid water op land wat gewoonlik droog is, voorkom. Daar is verskeie oorsake vir vloede: Oormatige of langdurige reenval, riviere wat oorstroom, damwalle wat meegee en ys wat vinniger as gewoonlik s ...

Osoonuitputting

Osoonuitputting bestaan ​​uit twee verwante gebeure wat sedert die laat 1970s waargeneem is: n bestendige verlaging van ongeveer vier persent in die totale hoeveelheid osoon in die aarde se atmosfeer, en n veel groter afname in stratosferiese oso ...

Ysberg

n Ysberg is n groot stuk varswater ys wat van n gletser of yskap afgebreek het en in die see ronddryf. Die Engelse term iceberg is n leenvertaling van die Nederlandse ijsberg. Die digtheid van n ysberg is minder as die van seewater, wat beteken d ...

Menslike evolusie

Menslike evolusie is die evolusieproses wat gelei het tot die ontstaan van die moderne mens. Hoewel dit begin by die laaste gemeenskaplike voorsaat van alle lewe, dek die onderwerp gewoonlik net die evolusiegeskiedenis van primate, veral die genu ...

Gender

Gender is die reeks karaktereienskappe wat betrekking het op manlikheid en vroulikheid en wat tussen hulle onderskei. Na gelang van die konteks kan dié eienskappe biologiese geslag, geslagsgebaseerde sosiale strukture of genderidentiteit insluit.

Man

Hierdie artikel toon die verskil tussen n man en n vrou aan. Vir die artikel oor die eiland Man, sien Man eiland. n Man is n manlike menslike volwassene, in teenstelling met n volwasse vrou. Die uitdrukking man word gebruik om die biologiese gesl ...

Mitochondriale Eva

Die naam Mitochondriale Eva verwys in genetika na die matriliniêre laaste gemeenskaplike voorsaat van alle moderne mense wat vandag leef. Sy het sowat 160 000 jaar gelede geleef en was die mees onlangse vrou van wie alle mense vandag deur hul moe ...

Tweeling

Vir inligting oor die dorp in die Vrystaat, sien Tweeling, Vrystaat. Tweelinggeboortes gebeur in die meeste soogdierspesies. Hierdie artikel gaan oor menslike biologiese tweelinge. Om inligting te verkry oor tweeling- en meervoudige geboortes in ...

Uit Afrika-teorie

Die Uit Afrika-teorie of Enkele-oorsprongteorie is die mees algemeen aanvaarde model wat die geografiese oorsprong en vroee migrasie van die moderne mens beskryf. Die model sluit in die ontdekking in 2010 van genetiese bewyse van ’n vermenging va ...

Vermensliking

Vermensliking verwys na enige toekenning van menslike eienskappe aan nie-menslike diere, nie-lewende dinge, verskynsels, voorwerpe of ontasbare voorstellings. Diere en plante asook natuurkragte soos wind, reen of die son kan as skepsels met mensl ...

Vrou

n Vrou is n volwasse vroulike mens, in teenstelling met n volwasse man. Die uitdrukking vrou word gebruik wanneer na biologiese geslagsverskille, kulturele rolverskille, of albei, verwys word. n Meisie is n vroulike menslike kind, in teenstelling ...

Y-chromosomale Adam

Y-chromosomale Adam of Y-MRCA is in menslike genetika ’n hipotetiese naam wat gegee is aan die patrilineêre laaste gemeenskaplike voorsaat van wie alle moderne mense wat vandag leef, afstam deur die manlike linies in hul stamboom. Y-chromosomale ...

Lys van afgeleides

Saam met integrasie vorm differensiasie die hoofbewerkings van kalkulus. In die onderstaande lys is f en g differensieerbare funksies van die reele getal s. c is ook n reele getal. Hierdie lys van afgeleides is voldoende om enige elementêre funks ...

Lys van afhanklike gebiede

Franse Suidelike en Antarktiese Gebiede Mayotte Sint Bartholomeus Sint Pierre en Miquelon Frans-Guyana Nieu-Kaledonie Clipperton Réunion Frans-Polinesie Wallis en Futuna Guadeloupe Saint-Martin Martinique

Lys van Afrikaanse woorde in Engels opgeneem

Afrikaanse woorde is al in verskeie tale, onder andere Engels, opgeneem. Britse Engels het primêr Afrikaanse woorde vanaf die Britse soldate opgeneem wat in die Boere oorloe geveg het. Verskeie ander Afrikaanse woorde is deur Engels-sprekende Sui ...

Lys van berge in die Ertsgebergte

Hierdie lys van berge toon n verskeidenheid van die hoogste en bekendste pieke in die Ertsgebergte van Sentraal-Europa: Nakléřovská výšina, 703 m Schatzenstein, 760 m Leistnerhübel, 879 m Velký Špičák Großer Spitzberg of Schmiedeberger Spitzberg, ...

Lys van Kanadese berge

Die oorgrote meerderheid van die berge in Kanada lê in die westelike provinsies van British Columbia, Alberta, en die Yukon Territory. Die land se hoogste berg, die Mount Logan is 5 959 meter hoog.

Lys van bergpasse oor die Alpe

Die Lys van bergpasse oor die Alpe omvat die bergpasse in die Alpe wat per pad oorgesteek kan word ten minste 950 m bo seevlak is – in Switserland, Duitsland, Frankryk, Italie, Oostenryk en Slowenie.

Lys van botaniste volgens outeursafkorting

Hierdie is n lys van botaniste volgens hulle outeurs afkorting, insluitende die gevestig deur Brummitt & Powell, ontwerp vir die aanhaling van die botaniese name wat hulle gepubliseer het. Vir hierdie doel is n standaard indeks beskikbaar, gepubl ...

Lys van ekostreke van Namibië

Kalahari Sambesi Okavango-vloedvlaktes Bo-Sambesi-vloedvlaktes Nasionale Etoshawildtuin Karstveld sinkgate Namibkus

Lys van elemente volgens naam

Dit is n lys van chemiese elemente, gesorteer volgens naam. A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Sien ook

Lys van filosowe

Alexandre Kojève Iris Murdoch Talcott Parsons Henri Lefebvre Gaston Bachelard Félix Guattari Willard Van Orman Quine John Dewey Alfred Jules Ayer Marshall McLuhan Alexandre Koyré Jerry Fodor Fredric Jameson Ludwig Wittgenstein Max Stirner Maurice ...

Lys van heavy metal-kunstenaars

Sien death metal. Deicide Children of Bodom Zombies Ate My Girlfriend At the Gates Cannibal Corpse In Flames Benediction Rotting Christ Dark Tranquility Death D.R.I. Atheist Venom Arch Enemy The Black Dahlia Murder Hypocrisy Entombed Bolt Thrower ...

Lys van integrale

Integrasie is een van die hoofbewerkings van kalkulus. Vir differensiasie kan die eenvoudiger dele van n funksie maklik gedifferensieer word, wat differensiasie dan vergemaklik, maar dit kan egter nie met integrasie gedoen word nie. Vir gevalle w ...

Lys van integrale van logaritmiese funksies

Hier volg n lys van integrale van logaritmiese funksies. Vir n volledige lys van integrale funksies, sien lys van integrale. Nota: x > 0 word in hierdie artikel deurgaans veronderstel, en die konstante van integrasie word vir eenvoudigheid weg ...